• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 08.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_08.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม12723
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  1 (2021-05-18): 1
  1 (2021-05-31): 1
  1 (2022-01-21): 1
  dlarcjhpa (2022-01-26): MaHoeq igiiwdkoiinv, [url=http
  Sydney (2022-01-29): Very funny pictures Manual (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Bertram (2022-01-29): Some First Class stamps Colby (2022-01-29): Could you send me an application form? Nicolas (2022-01-29): How many are there in a book? Agustin (2022-01-29): Recorded Delivery Fernando (2022-01-29): I read a lot Emory (2022-01-29): What line of work are you in? Clemente (2022-01-29): Do you know the number for ? Ricardo (2022-01-29): Nice to meet you Casey (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Jacinto (2022-01-29): I want to make a withdrawal Wilford (2022-01-29): How do you do? ri
  Jarrett (2022-01-29): Photography Wendell (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Arthur (2022-01-29): I work for a publishers Antony (2022-01-29): What sort of music do you like? Melissa (2022-01-29): Hello good day cl
  Hailey (2022-01-29): I quite like cooking Teddy (2022-01-29): This site is crazy :) Harvey (2022-01-29): Do you know the number for ? Ivory (2022-01-29): This is your employment contract Trinidad (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Quinton (2022-01-29): Very interesting tale Santos (2022-01-29): Nice to meet you Brendon (2022-01-29): A book of First Class stamps Cecil (2022-01-29): What sort of music do you like? Randal (2022-01-29): A jiffy bag Darwin (2022-01-29): We work together Mitchell (2022-01-29): How many more years do you have to go? Duane (2022-01-29): Cool site goodluck :) Kayla (2022-01-29): I went to Rickey (2022-01-29): Can you hear me OK? Wilbur (2022-01-29): Another service? Jocelyn (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Stephanie (2022-01-29): I work for myself Arianna (2022-01-29): I work for myself Khloe (2022-01-29): Which university are you at? Alfonso (2022-01-29): Insert your card Savannah (2022-01-29): perfect design thanks Mitchell (2022-01-29): Yes, I love it! Augustine (2022-01-29): What part of do you come from? Buford (2022-01-29): What university do you go to? Lucius (2022-01-29): Very funny pictures Nicolas (2022-01-29): A financial advisor Madeline (2022-01-29): Some First Class stamps Tracy (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Earle (2022-01-29): Could you ask her to call me? Truman (2022-01-29): How many are there in a book? Allen (2022-01-29): magic story very thanks Brenton (2022-01-29): Best Site good looking Pitfighter (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Thaddeus (2022-01-29): Another service? Efren (2022-01-29): I was made redundant two months ago Thomas (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Monty (2022-01-29): I study here Mariah (2022-01-29): I work with computers Brian (2022-01-29): What do you study? Hailey (2022-01-29): Another service? Virgilio (2022-01-29): Remove card Florencio (2022-01-29): Do you play any instruments? Antone (2022-01-29): I do some voluntary work Danial (2022-01-29): Can I call you back? Mikel (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Roger (2022-01-29): Enter your PIN Adam (2022-01-29): I live here Ervin (2022-01-29): this post is fantastic Alexandra (2022-01-29): Canada>Canada Mathew (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Carlo (2022-01-29): In a meeting Walton (2022-01-29): Which year are you in? Robby (2022-01-29): Did you go to university? Brent (2022-01-29): Thanks funny site Flyman (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Andre (2022-01-29): In a meeting Homer (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Jorge (2022-01-29): Which university are you at? Randy (2022-01-29): Please wait Darron (2022-01-29): A few months Addison (2022-01-29): I never went to university Cornelius (2022-01-29): What do you do? Lance (2022-01-29): Insufficient funds Randal (2022-01-29): I need to charge up my phone Dominick (2022-01-29): A law firm r
  Brooke (2022-01-29): Go travelling Damien (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Emile (2022-01-29): Stolen credit card Antoine (2022-01-29): When do you want me to start? Carrol (2022-01-29): I enjoy travelling Buford (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Marshall (2022-01-29): I want to report a Travis (2022-01-29): What line of work are you in? Steve (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Douglas (2022-01-29): Insufficient funds Hiram (2022-01-29): How do I get an outside line? Jospeh (2022-01-29): What do you study? Luke (2022-01-29): Who do you work for? Dante (2022-01-29): I quite like cooking Lionel (2022-01-29): Where are you from? Roderick (2022-01-29): A book of First Class stamps Dalton (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Irwin (2022-01-29): What university do you go to? Morgan (2022-01-29): very best job Napoleon (2022-01-29): What university do you go to? Efrain (2022-01-29): this is be cool 8) Kermit (2022-01-29): Other amount Danilo (2022-01-29): I quite like cooking Joaquin (2022-01-29): Please call back later Vincent (2022-01-29): Have you read any good books lately? Tomas (2022-01-29): What do you do? Liam (2022-01-29): I enjoy travelling Sherman (2022-01-29): A pension scheme Tyson (2022-01-29): I came here to work Carmen (2022-01-29): Have you got any experience? Korey (2022-01-29): I came here to study Adolph (2022-01-29): We work together Everette (2022-01-29): Do you play any instruments? Donte (2022-01-29): Enter your PIN Incomeppc (2022-01-29): I study here Vincenzo (2022-01-29): I quite like cooking Eliseo (2022-01-29): What do you do? Tyler (2022-01-29): One moment, please Richie (2022-01-29): We used to work together Hilton (2022-01-29): Have you got any experience? Virgilio (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Rudolf (2022-01-29): Just over two years Junior (2022-01-29): Do you know the address? Columbus (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Angelo (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Unlove (2022-01-29): I was made redundant two months ago Willie (2022-01-29): Will I have to work shifts? Buster (2022-01-29): Can I take your number? Ivory (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Abraham (2022-01-29): This is the job description Lindsay (2022-01-29): Would you like to leave a message? Elden (2022-01-29): A financial advisor Damian (2022-01-29): this is be cool 8) Elizabeth (2022-01-29): Hello good day Dannie (2022-01-29): Whereabouts are you from? Bradley (2022-01-29): I work here Coolman (2022-01-29): I stay at home and look after the children Xavier (2022-01-29): I quite like cooking Lester (2022-01-29): I came here to work am
  Johnie (2022-01-29): Do you like it here? Hobert (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Alberto (2022-01-29): I have my own business Payton (2022-01-29): Looking for a job Abraham (2022-01-29): Have you got any qualifications? Cortez (2022-01-29): I love this site Chloe (2022-01-29): I never went to university Royal (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Terrell (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Brooklyn (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Jeramy (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Zoe (2022-01-29): Yes, I love it! Pablo (2022-01-29): I love the theatre Seth (2022-01-29): I have my own business Destiny (2022-01-29): I study here Grover (2022-01-29): Insufficient funds Rosendo (2022-01-29): Could you please repeat that? Brady (2022-01-29): Stolen credit card Jarrett (2022-01-29): I never went to university Heath (2022-01-29): I stay at home and look after the children Gilberto (2022-01-29): What company are you calling from? Billy (2022-01-29): Do you know the address? Angelina (2022-01-29): Stolen credit card Darrel (2022-01-29): An accountancy practice Sofia (2022-01-29): How much notice do you have to give? Daron (2022-01-29): I sing in a choir Martin (2022-01-29): I enjoy travelling Lucius (2022-01-29): I was made redundant two months ago Lamont (2022-01-29): What qualifications have you got? Roberto (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Ashton (2022-01-29): This is your employment contract Rafael (2022-01-29): How do you spell that? Brandon (2022-01-29): I love this site Jessica (2022-01-29): Hello good day Kennith (2022-01-29): this is be cool 8) Warner (2022-01-29): Where are you from? Morris (2022-01-29): Free medical insurance Ferdinand (2022-01-29): Have you got any experience? Autumn (2022-01-29): What company are you calling from? Michael (2022-01-29): Best Site good looking Thomas (2022-01-29): How do I get an outside line? Samual (2022-01-29): I love the theatre Gerald (2022-01-29): A few months Efrain (2022-01-29): We need someone with experience Jacinto (2022-01-29): Another service? Mackenzie (2022-01-29): Yes, I play the guitar Michal (2022-01-29): Could you ask him to call me? Abraham (2022-01-29): Incorrect PIN Roger (2022-01-29): A jiffy bag Edwardo (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Normand (2022-01-29): I love the theatre Phillip (2022-01-29): Could you ask him to call me? Devon (2022-01-29): Hold the line, please Peyton (2022-01-29): Cool site goodluck :) Micah (2022-01-29): International directory enquiries Bryce (2022-01-29): Yes, I play the guitar Orlando (2022-01-29): I work here Unlove (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Bernie (2022-01-29): I do some voluntary work Cristobal (2022-01-29): Is there ? Galen (2022-01-29): I enjoy travelling Isabel (2022-01-29): A few months Lenny (2022-01-29): Where do you live? Francisco (2022-01-29): A book of First Class stamps Wilbert (2022-01-29): Could I have , please? Thaddeus (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Alexis (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Frederic (2022-01-29): Jonny was here Kelly (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Jimmy (2022-01-29): A packet of envelopes Scotty (2022-01-29): What do you do? Jamey (2022-01-29): Not available at the moment Ezequiel (2022-01-29): We used to work together Carlo (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Jeffry (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Harris (2022-01-29): I have my own business Deangelo (2022-01-29): Incorrect PIN Molly (2022-01-29): good material thanks Darnell (2022-01-29): A First Class stamp Octavio (2022-01-29): How long have you lived here? Luis (2022-01-29): I like watching football Judson (2022-01-29): Insufficient funds Moises (2022-01-29): I hate shopping Terrell (2022-01-29): Where do you come from? Sergio (2022-01-29): very best job Abram (2022-01-29): Can I take your number? Friend35 (2022-01-29): How would you like the money? Stanton (2022-01-29): Enter your PIN Willis (2022-01-29): Cool site goodluck :) Mervin (2022-01-29): We work together Hilario (2022-01-29): In a meeting Arnulfo (2022-01-29): Very Good Site Sanford (2022-01-29): We work together Oswaldo (2022-01-29): I sing in a choir Rebecca (2022-01-29): Stolen credit card Lawrence (2022-01-29): US dollars Randolph (2022-01-29): I love this site Jennifer (2022-01-29): An accountancy practice Alonzo (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Jonathan (2022-01-29): Have you got any experience? Bruce (2022-01-29): perfect design thanks Arianna (2022-01-29): Languages Randell (2022-01-29): I never went to university Romeo (2022-01-29): Free medical insurance Mitchell (2022-01-29): Could you send me an application form? Anna (2022-01-29): A packet of envelopes Santos (2022-01-29): Very Good Site Fermin (2022-01-29): This site is crazy :) Clemente (2022-01-29): International directory enquiries Moises (2022-01-29): Where are you from? Casey (2022-01-29): Who do you work for? Pedro (2022-01-29): What sort of work do you do? Colby (2022-01-29): Withdraw cash cwmf
  Alfred (2022-01-29): How would you like the money? Leah (2022-01-29): We need someone with qualifications Harvey (2022-01-29): US dollars Refugio (2022-01-29): We used to work together Sherman (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Morris (2022-01-29): Photography Roberto (2022-01-29): Where do you study? Bob (2022-01-29): We went to university together Oliver (2022-01-29): What sort of music do you like? Charlotte (2022-01-29): Through friends Richard (2022-01-29): Do you know the number for ? Enrique (2022-01-29): Not in at the moment Federico (2022-01-29): What university do you go to? Audrey (2022-01-29): Languages Clayton (2022-01-29): I wanted to live abroad Calvin (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Cedrick (2022-01-29): Where do you come from? Daren (2022-01-29): In a meeting Jerold (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Lawrence (2022-01-29): What company are you calling from? Sophia (2022-01-29): How many are there in a book? Jerry (2022-01-29): What sort of work do you do? Donny (2022-01-29): I enjoy travelling Lincoln (2022-01-29): Insufficient funds Edmundo (2022-01-29): A law firm Theron (2022-01-29): Withdraw cash Andre (2022-01-29): I quite like cooking Gilberto (2022-01-29): Punk not dead Alden (2022-01-29): Hello good day Terrell (2022-01-29): Just over two years Nogood87 (2022-01-29): I love this site Dwayne (2022-01-29): I never went to university Wallace (2022-01-29): Very interesting tale Armando (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Carlos (2022-01-29): I want to make a withdrawal Ambrose (2022-01-29): I want to make a withdrawal Jacques (2022-01-29): How do you spell that? Clinton (2022-01-29): Children with disabilities Audrey (2022-01-29): Very funny pictures Michelle (2022-01-29): A jiffy bag Wilbert (2022-01-29): Have you read any good books lately? Ernesto (2022-01-29): Pleased to meet you Merlin (2022-01-29): I live here Vicente (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Kidrock (2022-01-29): Do you like it here? Bernardo (2022-01-29): I went to Jules (2022-01-29): I like watching TV Howard (2022-01-29): Your cash is being counted Diana (2022-01-29): Another year Elliot (2022-01-29): I like watching TV Brian (2022-01-29): We were at school together Jessie (2022-01-29): A law firm Edwardo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Fernando (2022-01-29): Get a job Harry (2022-01-29): Hold the line, please Amelia (2022-01-29): Jonny was here Geoffrey (2022-01-29): The United States Dennis (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Jeramy (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Erick (2022-01-29): Can I take your number? Lloyd (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Martin (2022-01-29): Incorrect PIN cla
  Jerome (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Melvin (2022-01-29): Which team do you support? Edmundo (2022-01-29): I read a lot Melanie (2022-01-29): I read a lot Emery (2022-01-29): Go travelling Edward (2022-01-29): One moment, please Rosario (2022-01-29): Are you a student? Blair (2022-01-29): Could you ask her to call me? Zachary (2022-01-29): Looking for work Emmanuel (2022-01-29): Which team do you support? Roman (2022-01-29): I live in London Fletcher (2022-01-29): How many are there in a book? Emery (2022-01-29): I like watching TV
  Wilfred (2022-01-29): Hold the line, please Arron (2022-01-29): I read a lot Dro4er (2022-01-29): One moment, please Leandro (2022-01-29): What sort of music do you like? Jada (2022-01-29): The United States Elmer (2022-01-29): How do you spell that? Nilson (2022-01-29): Could you send me an application form? Stephen (2022-01-29): Cool site goodluck :) Herbert (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Arnulfo (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Eddie (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Faustino (2022-01-29): Looking for work Sofia (2022-01-29): This site is crazy :) George (2022-01-29): I like watching TV Berry (2022-01-29): Not available at the moment Brice (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Emmanuel (2022-01-29): Best Site Good Work Incomeppc (2022-01-29): Photography Lindsey (2022-01-29): Looking for work Lucio (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Joseph (2022-01-29): I work with computers Peyton (2022-01-29): Which university are you at? Cyrus (2022-01-29): Wonderfull great site Marissa (2022-01-29): real beauty page Bradford (2022-01-29): How many are there in a book? Richard (2022-01-29): Where do you study? Frank (2022-01-29): I work for myself Autumn (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Glenn (2022-01-29): Insufficient funds Isaac (2022-01-29): Wonderfull great site Chung (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Frankie (2022-01-29): Could I have an application form? Garret (2022-01-29): Insufficient funds Joaquin (2022-01-29): Who do you work for? Darrin (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Razer22 (2022-01-29): How much does the job pay? Bryant (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Elwood (2022-01-29): Free medical insurance Graig (2022-01-29): This is your employment contract Nicholas (2022-01-29): Children with disabilities Jewel (2022-01-29): We need someone with qualifications Salvador (2022-01-29): We used to work together Merrill (2022-01-29): I quite like cooking Warner (2022-01-29): this post is fantastic Ollie (2022-01-29): Thanks for calling Dominique (2022-01-29): Do you like it here? Eusebio (2022-01-29): Where did you go to university? Colby (2022-01-29): How much notice do you have to give? Shawn (2022-01-29): When do you want me to start? Ariana (2022-01-29): Through friends Jessie (2022-01-29): Where are you from? Millard (2022-01-29): What line of work are you in? Johnie (2022-01-29): perfect design thanks Autumn (2022-01-29): Can I use your phone? Ramiro (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jessica (2022-01-29): I live in London Heyjew (2022-01-29): I live in London Gaylord (2022-01-29): I live here ty
  Tracy (2022-01-29): Can I take your number? Jefferey (2022-01-29): Your cash is being counted Derek (2022-01-29): What are the hours of work? Luciano (2022-01-29): What company are you calling from? Wesley (2022-01-29): Just over two years Mya (2022-01-29): I really like swimming Carroll (2022-01-29): Until August Gobiz (2022-01-29): I want to report a Woodrow (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Zachary (2022-01-29): Lost credit card Marco (2022-01-29): Jonny was here bu
  Dwight (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Raymundo (2022-01-29): Can I take your number? Cedrick (2022-01-29): A financial advisor Damon (2022-01-29): A pension scheme Ella (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Brady (2022-01-29): Why did you come to ? Gayle (2022-01-29): What university do you go to? Irving (2022-01-29): Nice to meet you Diva (2022-01-29): Best Site Good Work Kerry (2022-01-29): Best Site Good Work Freelove (2022-01-29): I quite like cooking Ella (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Carson (2022-01-29): We used to work together Darin (2022-01-29): How would you like the money? Stanley (2022-01-29): The manager Jarrett (2022-01-29): I was made redundant two months ago Milford (2022-01-29): Could you please repeat that? Darius (2022-01-29): Can you hear me OK? Houston (2022-01-29): This is your employment contract Titus (2022-01-29): Very funny pictures Joaquin (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Stevie (2022-01-29): perfect design thanks Matthew (2022-01-29): Who would I report to? Edward (2022-01-29): Is there ? diltia
  Rebecca (2022-01-29): I need to charge up my phone Julius (2022-01-29): Other amount Sherwood (2022-01-29): Where do you come from? Arnold (2022-01-29): Gloomy tales Sterling (2022-01-29): Will I have to work shifts? Enoch (2022-01-29): We work together Kirby (2022-01-29): What do you do? Duncan (2022-01-29): I study here Anthony (2022-01-29): Why did you come to ? Alonso (2022-01-29): Thanks for calling Carter (2022-01-29): What do you study? Francisco (2022-01-29): Gloomy tales Ava (2022-01-29): We work together Dallas (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Evelyn (2022-01-29): Directory enquiries ta
  Jerald (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Daniel (2022-01-29): Get a job macrobid
  Gerard (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Leopoldo (2022-01-29): Wonderfull great site Randolph (2022-01-29): Could you please repeat that? Federico (2022-01-29): Would you like a receipt? Jamel (2022-01-29): Through friends Mariano (2022-01-29): How do you spell that? Fabian (2022-01-29): How do I get an outside line? Rudolf (2022-01-29): I wanted to live abroad Emilio (2022-01-29): An accountancy practice Joaquin (2022-01-29): What university do you go to? Brant (2022-01-29): We need someone with qualifications Hipolito (2022-01-29): Would you like to leave a message? Quentin (2022-01-29): A law firm Seymour (2022-01-29): Do you know the address? Isiah (2022-01-29): real beauty page Rebecca (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Joesph (2022-01-29): Special Delivery Dustin (2022-01-29): What sort of work do you do? Graham (2022-01-29): I like watching TV Moshe (2022-01-29): Some First Class stamps Lamar (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Cecil (2022-01-29): Please wait Rolando (2022-01-29): The manager Wyatt (2022-01-29): I do some voluntary work Peyton (2022-01-29): Why did you come to ? Newton (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Valentin (2022-01-29): This site is crazy :) Aaron (2022-01-29): How much notice do you have to give? Orval (2022-01-29): Please wait Titus (2022-01-29): When can you start? Hannah (2022-01-29): Languages
  Darrin (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Dexter (2022-01-29): One moment, please Julian (2022-01-29): How many are there in a book? Hilario (2022-01-29): What part of do you come from? Edmund (2022-01-29): How do I get an outside line? Edwardo (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Homer (2022-01-29): Canada>Canada Jacinto (2022-01-29): Hold the line, please Claude (2022-01-29): I live here Stacey (2022-01-29): I need to charge up my phone Pasquale (2022-01-29): I stay at home and look after the children Booker (2022-01-29): Withdraw cash ka
  Leroy (2022-01-29): Which team do you support? Eblanned (2022-01-29): One moment, please Johnson (2022-01-29): A book of First Class stamps Modesto (2022-01-29): Please wait Doyle (2022-01-29): Could I have an application form? Rubin (2022-01-29): We work together Connor (2022-01-29): Have you read any good books lately? Forest (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Alphonse (2022-01-29): Your cash is being counted Elwood (2022-01-29): In a meeting Harlan (2022-01-29): Jonny was here Leah (2022-01-29): Do you know the number for ? Daren (2022-01-29): Could I have an application form? Korey (2022-01-29): Recorded Delivery Brooklyn (2022-01-29): How many more years do you have to go? Henry (2022-01-29): What are the hours of work? Tanner (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Valeria (2022-01-29): This is the job description Graham (2022-01-29): A book of First Class stamps Teodoro (2022-01-29): Best Site good looking Hilario (2022-01-29): A financial advisor Rodolfo (2022-01-29): Punk not dead Marcel (2022-01-29): What sort of work do you do? Chauncey (2022-01-29): Which university are you at? Elbert (2022-01-29): I like watching TV Darius (2022-01-29): I support Manchester United Jocelyn (2022-01-29): What do you do for a living? Dexter (2022-01-29): The National Gallery Erasmo (2022-01-29): Jonny was here Elvis (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Erick (2022-01-29): How do you know each other? Warren (2022-01-29): History min
  Victor (2022-01-29): Insert your card Mickey (2022-01-29): Could you please repeat that? Darrick (2022-01-29): Hold the line, please Timmy (2022-01-29): A book of First Class stamps Rupert (2022-01-29): I enjoy travelling Jerrod (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Darnell (2022-01-29): We went to university together Brooks (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Moises (2022-01-29): I love the theatre Adolfo (2022-01-29): Another year Kimberly (2022-01-29): Just over two years Julius (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Santo (2022-01-29): Photography Elvis (2022-01-29): A pension scheme Freddie (2022-01-29): We work together
  Felton (2022-01-29): Where do you come from? Chuck (2022-01-29): Just over two years Santos (2022-01-29): A book of First Class stamps Stanford (2022-01-29): I live in London Dalton (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Unlove (2022-01-29): Do you know the number for ? Sierra (2022-01-29): Enter your PIN Rusty (2022-01-29): A pension scheme Mathew (2022-01-29): An estate agents Elliott (2022-01-29): The United States Steve (2022-01-29): How many would you like? Galen (2022-01-29): Please call back later Jordon (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Nicolas (2022-01-29): Do you like it here? Darin (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Shane (2022-01-29): Could I have an application form? Tracey (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Darnell (2022-01-29): A pension scheme Alonzo (2022-01-29): Which team do you support? Maximo (2022-01-29): The manager Kyle (2022-01-29): How many would you like? George (2022-01-29): History Dewitt (2022-01-29): Not available at the moment Abraham (2022-01-29): good material thanks Devon (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Chung (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Ellis (2022-01-29): How do you spell that? Fritz (2022-01-29): Did you go to university? Rikky (2022-01-29): Photography Sammy (2022-01-29): Could I have a statement, please? Waylon (2022-01-29): Thanks funny site Kendrick (2022-01-29): We need someone with qualifications Nelson (2022-01-29): Thanks for calling Brooks (2022-01-29): Where are you from? Lamont (2022-01-29): Looking for a job Plank (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Jerrell (2022-01-29): perfect design thanks Joesph (2022-01-29): What do you study? Irea (2022-01-29): Hello good day Alden (2022-01-29): What sort of work do you do? Maynard (2022-01-29): Is there ? Isaiah (2022-01-29): I live in London Zoey (2022-01-29): How do you spell that? Moshe (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Porter (2022-01-29): Enter your PIN Gerry (2022-01-29): Cool site goodluck :) Dewey (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Nogood87 (2022-01-29): Withdraw cash Dwain (2022-01-29): Accountant supermarket manager Efren (2022-01-29): What are the hours of work? Judson (2022-01-29): I enjoy travelling Theodore (2022-01-29): Where are you calling from? Cooper (2022-01-29): What do you do for a living? Benny (2022-01-29): An envelope Isaiah (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Alfredo (2022-01-29): Where do you live? Miquel (2022-01-29): How do you know each other? Oliver (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Jada (2022-01-29): Some First Class stamps Hassan (2022-01-29): Yes, I love it! Elliot (2022-01-29): How do I get an outside line? Vernon (2022-01-29): We need someone with qualifications Lesley (2022-01-29): perfect design thanks Barbera (2022-01-29): How do I get an outside line? Ariana (2022-01-29): A pension scheme Fredrick (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Steven (2022-01-29): What university do you go to? Elbert (2022-01-29): Special Delivery Domenic (2022-01-29): How long have you lived here? Christoper (2022-01-29): Thanks funny site Johnie (2022-01-29): Another service? Delmar (2022-01-29): Have you got any qualifications? Renaldo (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Chauncey (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Melanie (2022-01-29): How many are there in a book? Hyman (2022-01-29): The manager Douglass (2022-01-29): I live in London Irea (2022-01-29): I do some voluntary work Rudolf (2022-01-29): How would you like the money? Wendell (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Derek (2022-01-29): I stay at home and look after the children Stanton (2022-01-29): On another call Judson (2022-01-29): I never went to university Everett (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Joesph (2022-01-29): This is the job description Cordell (2022-01-29): I stay at home and look after the children Adalberto (2022-01-29): I like watching TV Kirby (2022-01-29): Which university are you at? Ivory (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Denis (2022-01-29): Punk not dead Deangelo (2022-01-29): We need someone with qualifications Young (2022-01-29): I want to make a withdrawal Nathaniel (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Arden (2022-01-29): perfect design thanks Emery (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Donnie (2022-01-29): We were at school together Gerardo (2022-01-29): I was made redundant two months ago Unlove (2022-01-29): Do you know each other? Frederic (2022-01-29): A Second Class stamp Erin (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Donovan (2022-01-29): Whereabouts are you from? Daren (2022-01-29): Looking for work Brady (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Shane (2022-01-29): I work for a publishers Nilson (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jarrod (2022-01-29): I like watching TV Tyrone (2022-01-29): I came here to work Roland (2022-01-29): Cool site goodluck :) Kayla (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Shelton (2022-01-29): I work for a publishers Jermaine (2022-01-29): I love the theatre Jane (2022-01-29): This is your employment contract Ian (2022-01-29): What do you study? Stevie (2022-01-29): I wanted to live abroad Angel (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Isreal (2022-01-29): Some First Class stamps Nathanial (2022-01-29): I was made redundant two months ago Elwood (2022-01-29): Best Site Good Work Fabian (2022-01-29): Special Delivery Doyle (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Kelley (2022-01-29): How many more years do you have to go? Garry (2022-01-29): We used to work together Emily (2022-01-29): I went to Antony (2022-01-29): Have you got any experience? Jimmie (2022-01-29): The National Gallery Jocelyn (2022-01-29): Remove card m
  Elias (2022-01-29): I really like swimming Mitchell (2022-01-29): good material thanks Homer (2022-01-29): A First Class stamp Jesse (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Cristopher (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Courtney (2022-01-29): Insufficient funds Eldon (2022-01-29): How long have you lived here? Stephen (2022-01-29): A few months Jefferson (2022-01-29): I like watching TV Madison (2022-01-29): Where do you live? Khloe (2022-01-29): Until August Kareem (2022-01-29): Would you like a receipt? Angelina (2022-01-29): Could you ask her to call me? Vincenzo (2022-01-29): What qualifications have you got? Kennith (2022-01-29): Another service? Isidro (2022-01-29): Where do you come from? Kaylee (2022-01-29): Which year are you in? Merrill (2022-01-29): I was made redundant two months ago Coolman (2022-01-29): We went to university together Marquis (2022-01-29): Very interesting tale Chris (2022-01-29): An estate agents Gordon (2022-01-29): Do you know each other? Claude (2022-01-29): Could you send me an application form? Hubert (2022-01-29): I love the theatre Brock (2022-01-29): Best Site Good Work Brant (2022-01-29): Another year Rufus (2022-01-29): Free medical insurance Arthur (2022-01-29): Could you ask him to call me? Anibal (2022-01-29): This is your employment contract Samual (2022-01-29): What do you do for a living? Micheal (2022-01-29): A Second Class stamp Florencio (2022-01-29): What sort of work do you do? Darrin (2022-01-29): I have my own business Darron (2022-01-29): What line of work are you in? Carroll (2022-01-29): Could you ask her to call me? Cooper (2022-01-29): I work with computers Liam (2022-01-29): One moment, please Jarred (2022-01-29): Which year are you in? Kylie (2022-01-29): Very funny pictures Erwin (2022-01-29): Which year are you in? Russell (2022-01-29): I wanted to live abroad Terence (2022-01-29): Wonderfull great site Bobbie (2022-01-29): A jiffy bag Mathew (2022-01-29): We used to work together Elroy (2022-01-29): I saw your advert in the paper George (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Myron (2022-01-29): Is there ?
  Efren (2022-01-29): Insufficient funds Blaine (2022-01-29): I do some voluntary work Kelvin (2022-01-29): How would you like the money? Peter (2022-01-29): I love the theatre Scottie (2022-01-29): I live in London Chris (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Lemuel (2022-01-29): The manager Oswaldo (2022-01-29): What university do you go to? Garth (2022-01-29): Who would I report to? Santos (2022-01-29): Jonny was here Bruce (2022-01-29): What do you study? Virgil (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Leah (2022-01-29): Three years Boris (2022-01-29): Whereabouts are you from? Gregory (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Domingo (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Sydney (2022-01-29): Very interesting tale Lance (2022-01-29): Through friends Domingo (2022-01-29): Photography Faustino (2022-01-29): Special Delivery Reginald (2022-01-29): I came here to study Quintin (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Dennis (2022-01-29): Special Delivery Allen (2022-01-29): A pension scheme Santiago (2022-01-29): Will I have to work shifts? Behappy (2022-01-29): A pension scheme Barry (2022-01-29): Enter your PIN Brenton (2022-01-29): real beauty page Emilio (2022-01-29): Could I have , please? Tommie (2022-01-29): About a year Parker (2022-01-29): What do you do for a living? Whitney (2022-01-29): I quite like cooking Amado (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Kaden (2022-01-29): Do you play any instruments? Sammy (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Rudolph (2022-01-29): Gloomy tales Carey (2022-01-29): How do you do? Pitfighter (2022-01-29): I love the theatre Darrick (2022-01-29): I love this site Merle (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Harold (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Chris (2022-01-29): Go travelling Bryant (2022-01-29): I sing in a choir Matthew (2022-01-29): good material thanks Blake (2022-01-29): Languages Lucky (2022-01-29): Are you a student? Israel (2022-01-29): A company car Loren (2022-01-29): Which university are you at? Ernest (2022-01-29): How do you know each other? Sammie (2022-01-29): The manager o
  Carey (2022-01-29): I want to report a Gerry (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Marco (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Earle (2022-01-29): I need to charge up my phone Damian (2022-01-29): good material thanks Bobber (2022-01-29): One moment, please Jerry (2022-01-29): I hate shopping Autumn (2022-01-29): I read a lot
  Liam (2022-01-29): An estate agents Dewayne (2022-01-29): What qualifications have you got? Gregg (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Ariel (2022-01-29): A pension scheme Vince (2022-01-29): I want to report a Taylor (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Kaylee (2022-01-29): Canada>Canada Samual (2022-01-29): Free medical insurance Theodore (2022-01-29): How much notice do you have to give? Rachel (2022-01-29): What university do you go to? Mitchell (2022-01-29): Another year Elijah (2022-01-29): On another call Conrad (2022-01-29): We work together Hollis (2022-01-29): How do you know each other? Brenton (2022-01-29): How many are there in a book? Augustus (2022-01-29): What do you do for a living? Jonas (2022-01-29): Special Delivery Titus (2022-01-29): A packet of envelopes Ollie (2022-01-29): Could I have a statement, please? Valentine (2022-01-29): Looking for work Tobias (2022-01-29): What line of work are you in? Paige (2022-01-29): I like watching football Craig (2022-01-29): The United States Connie (2022-01-29): Can I use your phone? Carroll (2022-01-29): I sing in a choir Addison (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Isaiah (2022-01-29): I want to report a Derrick (2022-01-29): The United States s
  David (2022-01-29): A pension scheme Denver (2022-01-29): Incorrect PIN Brayden (2022-01-29): good material thanks
  Nickolas (2022-01-29): Your cash is being counted Glenn (2022-01-29): Hello good day Ariel (2022-01-29): How many would you like? Johnny (2022-01-29): A pension scheme Lester (2022-01-29): I like watching football Brooks (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Keven (2022-01-29): I hate shopping Seth (2022-01-29): this is be cool 8) Quentin (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Unlove (2022-01-29): Jonny was here Jonah (2022-01-29): Looking for a job Collin (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Collin (2022-01-29): I love this site Benny (2022-01-29): Photography Clark (2022-01-29): I hate shopping Colton (2022-01-29): I really like swimming Robbie (2022-01-29): Which year are you in? Marcelo (2022-01-29): History Solomon (2022-01-29): About a year Miles (2022-01-29): Go travelling Fidel (2022-01-29): Which year are you in? Jamaal (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Edgar (2022-01-29): I live here Carter (2022-01-29): How do I get an outside line? Horacio (2022-01-29): I like watching TV Jessica (2022-01-29): Can I call you back? Major (2022-01-29): Jonny was here Vaughn (2022-01-29): I work here Forest (2022-01-29): Can you hear me OK? Hershel (2022-01-29): Best Site good looking Dro4er (2022-01-29): Where do you study? Lynwood (2022-01-29): Is there ? Colby (2022-01-29): I came here to study Marcelino (2022-01-29): I like watching football Grady (2022-01-29): Have you got any experience? Chase (2022-01-29): Three years Jack (2022-01-29): Very interesting tale Sammie (2022-01-29): Other amount Kimberly (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Wyatt (2022-01-29): Could I have , please? Cedrick (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Madelyn (2022-01-29): What do you do? Caroline (2022-01-29): very best job Ian (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Stevie (2022-01-29): Where do you come from? Porfirio (2022-01-29): Other amount Arnoldo (2022-01-29): this is be cool 8) Rodrick (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Graham (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Oliver (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Edgardo (2022-01-29): Do you play any instruments? Kirby (2022-01-29): Why did you come to ? Robin (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Terrell (2022-01-29): Why did you come to ? Gerry (2022-01-29): real beauty page Sydney (2022-01-29): Where did you go to university? Donny (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Sammy (2022-01-29): Looking for work Dusty (2022-01-29): Directory enquiries Valentine (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Fletcher (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Erick (2022-01-29): I really like swimming Laverne (2022-01-29): Other amount Miguel (2022-01-29): What part of do you come from? Barrett (2022-01-29): Could I have an application form? Preston (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Ava (2022-01-29): An envelope c
  Rusty (2022-01-29): US dollars Raymon (2022-01-29): This site is crazy :) Jennifer (2022-01-29): I came here to study Malik (2022-01-29): I support Manchester United Angel (2022-01-29): Until August Rodney (2022-01-29): I love the theatre Hayden (2022-01-29): What do you do?
  Raleigh (2022-01-29): We work together rut
  Jesse (2022-01-29): Do you like it here? Kayla (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Amber (2022-01-29): We went to university together Willis (2022-01-29): Directory enquiries Dennis (2022-01-29): Very funny pictures Rayford (2022-01-29): Withdraw cash Percy (2022-01-29): Have you got any ? Shelton (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Columbus (2022-01-29): We need someone with experience Rodger (2022-01-29): Where do you study? Donovan (2022-01-29): I went to Shaun (2022-01-29): I do some voluntary work Gracie (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Brendan (2022-01-29): I quite like cooking Charley (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Tyrell (2022-01-29): I never went to university Erwin (2022-01-29): A jiffy bag Carter (2022-01-29): Who do you work for? Evan (2022-01-29): International directory enquiries Aubrey (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Harris (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Leland (2022-01-29): An accountancy practice Haywood (2022-01-29): A pension scheme Hobert (2022-01-29): Do you like it here? Mario (2022-01-29): How many more years do you have to go? Kimberly (2022-01-29): I like watching football Curt (2022-01-29): What line of work are you in? Gavin (2022-01-29): Thanks for calling Quinn (2022-01-29): Hold the line, please Hannah (2022-01-29): I came here to work Leslie (2022-01-29): Have you read any good books lately? Newton (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Douglass (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Richard (2022-01-29): Remove card Lawrence (2022-01-29): Remove card Daren (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Claudio (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Brooks (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Michael (2022-01-29): Withdraw cash Boris (2022-01-29): What do you study? Madeline (2022-01-29): A pension scheme ma
  Megan (2022-01-29): I came here to study Antony (2022-01-29): Directory enquiries Emmitt (2022-01-29): What do you do for a living? Edison (2022-01-29): Thanks for calling Charlie (2022-01-29): Some First Class stamps Fidel (2022-01-29): I study here
  Renato (2022-01-29): I enjoy travelling Brock (2022-01-29): US dollars Roberto (2022-01-29): What sort of music do you like? Bella (2022-01-29): History Jared (2022-01-29): Languages side effec
  Kristopher (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Emanuel (2022-01-29): In a meeting Gavin (2022-01-29): Could I have , please? Landon (2022-01-29): International directory enquiries Damien (2022-01-29): Recorded Delivery Chuck (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Stephan (2022-01-29): Just over two years Elton (2022-01-29): Where do you come from? Patrick (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Irwin (2022-01-29): Wonderfull great site Mya (2022-01-29): Which university are you at? Richard (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Alphonse (2022-01-29): Could you ask her to call me? Elvis (2022-01-29): Yes, I love it! Perry (2022-01-29): An estate agents Chloe (2022-01-29): Very interesting tale Boris (2022-01-29): I work for myself v
  Fredrick (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Lavern (2022-01-29): I live here Jackie (2022-01-29): Another year Jake (2022-01-29): What sort of work do you do? Rayford (2022-01-29): Very Good Site a
  Tyron (2022-01-29): Why did you come to ? Jose (2022-01-29): Incorrect PIN Fletcher (2022-01-29): Do you know the number for ? Dro4er (2022-01-29): Remove card Luciano (2022-01-29): A pension scheme Felipe (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Alfonzo (2022-01-29): We used to work together Greenwood (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Melanie (2022-01-29): An envelope Ronny (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Carmelo (2022-01-29): This site is crazy :) Addison (2022-01-29): Just over two years Heath (2022-01-29): A packet of envelopes Jason (2022-01-29): I like watching TV Ryan (2022-01-29): Looking for work Wiley (2022-01-29): I like watching football Granville (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Ella (2022-01-29): What sort of music do you like? Terrence (2022-01-29): Three years zyprexa rxl
  Britt (2022-01-29): I have my own business Audrey (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Fredrick (2022-01-29): What are the hours of work? Wilbur (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Scott (2022-01-29): Withdraw cash Bennie (2022-01-29): Cool site goodluck :) Ellsworth (2022-01-29): Can I call you back? Normand (2022-01-29): What sort of work do you do? Dennis (2022-01-29): Where did you go to university? Lucas (2022-01-29): On another call Napoleon (2022-01-29): I love the theatre Jimmie (2022-01-29): Do you know the address? Scott (2022-01-29): I was made redundant two months ago Mohammed (2022-01-29): I never went to university Christoper (2022-01-29): I want to make a withdrawal Eugenio (2022-01-29): I was made redundant two months ago Kidrock (2022-01-29): Is there ? Stanley (2022-01-29): Children with disabilities Jospeh (2022-01-29): How many would you like? Sonny (2022-01-29): Languages Jarrett (2022-01-29): Thanks funny site Ramiro (2022-01-29): Have you got any experience? Dwayne (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Carmelo (2022-01-29): How do you know each other? Alyssa (2022-01-29): I study here Nilson (2022-01-29): Can I call you back? Marlin (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Junior (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Titus (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Roosevelt (2022-01-29): I came here to study Irvin (2022-01-29): How many are there in a book? Erasmo (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Bradley (2022-01-29): I went to Norris (2022-01-29): Until August Lillian (2022-01-29): I study here Hilario (2022-01-29): What do you do for a living? Chloe (2022-01-29): I need to charge up my phone Bernie (2022-01-29): Is there ? Landon (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Tyree (2022-01-29): I came here to study Jose (2022-01-29): Could you please repeat that? Dominic (2022-01-29): What do you study? Gonzalo (2022-01-29): How would you like the money? Edward (2022-01-29): Is there ? Ariana (2022-01-29): This is the job description Sidney (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Alejandro (2022-01-29): The United States Garry (2022-01-29): I saw your advert in the paper Curtis (2022-01-29): We went to university together Sophia (2022-01-29): I live here Rufus (2022-01-29): Very interesting tale Ramon (2022-01-29): A law firm Thaddeus (2022-01-29): How do you spell that? Kareem (2022-01-29): About a year Clyde (2022-01-29): Enter your PIN Markus (2022-01-29): One moment, please Duncan (2022-01-29): We work together pris
  Leonard (2022-01-29): What company are you calling from? Allen (2022-01-29): I hate shopping Forrest (2022-01-29): What do you do for a living? Rodney (2022-01-29): We need someone with qualifications Freeman (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Darrel (2022-01-29): Do you need a work permit? Reginald (2022-01-29): How do you do? Doyle (2022-01-29): We work together Lyman (2022-01-29): Hello good day Timothy (2022-01-29): An estate agents Alden (2022-01-29): I want to make a withdrawal Zackary (2022-01-29): A few months Alton (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Erwin (2022-01-29): Canada>Canada Alberto (2022-01-29): A jiffy bag Amia (2022-01-29): Could you send me an application form? Goodboy (2022-01-29): Have you got any experience? Robbie (2022-01-29): Which year are you in? Markus (2022-01-29): Enter your PIN Delmer (2022-01-29): We were at school together Coolman (2022-01-29): The United States Nicky (2022-01-29): Do you know the number for ? Gracie (2022-01-29): How do I get an outside line? Gerard (2022-01-29): A few months Javier (2022-01-29): I want to make a withdrawal Donnell (2022-01-29): Where do you come from? Fidel (2022-01-29): Hello good day Jackie (2022-01-29): Have you got any ? Buford (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Palmer (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Jaime (2022-01-29): This is the job description Esteban (2022-01-29): I enjoy travelling Royal (2022-01-29): Best Site good looking Brooks (2022-01-29): A First Class stamp Sherwood (2022-01-29): Which team do you support? Alexis (2022-01-29): good material thanks Mya (2022-01-29): The United States Raleigh (2022-01-29): Where do you come from? Abram (2022-01-29): We were at school together Leland (2022-01-29): I read a lot Nogood87 (2022-01-29): I have my own business Antione (2022-01-29): I went to Agustin (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Madison (2022-01-29): When do you want me to start? Joaquin (2022-01-29): Have you got any ? Willian (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Monty (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Luis (2022-01-29): I work with computers Jarvis (2022-01-29): An accountancy practice Jozef (2022-01-29): I never went to university Samantha (2022-01-29): Can I use your phone? Kyle (2022-01-29): How would you like the money? Dwayne (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Emmett (2022-01-29): Directory enquiries Rufus (2022-01-29): Is there ? Edison (2022-01-29): We used to work together Freelove (2022-01-29): The United States Joesph (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Razer22 (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Rafael (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Fabian (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Conrad (2022-01-29): Just over two years Jospeh (2022-01-29): Do you know each other? Weston (2022-01-29): How much does the job pay? Benedict (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Carrol (2022-01-29): Are you a student? Harlan (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Clair (2022-01-29): Where do you come from? Carter (2022-01-29): I love the theatre Marty (2022-01-29): I stay at home and look after the children Kelly (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Leonel (2022-01-29): Would you like a receipt? Wilfred (2022-01-29): Other amount Alexa (2022-01-29): I support Manchester United Douglas (2022-01-29): Best Site good looking Donny (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Darrel (2022-01-29): One moment, please Britt (2022-01-29): Best Site good looking Terrell (2022-01-29): I want to make a withdrawal Joseph (2022-01-29): Have you got any experience? Johnny (2022-01-29): Accountant supermarket manager Kennith (2022-01-29): Whereabouts are you from? Alejandro (2022-01-29): How many are there in a book? Agustin (2022-01-29): I love this site Sammy (2022-01-29): Until August Oscar (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Sergio (2022-01-29): Is there ?
  Angelo (2022-01-29): The United States Randolph (2022-01-29): Please wait Charlotte (2022-01-29): Punk not dead Hunter (2022-01-29): I like it a lot Francisco (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Heyjew (2022-01-29): Very Good Site dicl
  Harley (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Justin (2022-01-29): A financial advisor Raleigh (2022-01-29): An envelope Hilario (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Floyd (2022-01-29): Looking for work Jarred (2022-01-29): I support Manchester United Ariel (2022-01-29): I work with computers Garland (2022-01-29): Nice to meet you Devon (2022-01-29): History Elroy (2022-01-29): A Second Class stamp Seymour (2022-01-29): I work for a publishers Modesto (2022-01-29): A Second Class stamp Benton (2022-01-29): Have you got any experience? Galen (2022-01-29): I study here Jerrell (2022-01-29): What sort of music do you like? Jocelyn (2022-01-29): Who do you work for? Ellis (2022-01-29): Could you send me an application form? Donte (2022-01-29): very best job Elliott (2022-01-29): I enjoy travelling Tony (2022-01-29): Free medical insurance Donovan (2022-01-29): This is the job description Basil (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Walter (2022-01-29): Why did you come to ? Adolfo (2022-01-29): This site is crazy :) Randall (2022-01-29): A law firm Milan (2022-01-29): How do you spell that? Jamey (2022-01-29): Enter your PIN Gustavo (2022-01-29): What university do you go to? Edmundo (2022-01-29): We went to university together Wayne (2022-01-29): Can I use your phone? Brianna (2022-01-29): I stay at home and look after the children Abdul (2022-01-29): I work with computers Michale (2022-01-29): Recorded Delivery Jozef (2022-01-29): One moment, please Tomas (2022-01-29): Gloomy tales Friend35 (2022-01-29): Who would I report to? Everett (2022-01-29): What company are you calling from? Anibal (2022-01-29): How long have you lived here? Mohamed (2022-01-29): Punk not dead Jackson (2022-01-29): What do you study? Dominick (2022-01-29): An accountancy practice Keneth (2022-01-29): Insert your card Jenna (2022-01-29): magic story very thanks Tristan (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Keith (2022-01-29): How much does the job pay? Samuel (2022-01-29): How do you know each other? Kennith (2022-01-29): Other amount Carmen (2022-01-29): This site is crazy :) Clair (2022-01-29): Where did you go to university? Stanford (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Ferdinand (2022-01-29): Where did you go to university? Nelson (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Felix (2022-01-29): This is the job description Garfield (2022-01-29): Accountant supermarket manager Zachariah (2022-01-29): What do you do for a living? Mauricio (2022-01-29): Your cash is being counted Elroy (2022-01-29): How many are there in a book? Kenton (2022-01-29): Directory enquiries Dewitt (2022-01-29): History Abdul (2022-01-29): Is there ? Randall (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Tommy (2022-01-29): I came here to work Emerson (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Lightsoul (2022-01-29): Very interesting tale Lawerence (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Oswaldo (2022-01-29): Your cash is being counted Adolfo (2022-01-29): I hate shopping Erich (2022-01-29): I have my own business Anthony (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Issac (2022-01-29): How many would you like? Salvatore (2022-01-29): International directory enquiries Garland (2022-01-29): I came here to study Marcus (2022-01-29): A few months Alonso (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Plank (2022-01-29): I hate shopping Kristopher (2022-01-29): What university do you go to? Emery (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Ariana (2022-01-29): Remove card htt
  Everett (2022-01-29): How do you do? Merrill (2022-01-29): Do you know each other? Emerson (2022-01-29): Not available at the moment Jasmine (2022-01-29): What line of work are you in? Hiram (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Rufus (2022-01-29): I quite like cooking Bella (2022-01-29): this post is fantastic Taylor (2022-01-29): Could you send me an application form? Wilton (2022-01-29): We work together Jimmi (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Gregorio (2022-01-29): I quite like cooking Woodrow (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Rodney (2022-01-29): Through friends Stanton (2022-01-29): Until August Bruno (2022-01-29): Are you a student? Augustus (2022-01-29): I never went to university Frederic (2022-01-29): How many more years do you have to go? Virgil (2022-01-29): Who do you work for? Elijah (2022-01-29): I stay at home and look after the children Daryl (2022-01-29): Nice to meet you Marquis (2022-01-29): What do you do for a living? Dorsey (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Stacy (2022-01-29): We used to work together Alvaro (2022-01-29): Remove card
  Quinn (2022-01-29): Would you like a receipt? Evelyn (2022-01-29): Best Site Good Work Hilton (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Alton (2022-01-29): Not in at the moment Derick (2022-01-29): Very interesting tale Dghonson (2022-01-29): I enjoy travelling Wilburn (2022-01-29): Which year are you in? Douglas (2022-01-29): What are the hours of work? Jack (2022-01-29): Which year are you in? Jacinto (2022-01-29): Free medical insurance Jewel (2022-01-29): Will I have to work shifts? Galen (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Freelife (2022-01-29): US dollars Jules (2022-01-29): A law firm Antwan (2022-01-29): Yes, I play the guitar Gordon (2022-01-29): Looking for a job Caden (2022-01-29): What sort of work do you do? Jasmine (2022-01-29): Would you like to leave a message? Werner (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Willis (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Silas (2022-01-29): Accountant supermarket manager
  Luigi (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Felix (2022-01-29): Do you play any instruments? Napoleon (2022-01-29): Have you seen any good films recently? DE (2022-01-29): Not available at the moment Delmar (2022-01-29): Could you please repeat that? Dewitt (2022-01-29): One moment, please Quaker (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Emmitt (2022-01-29): Lost credit card Terrence (2022-01-29): good material thanks Kerry (2022-01-29): Where do you live? Billie (2022-01-29): Where do you live? Alexis (2022-01-29): Until August Noble (2022-01-29): How many would you like? Fabian (2022-01-29): Languages benadryl
  Leslie (2022-01-29): What are the hours of work? Rosendo (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Phillip (2022-01-29): I came here to study Bryon (2022-01-29): How do you know each other? Amelia (2022-01-29): A company car Ronald (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Zackary (2022-01-29): I like watching TV Rayford (2022-01-29): Did you go to university? Neville (2022-01-29): Can I use your phone? Gerry (2022-01-29): Please wait Freelife (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Vernon (2022-01-29): Where did you go to university? Daren (2022-01-29): Could you ask him to call me? Micah (2022-01-29): This is your employment contract Davis (2022-01-29): Yes, I love it! Branden (2022-01-29): Would you like a receipt? Hector (2022-01-29): What sort of work do you do? Jamal (2022-01-29): Please call back later Rocco (2022-01-29): A financial advisor Desmond (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Eldon (2022-01-29): Thanks for calling Theron (2022-01-29): What sort of music do you like? Emmanuel (2022-01-29): Do you know each other? Antonia (2022-01-29): Yes, I play the guitar Brenton (2022-01-29): I was made redundant two months ago Roderick (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Linwood (2022-01-29): I saw your advert in the paper Zachariah (2022-01-29): I came here to study Cyril (2022-01-29): Could I have an application form? Leonardo (2022-01-29): I love this site Dustin (2022-01-29): Could you ask her to call me? Brianna (2022-01-29): I work for a publishers Carmen (2022-01-29): Lost credit card Earle (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Byron (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Mauro (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Darron (2022-01-29): A pension scheme Kareem (2022-01-29): Do you like it here? Armando (2022-01-29): Photography Victoria (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Harris (2022-01-29): How do you do? Patrick (2022-01-29): I stay at home and look after the children Clayton (2022-01-29): Thanks for calling Emmanuel (2022-01-29): A financial advisor na
  Darren (2022-01-29): Not available at the moment Khloe (2022-01-29): Where did you go to university? Erick (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Miquel (2022-01-29): A book of First Class stamps Lucas (2022-01-29): Whereabouts are you from? Luigi (2022-01-29): very best job Friend35 (2022-01-29): I work for a publishers Pablo (2022-01-29): One moment, please Brant (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Wendell (2022-01-29): Another year Jozef (2022-01-29): Where did you go to university? Claire (2022-01-29): How long have you lived here? Mia (2022-01-29): An estate agents Maya (2022-01-29): When can you start? Garret (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Rueben (2022-01-29): Who would I report to? Dustin (2022-01-29): Remove card Erasmo (2022-01-29): I read a lot Cameron (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Kennith (2022-01-29): I came here to study Osvaldo (2022-01-29): I was made redundant two months ago Ellis (2022-01-29): I support Manchester United Hayden (2022-01-29): Could I have , please? Isaias (2022-01-29): I stay at home and look after the children Sherman (2022-01-29): Children with disabilities Gustavo (2022-01-29): A jiffy bag Nathan (2022-01-29): Lost credit card Dorsey (2022-01-29): A financial advisor Kristofer (2022-01-29): I like watching TV Oscar (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Owen (2022-01-29): I saw your advert in the paper Bradley (2022-01-29): Withdraw cash Janni (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Reggie (2022-01-29): What do you study? Oswaldo (2022-01-29): Could I have , please? Irvin (2022-01-29): This is the job description Crazyivan (2022-01-29): I came here to study Kirby (2022-01-29): Why did you come to ? Quintin (2022-01-29): Insert your card Johnson (2022-01-29): I love this site no
  Hiram (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Monty (2022-01-29): I work for a publishers Sandy (2022-01-29): I work with computers Ernesto (2022-01-29): Another service? Garth (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Tyson (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Charlie (2022-01-29): Can I call you back? Darell (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Charley (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Wilson (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Palmer (2022-01-29): Languages cep
  Irea (2022-01-29): A Second Class stamp Sean (2022-01-29): I stay at home and look after the children Alfredo (2022-01-29): I work for myself Jonathan (2022-01-29): The manager zea
  Tony (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Elden (2022-01-29): What part of do you come from? Jarvis (2022-01-29): Another service? Michel (2022-01-29): We used to work together Dwayne (2022-01-29): Incorrect PIN Roberto (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Wiley (2022-01-29): Very Good Site Harold (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Kristopher (2022-01-29): Who would I report to? Tyrone (2022-01-29): Very interesting tale Hassan (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Ramiro (2022-01-29): Do you know the number for ? Genaro (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Sierra (2022-01-29): What line of work are you in? Quinton (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Vernon (2022-01-29): Languages Ulysses (2022-01-29): Until August Gracie (2022-01-29): About a year Clair (2022-01-29): Do you know the number for ? Alexis (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Lindsey (2022-01-29): I work with computers Frances (2022-01-29): Have you got any experience? Walter (2022-01-29): A few months Shane (2022-01-29): I love this site Armand (2022-01-29): Another service? Dallas (2022-01-29): Which year are you in? Young (2022-01-29): Yes, I play the guitar Tony (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Garfield (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Agustin (2022-01-29): real beauty page Nathaniel (2022-01-29): A company car Denny (2022-01-29): How much notice do you have to give? Thanh (2022-01-29): Not available at the moment Arnold (2022-01-29): Do you play any instruments? Evelyn (2022-01-29): I quite like cooking Calvin (2022-01-29): Wonderfull great site Louie (2022-01-29): I like watching TV Samantha (2022-01-29): I was made redundant two months ago Jewell (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Filiberto (2022-01-29): Please wait Jacques (2022-01-29): Have you got any ? Bennett (2022-01-29): Insufficient funds Hannah (2022-01-29): Remove card Faustino (2022-01-29): When do you want me to start? Sammie (2022-01-29): Would you like to leave a message? Roman (2022-01-29): Withdraw cash Ivory (2022-01-29): Looking for a job Young (2022-01-29): History c
  Ezequiel (2022-01-29): I like watching TV Harland (2022-01-29): We went to university together Werner (2022-01-29): We need someone with experience Edison (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Steep777 (2022-01-29): What do you do? Gerald (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Rueben (2022-01-29): Best Site Good Work Eva (2022-01-29): Where did you go to university? Evelyn (2022-01-29): Looking for a job Grant (2022-01-29): Jonny was here Jaden (2022-01-29): How would you like the money? Richie (2022-01-29): Go travelling Kirby (2022-01-29): How much notice do you have to give? Steve (2022-01-29): What part of do you come from? Kayla (2022-01-29): Which university are you at? Cedric (2022-01-29): Are you a student? Delbert (2022-01-29): I went to Stephen (2022-01-29): I never went to university Javier (2022-01-29): I went to Monroe (2022-01-29): this is be cool 8) Gaylord (2022-01-29): Whereabouts are you from? Winfred (2022-01-29): I love this site Chong (2022-01-29): Could I have an application form? Morgan (2022-01-29): International directory enquiries Kyle (2022-01-29): Where do you live? Nolan (2022-01-29): Very funny pictures Joesph (2022-01-29): I study here Bryan (2022-01-29): Do you know the number for ? Connor (2022-01-29): I saw your advert in the paper Michal (2022-01-29): Not available at the moment Lynwood (2022-01-29): Through friends Roger (2022-01-29): Languages Jonathon (2022-01-29): This is the job description Jonas (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Terrance (2022-01-29): A packet of envelopes
  Darrell (2022-01-29): A staff restaurant Gracie (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Bella (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Arnulfo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Alexandra (2022-01-29): How do you spell that? Porfirio (2022-01-29): I like it a lot be
  Lyman (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Devin (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Kendrick (2022-01-29): I want to report a Nickolas (2022-01-29): A staff restaurant Nathanial (2022-01-29): A packet of envelopes Madison (2022-01-29): Incorrect PIN pepcid c
  Fritz (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Jesse (2022-01-29): I enjoy travelling Danial (2022-01-29): real beauty page Kendrick (2022-01-29): How many more years do you have to go? Daren (2022-01-29): Special Delivery Blake (2022-01-29): I like it a lot Douglass (2022-01-29): Punk not dead Damian (2022-01-29): Recorded Delivery Mohammad (2022-01-29): I love this site Guillermo (2022-01-29): I have my own business Delmer (2022-01-29): I love this site Dewitt (2022-01-29): Which university are you at? Darwin (2022-01-29): Are you a student? Felipe (2022-01-29): International directory enquiries Rodolfo (2022-01-29): How many would you like? Jamel (2022-01-29): Yes, I love it! Emory (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Lenard (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Ezekiel (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Frankie (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Luis (2022-01-29): Thanks for calling Jefferey (2022-01-29): Looking for work Sophie (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Darrick (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jane (2022-01-29): Children with disabilities Getjoy (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Jerrell (2022-01-29): Enter your PIN Madison (2022-01-29): Please call back later Mishel (2022-01-29): I support Manchester United Pedro (2022-01-29): The National Gallery
  Willy (2022-01-29): Where do you come from? Vincenzo (2022-01-29): How much notice do you have to give? Cole (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Enrique (2022-01-29): Your cash is being counted Virgilio (2022-01-29): perfect design thanks Joesph (2022-01-29): Free medical insurance Emmitt (2022-01-29): Not available at the moment Ricardo (2022-01-29): Punk not dead Cristopher (2022-01-29): Your cash is being counted Kendall (2022-01-29): Languages Kristofer (2022-01-29): I like watching football Demarcus (2022-01-29): How much does the job pay? Gonzalo (2022-01-29): Best Site good looking Wesley (2022-01-29): Could you please repeat that? Renato (2022-01-29): Are you a student? Wilfredo (2022-01-29): Punk not dead a
  Donnell (2022-01-29): Go travelling Clinton (2022-01-29): Where do you come from? Raymond (2022-01-29): this post is fantastic Jamaal (2022-01-29): I live in London Cedrick (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Lillian (2022-01-29): I wanted to live abroad Dirtbill (2022-01-29): Who do you work for? Jonah (2022-01-29): Do you need a work permit? Lincoln (2022-01-29): We were at school together Dominique (2022-01-29): I never went to university Allen (2022-01-29): Please wait Eblanned (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jaime (2022-01-29): Not available at the moment Earnest (2022-01-29): How do I get an outside line? Fausto (2022-01-29): I like it a lot Katherine (2022-01-29): Could you send me an application form? Allan (2022-01-29): Did you go to university? Rhett (2022-01-29): I like watching football Jose (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Lamar (2022-01-29): Get a job Arron (2022-01-29): I do some voluntary work Alfonso (2022-01-29): What part of do you come from? Frederic (2022-01-29): Lost credit card Audrey (2022-01-29): US dollars Johnnie (2022-01-29): I sing in a choir Autumn (2022-01-29): real beauty page Foster (2022-01-29): Have you got any ? Chance (2022-01-29): Yes, I love it! Loren (2022-01-29): Is there ? Arnoldo (2022-01-29): I came here to work Tyrell (2022-01-29): Photography Lindsay (2022-01-29): How do you do? Wilford (2022-01-29): Withdraw cash Joesph (2022-01-29): How do you spell that? Moses (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Thebest (2022-01-29): Do you know each other? Connie (2022-01-29): A staff restaurant Morton (2022-01-29): this is be cool 8) Erwin (2022-01-29): Wonderfull great site Ricky (2022-01-29): Where did you go to university? Phillip (2022-01-29): Do you play any instruments? Parker (2022-01-29): I like it a lot Jonah (2022-01-29): How do I get an outside line? Nolan (2022-01-29): Yes, I play the guitar Jeffrey (2022-01-29): Free medical insurance Marlin (2022-01-29): I support Manchester United Carlos (2022-01-29): Could you ask him to call me? Orval (2022-01-29): Which year are you in? Jerrell (2022-01-29): Have you got any experience? Geraldo (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Basil (2022-01-29): Do you play any instruments? Parker (2022-01-29): I really like swimming Carmine (2022-01-29): Please wait Luigi (2022-01-29): I need to charge up my phone Bruno (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Kayla (2022-01-29): I like watching TV Hilario (2022-01-29): A financial advisor Jada (2022-01-29): Your cash is being counted Shawn (2022-01-29): Lost credit card Fletcher (2022-01-29): I love the theatre Jackson (2022-01-29): A staff restaurant Lucas (2022-01-29): Have you read any good books lately? Quinn (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Mohammed (2022-01-29): This is the job description Curtis (2022-01-29): How many more years do you have to go? Garry (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Mohammad (2022-01-29): Thanks funny site Emmett (2022-01-29): Just over two years Arron (2022-01-29): A company car Weston (2022-01-29): I saw your advert in the paper Mathew (2022-01-29): Hold the line, please Derek (2022-01-29): Will I have to work shifts? Jefferey (2022-01-29): Yes, I play the guitar Erasmo (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Denver (2022-01-29): A packet of envelopes Francis (2022-01-29): How many more years do you have to go? Oswaldo (2022-01-29): I love this site Luciano (2022-01-29): How do you know each other? Vanessa (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Ashley (2022-01-29): On another call Myron (2022-01-29): Where did you go to university? Kennith (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Deandre (2022-01-29): How would you like the money? Jamey (2022-01-29): I really like swimming Fausto (2022-01-29): this post is fantastic Antony (2022-01-29): I want to make a withdrawal Mya (2022-01-29): Can I take your number? Berry (2022-01-29): Three years Colby (2022-01-29): We were at school together Freeman (2022-01-29): International directory enquiries Sammy (2022-01-29): A pension scheme Lightsoul (2022-01-29): How do I get an outside line? Sheldon (2022-01-29): Languages Michael (2022-01-29): Yes, I play the guitar Modesto (2022-01-29): Get a job Hershel (2022-01-29): Could you send me an application form? Jamar (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Tyler (2022-01-29): A financial advisor Ayden (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Dustin (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Wendell (2022-01-29): I quite like cooking Ralph (2022-01-29): Which team do you support? Kermit (2022-01-29): Which university are you at? Moses (2022-01-29): A packet of envelopes Rodrigo (2022-01-29): I like watching TV Andreas (2022-01-29): Cool site goodluck :) Bonser (2022-01-29): What line of work are you in? Kaden (2022-01-29): Three years Stefan (2022-01-29): I quite like cooking Benedict (2022-01-29): Can I use your phone? Perry (2022-01-29): Hold the line, please Barrett (2022-01-29): A law firm
  Orval (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Melvin (2022-01-29): What sort of music do you like? Zachariah (2022-01-29): I wanted to live abroad Vincent (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Antony (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Rashad (2022-01-29): A jiffy bag Peyton (2022-01-29): this post is fantastic Deadman (2022-01-29): How many more years do you have to go? Marshall (2022-01-29): Do you know each other? Micah (2022-01-29): This site is crazy :) Damien (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Eli (2022-01-29): I went to Kendrick (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Jamey (2022-01-29): magic story very thanks Colby (2022-01-29): Can you hear me OK? Mariano (2022-01-29): What sort of music do you like? Noble (2022-01-29): Another year ke
  Mathew (2022-01-29): Best Site Good Work Isabel (2022-01-29): Have you read any good books lately? Ernie (2022-01-29): Children with disabilities Zachery (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Eugenio (2022-01-29): good material thanks Zoe (2022-01-29): I work here Garfield (2022-01-29): An estate agents Quaker (2022-01-29): Do you know the address? Ellsworth (2022-01-29): Incorrect PIN Geoffrey (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Getjoy (2022-01-29): Until August Royal (2022-01-29): Lost credit card Esteban (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Earnest (2022-01-29): I saw your advert in the paper Major (2022-01-29): Who do you work for? Eduardo (2022-01-29): Remove card Alphonso (2022-01-29): Another service? Coolman (2022-01-29): Enter your PIN Alvin (2022-01-29): A jiffy bag Colby (2022-01-29): A law firm Vance (2022-01-29): Enter your PIN Pedro (2022-01-29): Could you ask him to call me? Evelyn (2022-01-29): Not in at the moment Wilson (2022-01-29): A pension scheme Normand (2022-01-29): Yes, I love it! Shayne (2022-01-29): Go travelling
  Kimberly (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Winford (2022-01-29): I like it a lot Benton (2022-01-29): Whereabouts are you from? Winford (2022-01-29): Can I take your number? Buford (2022-01-29): Other amount Zachariah (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Donny (2022-01-29): I came here to study Myron (2022-01-29): I like watching football Calvin (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Arnoldo (2022-01-29): Where are you calling from? Malik (2022-01-29): Do you like it here? Julio (2022-01-29): What do you do for a living? Aubrey (2022-01-29): Enter your PIN Arnold (2022-01-29): Do you like it here? Agustin (2022-01-29): A staff restaurant Benjamin (2022-01-29): What sort of music do you like? Junior (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Donald (2022-01-29): Punk not dead Alexandra (2022-01-29): The National Gallery Michel (2022-01-29): Special Delivery Francesco (2022-01-29): I hate shopping Noble (2022-01-29): Who do you work for? Floyd (2022-01-29): Which team do you support? Robert (2022-01-29): Can I take your number? Darrin (2022-01-29): The National Gallery Maria (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Bradford (2022-01-29): Until August Toney (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Chang (2022-01-29): Will I have to work shifts? Jayden (2022-01-29): I like watching TV Victor (2022-01-29): I study here Jerome (2022-01-29): good material thanks Patric (2022-01-29): I live in London Harrison (2022-01-29): History ampicil
  German (2022-01-29): very best job Goodboy (2022-01-29): We were at school together Leah (2022-01-29): Do you play any instruments? Darryl (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Ferdinand (2022-01-29): I enjoy travelling Rachel (2022-01-29): Stolen credit card Magic (2022-01-29): I like watching TV Alfred (2022-01-29): Could you ask him to call me? Hiram (2022-01-29): I support Manchester United Alexa (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Jarred (2022-01-29): Through friends Santiago (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Gerard (2022-01-29): Who would I report to? Adam (2022-01-29): This is your employment contract Miquel (2022-01-29): An envelope Barton (2022-01-29): A law firm Irwin (2022-01-29): How many would you like? Burton (2022-01-29): Will I have to work shifts? Ariana (2022-01-29): Why did you come to ? Cole (2022-01-29): An estate agents Haywood (2022-01-29): When do you want me to start? Jeffrey (2022-01-29): Insufficient funds Harvey (2022-01-29): I work for myself Dorsey (2022-01-29): Best Site good looking Kelvin (2022-01-29): A Second Class stamp Judson (2022-01-29): What sort of work do you do? Garry (2022-01-29): What do you study? Amber (2022-01-29): I went to Willis (2022-01-29): Please call back later Elisha (2022-01-29): A law firm nizoral
  Roberto (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Jonah (2022-01-29): What sort of work do you do? Jerrod (2022-01-29): How many are there in a book? Sanford (2022-01-29): What part of do you come from? Geoffrey (2022-01-29): One moment, please Branden (2022-01-29): I study here Warner (2022-01-29): I came here to work Ashley (2022-01-29): I need to charge up my phone Gracie (2022-01-29): This is the job description Sean (2022-01-29): Another service? Tomas (2022-01-29): Very funny pictures Humberto (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Daryl (2022-01-29): Yes, I play the guitar Cecil (2022-01-29): Special Delivery Leah (2022-01-29): I read a lot
  Newton (2022-01-29): How do I get an outside line? Lincoln (2022-01-29): Nice to meet you Bryant (2022-01-29): A First Class stamp Dirtbill (2022-01-29): Would you like a receipt? Sonny (2022-01-29): I saw your advert in the paper Delbert (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Wilbur (2022-01-29): Do you play any instruments? Dwight (2022-01-29): Your cash is being counted Chloe (2022-01-29): real beauty page Carmine (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Philip (2022-01-29): Wonderfull great site Arden (2022-01-29): The National Gallery Romeo (2022-01-29): How do I get an outside line? Sarah (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Mariano (2022-01-29): I like watching TV Marcellus (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Arthur (2022-01-29): Is there ? Jefferson (2022-01-29): The National Gallery Jordan (2022-01-29): We were at school together Brant (2022-01-29): Could you please repeat that? Nicky (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Genaro (2022-01-29): I came here to work Scottie (2022-01-29): Whereabouts are you from? Dustin (2022-01-29): Who do you work for? Edmond (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Kenny (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Jeremiah (2022-01-29): Best Site good looking Elvin (2022-01-29): International directory enquiries Charles (2022-01-29): Who would I report to? Ahmad (2022-01-29): Have you read any good books lately? Michel (2022-01-29): Could you send me an application form? Korey (2022-01-29): I work with computers Sterling (2022-01-29): Where are you calling from? Ricky (2022-01-29): Who would I report to? Luther (2022-01-29): What do you do for a living? Grace (2022-01-29): Just over two years Keenan (2022-01-29): Have you got any qualifications? Graham (2022-01-29): Wonderfull great site Wendell (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Allison (2022-01-29): How many would you like? Jessica (2022-01-29): Pleased to meet you David (2022-01-29): I saw your advert in the paper Robby (2022-01-29): I love the theatre Lanny (2022-01-29): Another year
  Cole (2022-01-29): Could you please repeat that? Barney (2022-01-29): A Second Class stamp Dwayne (2022-01-29): Could I have a statement, please? Wyatt (2022-01-29): Could I have , please? Goodboy (2022-01-29): I stay at home and look after the children Errol (2022-01-29): I really like swimming Angelo (2022-01-29): We used to work together Timothy (2022-01-29): We went to university together Chuck (2022-01-29): Other amount Wendell (2022-01-29): What do you study? Johnathan (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Jose (2022-01-29): Nice to meet you Eldridge (2022-01-29): Stolen credit card Samantha (2022-01-29): Looking for a job Lamar (2022-01-29): We used to work together Shelton (2022-01-29): Hello good day Danielle (2022-01-29): Very funny pictures Robin (2022-01-29): Who would I report to? Anibal (2022-01-29): How long have you lived here? Dwight (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Scottie (2022-01-29): I came here to work Markus (2022-01-29): I want to report a Noah (2022-01-29): Could you please repeat that? Myron (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Vanessa (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Chris (2022-01-29): Through friends Hilton (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Federico (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Payton (2022-01-29): A pension scheme Walker (2022-01-29): Go travelling ke
  Autumn (2022-01-29): Could you ask him to call me? Juan (2022-01-29): I sing in a choir Winford (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Emily (2022-01-29): A Second Class stamp Foster (2022-01-29): An estate agents Willy (2022-01-29): Why did you come to ? Myles (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Goodsam (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Terrell (2022-01-29): Insufficient funds Timmy (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Houston (2022-01-29): good material thanks Terrell (2022-01-29): Best Site good looking Luke (2022-01-29): A few months Wallace (2022-01-29): Where do you come from? Eldridge (2022-01-29): Directory enquiries Emery (2022-01-29): How do you know each other? David (2022-01-29): How much notice do you have to give? Columbus (2022-01-29): Could you send me an application form? Mohamed (2022-01-29): A few months Eduardo (2022-01-29): We work together Lawerence (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Olivia (2022-01-29): How would you like the money? Elliot (2022-01-29): A First Class stamp Tyree (2022-01-29): Please call back later Gustavo (2022-01-29): perfect design thanks Clair (2022-01-29): A staff restaurant Willard (2022-01-29): Wonderfull great site Grant (2022-01-29): What company are you calling from? Davis (2022-01-29): What university do you go to? Sterling (2022-01-29): I hate shopping Sara (2022-01-29): I came here to work Garland (2022-01-29): I quite like cooking Millard (2022-01-29): Get a job Jesus (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Isiah (2022-01-29): Can I use your phone? Bennie (2022-01-29): Could you send me an application form? Russel (2022-01-29): I like watching football Margarito (2022-01-29): Jonny was here Gaston (2022-01-29): I love the theatre Dewey (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Sidney (2022-01-29): What do you do? Kelvin (2022-01-29): Could you ask him to call me? Louie (2022-01-29): A few months Morton (2022-01-29): Please call back later Mickey (2022-01-29): Very funny pictures Keneth (2022-01-29): Until August Jacinto (2022-01-29): Could you please repeat that? Claud (2022-01-29): A company car Marion (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Manuel (2022-01-29): Directory enquiries Colby (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Edmundo (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Eblanned (2022-01-29): Until August Kayla (2022-01-29): A financial advisor Adam (2022-01-29): A book of First Class stamps Ava (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Ashley (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Fidel (2022-01-29): Looking for a job Willy (2022-01-29): How many are there in a book? Lincoln (2022-01-29): An accountancy practice Autumn (2022-01-29): magic story very thanks Shannon (2022-01-29): I like it a lot Dirtbill (2022-01-29): Canada>Canada Malcolm (2022-01-29): Could you ask him to call me? Darnell (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Vernon (2022-01-29): Can you hear me OK? Antony (2022-01-29): A book of First Class stamps Dusty (2022-01-29): Children with disabilities Harry (2022-01-29): Is there ? Steep777 (2022-01-29): A packet of envelopes Neville (2022-01-29): Not available at the moment Jessica (2022-01-29): A financial advisor Alexa (2022-01-29): I went to Salvador (2022-01-29): I work here William (2022-01-29): What qualifications have you got? Sherman (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Andreas (2022-01-29): Have you read any good books lately? Wilbert (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Elroy (2022-01-29): A few months Noble (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit German (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Fredric (2022-01-29): Stolen credit card Gonzalo (2022-01-29): I saw your advert in the paper Allison (2022-01-29): How long have you lived here? Salvador (2022-01-29): Another year Titus (2022-01-29): magic story very thanks Hubert (2022-01-29): I was made redundant two months ago Vance (2022-01-29): I was made redundant two months ago Marion (2022-01-29): I need to charge up my phone Bonser (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Silas (2022-01-29): Get a job Terence (2022-01-29): What line of work are you in? Napoleon (2022-01-29): What university do you go to? Irwin (2022-01-29): An accountancy practice Erasmo (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Benton (2022-01-29): Children with disabilities Kelly (2022-01-29): I came here to work Jeromy (2022-01-29): I live here Jacques (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Russel (2022-01-29): Best Site good looking Grace (2022-01-29): Could you ask him to call me? Steven (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Robin (2022-01-29): About a year Autumn (2022-01-29): I went to Grady (2022-01-29): very best job Vincent (2022-01-29): Whereabouts are you from? Alexander (2022-01-29): Go travelling Emery (2022-01-29): We work together Jamison (2022-01-29): I love the theatre Chadwick (2022-01-29): About a year Emilio (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Denver (2022-01-29): Gloomy tales Robert (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Norman (2022-01-29): Very interesting tale Cecil (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Jose (2022-01-29): Just over two years Terrance (2022-01-29): A Second Class stamp Jaime (2022-01-29): Could I have a statement, please? Addison (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Gayle (2022-01-29): Yes, I love it! Bryant (2022-01-29): An accountancy practice Elizabeth (2022-01-29): Looking for a job Irvin (2022-01-29): I live here Waylon (2022-01-29): How do you know each other? Rachel (2022-01-29): Have you got any qualifications? Andres (2022-01-29): Have you read any good books lately? Dante (2022-01-29): Remove card Wilbur (2022-01-29): Have you got any experience? Darryl (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Paris (2022-01-29): real beauty page Homer (2022-01-29): We went to university together Garret (2022-01-29): How many would you like? Gaston (2022-01-29): Until August Marlon (2022-01-29): Recorded Delivery Blaine (2022-01-29): What university do you go to? Clayton (2022-01-29): I went to Junior (2022-01-29): Looking for work Garth (2022-01-29): perfect design thanks Monty (2022-01-29): How would you like the money? Jerome (2022-01-29): What are the hours of work? Wally (2022-01-29): Pleased to meet you Ryan (2022-01-29): In a meeting sophia vigo
  Gregorio (2022-01-29): Please wait combini
  Marcellus (2022-01-29): Which year are you in? Nathanial (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Connie (2022-01-29): A staff restaurant Pablo (2022-01-29): Very Good Site Elliot (2022-01-29): I went to Gracie (2022-01-29): Could I have , please? Patricia (2022-01-29): I live in London Dannie (2022-01-29): What line of work are you in? Filiberto (2022-01-29): This site is crazy :) Douglass (2022-01-29): US dollars Derick (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Eusebio (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Nicholas (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Ervin (2022-01-29): We work together Kermit (2022-01-29): What sort of music do you like? Brice (2022-01-29): Very funny pictures Clair (2022-01-29): I want to make a withdrawal Emanuel (2022-01-29): How long have you lived here? Abraham (2022-01-29): A company car Trevor (2022-01-29): Where do you come from? Peyton (2022-01-29): Photography Alonzo (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Barney (2022-01-29): I read a lot Angel (2022-01-29): Is there ?
  Major (2022-01-29): Your cash is being counted Guillermo (2022-01-29): Insert your card Mario (2022-01-29): US dollars Shelton (2022-01-29): Your cash is being counted Sherman (2022-01-29): Do you play any instruments? Leroy (2022-01-29): An envelope Malcolm (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Hilton (2022-01-29): Gloomy tales Humberto (2022-01-29): Cool site goodluck :) Emerson (2022-01-29): Through friends Goodsam (2022-01-29): How do I get an outside line? Chloe (2022-01-29): Jonny was here ho
  Russell (2022-01-29): We were at school together Haywood (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Robert (2022-01-29): How many more years do you have to go? Efrain (2022-01-29): The United States Cole (2022-01-29): I quite like cooking Sergio (2022-01-29): The manager Wallace (2022-01-29): What qualifications have you got? Vicente (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Joseph (2022-01-29): Not available at the moment Theodore (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Thaddeus (2022-01-29): I never went to university Jeromy (2022-01-29): Where do you study? Walton (2022-01-29): We work together Erich (2022-01-29): I love this site Reinaldo (2022-01-29): How do I get an outside line? Stefan (2022-01-29): Punk not dead Terence (2022-01-29): Looking for work Melanie (2022-01-29): I love the theatre Zoe (2022-01-29): Is there ? Jimmie (2022-01-29): Through friends Alden (2022-01-29): Yes, I play the guitar Luciano (2022-01-29): Which university are you at? Denny (2022-01-29): Best Site Good Work Gabrielle (2022-01-29): What company are you calling from? Sofia (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Blaine (2022-01-29): In a meeting Rogelio (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Chloe (2022-01-29): This is your employment contract Jorge (2022-01-29): I saw your advert in the paper Edwardo (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Infest (2022-01-29): Could you send me an application form? Lifestile (2022-01-29): Recorded Delivery Emmanuel (2022-01-29): this is be cool 8) Tristan (2022-01-29): Whereabouts are you from? Wally (2022-01-29): Have you got any ? Genaro (2022-01-29): History Harry (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Gerry (2022-01-29): magic story very thanks Morgan (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Carson (2022-01-29): One moment, please
  Claudio (2022-01-29): Have you got any qualifications? Bryon (2022-01-29): Best Site good looking Moshe (2022-01-29): History cipr
  Armando (2022-01-29): Yes, I love it! Herschel (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Tracy (2022-01-29): A company car Efren (2022-01-29): On another call Alex (2022-01-29): What university do you go to? Katelyn (2022-01-29): Not available at the moment Walter (2022-01-29): I sing in a choir Lionel (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Steven (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Phillip (2022-01-29): How many more years do you have to go? Boyce (2022-01-29): A staff restaurant Juan (2022-01-29): Withdraw cash Thurman (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Armand (2022-01-29): Your cash is being counted Michel (2022-01-29): I work for a publishers Darin (2022-01-29): Some First Class stamps Angelina (2022-01-29): What do you study? Refugio (2022-01-29): Through friends Cornell (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Ambrose (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Delmer (2022-01-29): I like it a lot Clair (2022-01-29): I was made redundant two months ago Cornelius (2022-01-29): Which university are you at? Kirby (2022-01-29): Could you send me an application form? Garland (2022-01-29): Which team do you support? Boris (2022-01-29): A company car Walton (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Unlove (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Lyndon (2022-01-29): Stolen credit card Emerson (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Sterling (2022-01-29): Other amount Alexis (2022-01-29): In a meeting Jamie (2022-01-29): Just over two years Kennith (2022-01-29): Another year Rodger (2022-01-29): I study here Granville (2022-01-29): Could you please repeat that? Quintin (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Fletcher (2022-01-29): Which team do you support? Walker (2022-01-29): Some First Class stamps Virgil (2022-01-29): this post is fantastic Madeline (2022-01-29): magic story very thanks Jarrod (2022-01-29): The manager Juan (2022-01-29): Stolen credit card Isabelle (2022-01-29): I live here Aidan (2022-01-29): Lost credit card Waldo (2022-01-29): Just over two years Darnell (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Bob (2022-01-29): I came here to work Junior (2022-01-29): good material thanks Rusty (2022-01-29): I never went to university Stephan (2022-01-29): What company are you calling from? Aaliyah (2022-01-29): this is be cool 8) Modesto (2022-01-29): What company are you calling from? Kevin (2022-01-29): A law firm Ahmad (2022-01-29): I need to charge up my phone Rolland (2022-01-29): An estate agents Lightsoul (2022-01-29): magic story very thanks Young (2022-01-29): Free medical insurance Steven (2022-01-29): Thanks funny site Marcus (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Sophie (2022-01-29): What qualifications have you got? Florentino (2022-01-29): Are you a student? Bruno (2022-01-29): How much does the job pay? Abram (2022-01-29): Have you read any good books lately? Mikel (2022-01-29): Will I have to work shifts? Fredrick (2022-01-29): A law firm Oswaldo (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Murray (2022-01-29): Three years Milford (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Harrison (2022-01-29): What sort of music do you like? Francesco (2022-01-29): Just over two years Korey (2022-01-29): What do you do? Thaddeus (2022-01-29): Could you ask her to call me? Felton (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Patricia (2022-01-29): On another call Donovan (2022-01-29): How do you know each other? Arnoldo (2022-01-29): Could you ask him to call me? Wilbert (2022-01-29): On another call Maurice (2022-01-29): Where do you come from? Isabelle (2022-01-29): I study here Liam (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Moses (2022-01-29): What company are you calling from? Branden (2022-01-29): Lost credit card Merrill (2022-01-29): I sing in a choir Arnulfo (2022-01-29): perfect design thanks Williams (2022-01-29): Thanks funny site Martin (2022-01-29): Could you ask her to call me? Bob (2022-01-29): What qualifications have you got? Kristofer (2022-01-29): I have my own business Emory (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Humberto (2022-01-29): Where do you come from? Morton (2022-01-29): I stay at home and look after the children Jackson (2022-01-29): What company are you calling from? Wilfred (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Nathan (2022-01-29): Languages Dominick (2022-01-29): I like watching football Reyes (2022-01-29): I like watching TV Michael (2022-01-29): In a meeting Lucius (2022-01-29): Incorrect PIN Ricky (2022-01-29): This is the job description Sidney (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Earnest (2022-01-29): I went to
  Esteban (2022-01-29): Enter your PIN Patricia (2022-01-29): Which year are you in? Abram (2022-01-29): A few months James (2022-01-29): Very funny pictures Gracie (2022-01-29): What part of do you come from? Clint (2022-01-29): I work here beipackzettel
  Wilton (2022-01-29): Children with disabilities Tyrell (2022-01-29): I support Manchester United Anton (2022-01-29): A company car Snoopy (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Marcel (2022-01-29): We were at school together Wilfred (2022-01-29): Hello good day Dwayne (2022-01-29): Lost credit card Brain (2022-01-29): I read a lot Victor (2022-01-29): I love the theatre Noah (2022-01-29): Pleased to meet you Rafael (2022-01-29): A pension scheme Hailey (2022-01-29): Very funny pictures Irwin (2022-01-29): An envelope Janni (2022-01-29): What are the hours of work? Miguel (2022-01-29): Are you a student? Richie (2022-01-29): Can I call you back? Charlotte (2022-01-29): Which team do you support? Michal (2022-01-29): good material thanks Madeline (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Emily (2022-01-29): good material thanks Frederic (2022-01-29): Nice to meet you Plank (2022-01-29): Could you ask her to call me? Guadalupe (2022-01-29): I like watching TV Normand (2022-01-29): I read a lot Scott (2022-01-29): A book of First Class stamps Berry (2022-01-29): Wonderfull great site Zachary (2022-01-29): Who would I report to? Megan (2022-01-29): Where do you come from? Fredrick (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Lioncool (2022-01-29): Lost credit card hima
  Eugene (2022-01-29): I support Manchester United Danial (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Teddy (2022-01-29): Accountant supermarket manager Carter (2022-01-29): Some First Class stamps Diego (2022-01-29): What sort of music do you like? Jordon (2022-01-29): Which university are you at? Emile (2022-01-29): I work with computers Domenic (2022-01-29): Special Delivery Jewell (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Katherine (2022-01-29): Get a job Sophie (2022-01-29): Have you got any ? Ulysses (2022-01-29): We need someone with qualifications Octavio (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Stephan (2022-01-29): Which year are you in? August (2022-01-29): What part of do you come from? Francesco (2022-01-29): A pension scheme Nicole (2022-01-29): I saw your advert in the paper Sydney (2022-01-29): A jiffy bag Eli (2022-01-29): I live in London Nestor (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Zachary (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Danial (2022-01-29): I want to make a withdrawal Rusty (2022-01-29): Accountant supermarket manager Cyrus (2022-01-29): I live in London Gabriel (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Hassan (2022-01-29): In a meeting Taylor (2022-01-29): Which team do you support? Mikel (2022-01-29): I live in London Caden (2022-01-29): I work with computers Hilario (2022-01-29): International directory enquiries Coolman (2022-01-29): this is be cool 8) Oswaldo (2022-01-29): About a year Leland (2022-01-29): I sing in a choir Lucius (2022-01-29): Where do you come from? Angel (2022-01-29): Thanks for calling Maximo (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Giovanni (2022-01-29): What line of work are you in? Buster (2022-01-29): How do you spell that? Tomas (2022-01-29): I work here Clair (2022-01-29): What are the hours of work? Kasey (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Curtis (2022-01-29): Gloomy tales Gracie (2022-01-29): How much does the job pay? Maurice (2022-01-29): How many more years do you have to go? Mariah (2022-01-29): Another year Stuart (2022-01-29): Could you ask him to call me? Cameron (2022-01-29): Have you read any good books lately? Elton (2022-01-29): Incorrect PIN Elroy (2022-01-29): Best Site good looking Winfred (2022-01-29): I never went to university Vicente (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Rashad (2022-01-29): What do you do? Tracy (2022-01-29): Best Site Good Work Tristan (2022-01-29): Please wait Ariana (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Jamar (2022-01-29): Three years Carmelo (2022-01-29): Could I have an application form? Cristopher (2022-01-29): Punk not dead Tyron (2022-01-29): US dollars Major (2022-01-29): How much notice do you have to give? Ernesto (2022-01-29): Who do you work for? Mike (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Kennith (2022-01-29): I work with computers Judson (2022-01-29): Your cash is being counted Serenity (2022-01-29): Directory enquiries Rosendo (2022-01-29): Gloomy tales Sophie (2022-01-29): Lost credit card Marquis (2022-01-29): Why did you come to ? Steven (2022-01-29): What do you do? Blaine (2022-01-29): Could you please repeat that? Wally (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Tyler (2022-01-29): How long have you lived here? Ellis (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Dustin (2022-01-29): Punk not dead Darwin (2022-01-29): Looking for a job Horace (2022-01-29): I went to Jesus (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Chadwick (2022-01-29): I enjoy travelling Derrick (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Valentine (2022-01-29): Have you read any good books lately? Galen (2022-01-29): I live in London Morris (2022-01-29): I like it a lot Solomon (2022-01-29): Which year are you in? Seymour (2022-01-29): A First Class stamp Micheal (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Donald (2022-01-29): What company are you calling from? Teodoro (2022-01-29): this post is fantastic Porter (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Winford (2022-01-29): Could you ask her to call me? Bryon (2022-01-29): I love this site Brady (2022-01-29): Have you got any ? Gabrielle (2022-01-29): US dollars Jefferson (2022-01-29): Not available at the moment Leonel (2022-01-29): What qualifications have you got? Eddie (2022-01-29): Special Delivery Keith (2022-01-29): On another call Lonnie (2022-01-29): Did you go to university? Matthew (2022-01-29): I love this site Ashley (2022-01-29): The National Gallery Arianna (2022-01-29): I went to Jerold (2022-01-29): Have you read any good books lately? Daren (2022-01-29): Can you hear me OK? Gobiz (2022-01-29): I want to report a Monte (2022-01-29): Languages
  Lawerence (2022-01-29): The National Gallery Bernard (2022-01-29): What sort of music do you like? Wilmer (2022-01-29): Who would I report to? Rocky (2022-01-29): Withdraw cash Randolph (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Mauricio (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Stephanie (2022-01-29): Directory enquiries Hipolito (2022-01-29): perfect design thanks Cristopher (2022-01-29): This is the job description Devon (2022-01-29): What line of work are you in? Lenard (2022-01-29): In a meeting conco
  Refugio (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Wallace (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Franklin (2022-01-29): Is there ? Leah (2022-01-29): Languages Pablo (2022-01-29): A First Class stamp Samantha (2022-01-29): magic story very thanks Sara (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Jackson (2022-01-29): Where do you study? Jamar (2022-01-29): Please call back later Frederick (2022-01-29): Could I have an application form? Leigh (2022-01-29): How do you know each other? Vanessa (2022-01-29): One moment, please Steven (2022-01-29): I saw your advert in the paper Tyrone (2022-01-29): Do you know the address? Jasper (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Enrique (2022-01-29): International directory enquiries Benito (2022-01-29): Insufficient funds Brain (2022-01-29): How much does the job pay? Andrea (2022-01-29): Get a job Reyes (2022-01-29): An envelope Keneth (2022-01-29): Some First Class stamps Adam (2022-01-29): Remove card Jeffry (2022-01-29): I saw your advert in the paper Vicente (2022-01-29): Could you ask him to call me? Jarvis (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Daryl (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Riley (2022-01-29): How do you do? Claude (2022-01-29): Special Delivery Grace (2022-01-29): Could I have , please? Lamar (2022-01-29): Looking for a job Crazyivan (2022-01-29): I read a lot Dusty (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Clifton (2022-01-29): Where are you from? Keneth (2022-01-29): I went to Hilton (2022-01-29): I read a lot
  Jacinto (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Hannah (2022-01-29): I was made redundant two months ago Cedrick (2022-01-29): How do you spell that? Edmund (2022-01-29): How do you spell that? Coco888 (2022-01-29): I like it a lot Rebecca (2022-01-29): I need to charge up my phone Tracy (2022-01-29): What sort of music do you like? Raymond (2022-01-29): Have you got any qualifications? Payton (2022-01-29): A jiffy bag Ethan (2022-01-29): Looking for a job Behappy (2022-01-29): We work together Gerard (2022-01-29): How do you do? Merle (2022-01-29): We used to work together Ronny (2022-01-29): When can you start? Layla (2022-01-29): What are the hours of work? Zoey (2022-01-29): How many would you like? Enoch (2022-01-29): How do I get an outside line? Nevaeh (2022-01-29): I live in London Osvaldo (2022-01-29): Where are you from? Millard (2022-01-29): I really like swimming Alfred (2022-01-29): Where do you come from? Freelife (2022-01-29): Where do you study? Nigel (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Valentin (2022-01-29): This is the job description Howard (2022-01-29): How many would you like? Andrew (2022-01-29): In a meeting Napoleon (2022-01-29): Very Good Site Quinton (2022-01-29): Is there ? Kerry (2022-01-29): This site is crazy :) Sebastian (2022-01-29): Not in at the moment Mauricio (2022-01-29): Whereabouts are you from? Lanny (2022-01-29): I saw your advert in the paper Rolland (2022-01-29): Where are you calling from? Wallace (2022-01-29): Did you go to university? Pablo (2022-01-29): How would you like the money? Carey (2022-01-29): Do you play any instruments? Clemente (2022-01-29): How much does the job pay? Ezekiel (2022-01-29): Yes, I love it! Bennie (2022-01-29): I live in London Wilbur (2022-01-29): Stolen credit card Boris (2022-01-29): Through friends Lazaro (2022-01-29): Why did you come to ? Adolfo (2022-01-29): Could you send me an application form? Haley (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Augustine (2022-01-29): What do you do for a living? Jesus (2022-01-29): very best job Merrill (2022-01-29): I like watching TV Alvaro (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Jimmi (2022-01-29): I like watching TV Craig (2022-01-29): A few months Gavin (2022-01-29): How long have you lived here? Charles (2022-01-29): Which team do you support? Fifa55 (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Heath (2022-01-29): Insert your card Elizabeth (2022-01-29): Will I have to work shifts? Goodsam (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Enoch (2022-01-29): Special Delivery Columbus (2022-01-29): Could you please repeat that? Amado (2022-01-29): I study here Valeria (2022-01-29): Can I use your phone? Roman (2022-01-29): Insert your card Lenny (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Salvador (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Mikel (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Robert (2022-01-29): How many would you like? Zackary (2022-01-29): Remove card Luther (2022-01-29): I really like swimming Sanford (2022-01-29): this post is fantastic Kimberly (2022-01-29): Will I have to work shifts? Anibal (2022-01-29): Please call back later Zachariah (2022-01-29): Could I have a statement, please? Leah (2022-01-29): What do you do? Emory (2022-01-29): I wanted to live abroad Jeffry (2022-01-29): I want to make a withdrawal Alonzo (2022-01-29): Could you ask him to call me? Erich (2022-01-29): I like it a lot Armand (2022-01-29): What do you do for a living? Isidro (2022-01-29): Where are you calling from? Sarah (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Milton (2022-01-29): Why did you come to ? Michal (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Liam (2022-01-29): Could I have an application form? Alphonse (2022-01-29): I love the theatre Heriberto (2022-01-29): How long have you lived here? Alphonso (2022-01-29): A jiffy bag Olivia (2022-01-29): I quite like cooking Jamison (2022-01-29): We were at school together Shayne (2022-01-29): I love this site James (2022-01-29): Would you like to leave a message? Roderick (2022-01-29): The National Gallery Joseph (2022-01-29): Have you got any ? Ayden (2022-01-29): How much notice do you have to give? Granville (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Isaac (2022-01-29): How many more years do you have to go? Maurice (2022-01-29): I saw your advert in the paper Carter (2022-01-29): History
  Harlan (2022-01-29): A staff restaurant Rebecca (2022-01-29): Do you need a work permit? Goodsam (2022-01-29): Could I have a statement, please? Vernon (2022-01-29): I have my own business Frank (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Mariano (2022-01-29): I read a lot Malik (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Rubin (2022-01-29): Gloomy tales Gaylord (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Cletus (2022-01-29): Who would I report to? Vance (2022-01-29): Did you go to university? Benny (2022-01-29): I do some voluntary work Lazaro (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Bella (2022-01-29): International directory enquiries Brody (2022-01-29): I went to Osvaldo (2022-01-29): Could you ask her to call me? Gaston (2022-01-29): I work here Mason (2022-01-29): Insert your card Connor (2022-01-29): Looking for a job Benedict (2022-01-29): Children with disabilities Wayne (2022-01-29): How much notice do you have to give? Davis (2022-01-29): Very Good Site Kurtis (2022-01-29): A staff restaurant Felipe (2022-01-29): Children with disabilities Magic (2022-01-29): Go travelling Quinton (2022-01-29): The manager Parker (2022-01-29): Where do you study? Emilio (2022-01-29): Gloomy tales Donny (2022-01-29): A few months Goodboy (2022-01-29): I really like swimming Warner (2022-01-29): Very interesting tale Jaime (2022-01-29): Nice to meet you Lazaro (2022-01-29): Special Delivery Hilton (2022-01-29): Where are you calling from? Andres (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Kevin (2022-01-29): Could you ask her to call me? Claude (2022-01-29): Can I take your number? Victor (2022-01-29): What company are you calling from? Rueben (2022-01-29): A book of First Class stamps Elvis (2022-01-29): I like watching TV Jamison (2022-01-29): Stolen credit card Levi (2022-01-29): I do some voluntary work Alphonse (2022-01-29): We used to work together Johnathan (2022-01-29): Where are you calling from? Herschel (2022-01-29): Looking for a job Ahmed (2022-01-29): Insufficient funds Jarod (2022-01-29): good material thanks Kyle (2022-01-29): We need someone with experience Odell (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Moshe (2022-01-29): Not available at the moment Matthew (2022-01-29): Could you ask her to call me? Korey (2022-01-29): How much notice do you have to give? Delbert (2022-01-29): What part of do you come from? Janni (2022-01-29): Do you know each other? Marcellus (2022-01-29): Go travelling Clinton (2022-01-29): I do some voluntary work Lionel (2022-01-29): Insert your card Damion (2022-01-29): I do some voluntary work Leroy (2022-01-29): Who do you work for? Megan (2022-01-29): Could you send me an application form? Rusty (2022-01-29): Just over two years Darrel (2022-01-29): Some First Class stamps Scottie (2022-01-29): When do you want me to start? Ronny (2022-01-29): I want to report a Kristofer (2022-01-29): What do you do for a living? Anthony (2022-01-29): I like it a lot
  Mariano (2022-01-29): Can you hear me OK? Patricia (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Stewart (2022-01-29): I love the theatre Sherwood (2022-01-29): Insert your card Quinn (2022-01-29): Thanks for calling Luke (2022-01-29): The manager Tracey (2022-01-29): How do you know each other? Steve (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Alfred (2022-01-29): Pleased to meet you Faustino (2022-01-29): Is there ? Heyjew (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Dennis (2022-01-29): An envelope Jeremiah (2022-01-29): Not available at the moment Victor (2022-01-29): I quite like cooking Kristofer (2022-01-29): Will I have to work shifts? Dwayne (2022-01-29): I like it a lot Alphonse (2022-01-29): Canada>Canada Jerrell (2022-01-29): I came here to work Glenn (2022-01-29): I like watching football Buddy (2022-01-29): Whereabouts are you from? Keenan (2022-01-29): Could you ask her to call me? Cole (2022-01-29): What part of do you come from? Marco (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Juan (2022-01-29): Where do you live? Matthew (2022-01-29): Your cash is being counted Fifa55 (2022-01-29): I love this site Hollis (2022-01-29): Three years Rickey (2022-01-29): Where do you come from? Adrian (2022-01-29): A pension scheme Jorge (2022-01-29): How many would you like? Harris (2022-01-29): Get a job Randy (2022-01-29): Cool site goodluck :) Elizabeth (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Ismael (2022-01-29): Your cash is being counted Berry (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Eduardo (2022-01-29): An accountancy practice Darren (2022-01-29): An estate agents Jared (2022-01-29): Do you know the address? Florentino (2022-01-29): I want to report a Darrell (2022-01-29): Recorded Delivery Porfirio (2022-01-29): What sort of work do you do? Modesto (2022-01-29): What sort of work do you do? Ruben (2022-01-29): Insert your card Dario (2022-01-29): We were at school together Stefan (2022-01-29): Who would I report to? Titus (2022-01-29): Have you read any good books lately? Dusty (2022-01-29): Thanks for calling Darell (2022-01-29): Some First Class stamps Amia (2022-01-29): Stolen credit card Emmitt (2022-01-29): Thanks for calling Columbus (2022-01-29): I want to report a Jerry (2022-01-29): Get a job robax
  Peter (2022-01-29): Looking for a job Jimmi (2022-01-29): Hello good day Harley (2022-01-29): Withdraw cash Camila (2022-01-29): A staff restaurant Lesley (2022-01-29): Accountant supermarket manager Brooklyn (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Megan (2022-01-29): Until August Lamont (2022-01-29): In a meeting Blaine (2022-01-29): A law firm Nevaeh (2022-01-29): Would you like to leave a message? Aubrey (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Wyatt (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Walton (2022-01-29): Could you please repeat that? George (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Agustin (2022-01-29): good material thanks Jenna (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Nilson (2022-01-29): Why did you come to ? Jacinto (2022-01-29): What sort of work do you do? Elizabeth (2022-01-29): Another year Marion (2022-01-29): I want to make a withdrawal Maria (2022-01-29): When can you start? Salvador (2022-01-29): Yes, I play the guitar Randal (2022-01-29): A book of First Class stamps Lucas (2022-01-29): I work for myself Savannah (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Sheldon (2022-01-29): A packet of envelopes Madison (2022-01-29): Withdraw cash p
  Abdul (2022-01-29): Could I have an application form? Flyman (2022-01-29): How many would you like? Brice (2022-01-29): I like it a lot Razer22 (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Alden (2022-01-29): Hello good day Katherine (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Plank (2022-01-29): An estate agents Grady (2022-01-29): I enjoy travelling Eli (2022-01-29): Could you ask her to call me? Alexis (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Werner (2022-01-29): I need to charge up my phone Cordell (2022-01-29): Just over two years Allen (2022-01-29): Hello good day Eliseo (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Dante (2022-01-29): Is there ? Nevaeh (2022-01-29): Three years Augustus (2022-01-29): How do you spell that? Greenwood (2022-01-29): Can you hear me OK? Robby (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Pedro (2022-01-29): I really like swimming Derek (2022-01-29): Just over two years Gordon (2022-01-29): History Hershel (2022-01-29): Thanks funny site Rosendo (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Ashton (2022-01-29): Have you got any experience? Edgar (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Crazyfrog (2022-01-29): Have you got any experience? Nathan (2022-01-29): Hello good day Sara (2022-01-29): A staff restaurant Pedro (2022-01-29): this is be cool 8) Irea (2022-01-29): What do you study? Paris (2022-01-29): Accountant supermarket manager Nathanael (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Reinaldo (2022-01-29): I sing in a choir Renato (2022-01-29): Languages Lynwood (2022-01-29): Who do you work for? Richard (2022-01-29): This is your employment contract Deangelo (2022-01-29): Could you send me an application form? Craig (2022-01-29): I love this site Madelyn (2022-01-29): The United States Cooper (2022-01-29): What sort of music do you like? Valeria (2022-01-29): Do you know each other? Morgan (2022-01-29): Could you ask her to call me? Isaac (2022-01-29): Just over two years Darell (2022-01-29): Enter your PIN Diana (2022-01-29): good material thanks Renato (2022-01-29): I love this site Timothy (2022-01-29): We were at school together Emily (2022-01-29): What qualifications have you got? Clayton (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Logan (2022-01-29): Insufficient funds Jimmie (2022-01-29): Could you ask him to call me? Cedric (2022-01-29): Please call back later Dewey (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Lawrence (2022-01-29): I work for a publishers Autumn (2022-01-29): I work for a publishers Johnny (2022-01-29): Directory enquiries Santo (2022-01-29): I went to John (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Razer22 (2022-01-29): In a meeting Hayden (2022-01-29): Just over two years Terrence (2022-01-29): A Second Class stamp Alexandra (2022-01-29): Have you got any ? Mitchell (2022-01-29): I work for a publishers Brianna (2022-01-29): We work together Andres (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Eldon (2022-01-29): Not available at the moment Roscoe (2022-01-29): What university do you go to? Freddy (2022-01-29): A Second Class stamp Charlie (2022-01-29): We went to university together Romeo (2022-01-29): I study here Gracie (2022-01-29): A Second Class stamp Jefferey (2022-01-29): Do you play any instruments? Raphael (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Jesus (2022-01-29): About a year Kasey (2022-01-29): Accountant supermarket manager Julius (2022-01-29): I work with computers Horace (2022-01-29): An accountancy practice Garth (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Marty (2022-01-29): I wanted to live abroad Orlando (2022-01-29): Do you know the number for ? Daniel (2022-01-29): What sort of music do you like? Dro4er (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Wilson (2022-01-29): I work for myself Alexa (2022-01-29): I hate shopping Orville (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Antoine (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Mohammed (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Tommie (2022-01-29): A law firm Alfred (2022-01-29): When can you start? Emma (2022-01-29): How do you do? Olivia (2022-01-29): I want to report a Jerold (2022-01-29): Canada>Canada
  Gianna (2022-01-29): Where did you go to university? Curtis (2022-01-29): Are you a student? Lindsay (2022-01-29): Some First Class stamps Heriberto (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Junior (2022-01-29): A financial advisor August (2022-01-29): Which team do you support? Jarred (2022-01-29): Gloomy tales Rodney (2022-01-29): I work with computers Quinn (2022-01-29): Accountant supermarket manager Elbert (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Johnson (2022-01-29): Enter your PIN
  Eva (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Royce (2022-01-29): What are the hours of work? Daron (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Brady (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Trinity (2022-01-29): A First Class stamp Columbus (2022-01-29): I live in London Xavier (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Felix (2022-01-29): Do you know each other? Reggie (2022-01-29): We work together Rusty (2022-01-29): Withdraw cash Mathew (2022-01-29): A packet of envelopes Jerrold (2022-01-29): I want to make a withdrawal Antony (2022-01-29): Looking for work Sidney (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Denny (2022-01-29): Thanks funny site Willie (2022-01-29): Where do you study? Aurelio (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Erich (2022-01-29): I live here Clifton (2022-01-29): real beauty page Antone (2022-01-29): What line of work are you in? Antony (2022-01-29): A book of First Class stamps Ferdinand (2022-01-29): real beauty page Marcellus (2022-01-29): Is there ? Brain (2022-01-29): good material thanks Leonel (2022-01-29): I work here Ernest (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Marco (2022-01-29): Where did you go to university? Marcellus (2022-01-29): A few months Heath (2022-01-29): Stolen credit card Gerald (2022-01-29): US dollars Marty (2022-01-29): Not in at the moment Dwayne (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Leandro (2022-01-29): Not in at the moment Rocky (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Andrew (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Solomon (2022-01-29): We were at school together Morris (2022-01-29): Very interesting tale Kelley (2022-01-29): One moment, please Bernard (2022-01-29): Would you like to leave a message? Deadman (2022-01-29): Not available at the moment Jarrod (2022-01-29): Can I call you back? Odell (2022-01-29): What line of work are you in? Anthony (2022-01-29): Not available at the moment Broderick (2022-01-29): I like it a lot Jasper (2022-01-29): Jonny was here Jewell (2022-01-29): Punk not dead Lanny (2022-01-29): A law firm Cletus (2022-01-29): Do you play any instruments? Edwin (2022-01-29): Lost credit card Elwood (2022-01-29): History Jamie (2022-01-29): A First Class stamp Matthew (2022-01-29): How much does the job pay? Houston (2022-01-29): I love this site Broderick (2022-01-29): Could you ask her to call me? Jack (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Darnell (2022-01-29): Could I have a statement, please? Donnie (2022-01-29): Looking for a job Carmine (2022-01-29): Other amount Osvaldo (2022-01-29): What company are you calling from? Irea (2022-01-29): Your cash is being counted Ernest (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Dexter (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Rigoberto (2022-01-29): Can you hear me OK? Mitchel (2022-01-29): What company are you calling from? Roman (2022-01-29): this post is fantastic Alphonse (2022-01-29): We work together Melissa (2022-01-29): I want to make a withdrawal Armando (2022-01-29): Could I have an application form? Peyton (2022-01-29): this post is fantastic Robby (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Arlen (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Josiah (2022-01-29): Special Delivery Flyman (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Emile (2022-01-29): I study here Ellsworth (2022-01-29): Please wait Frances (2022-01-29): Can I use your phone? Virgil (2022-01-29): Please call back later Derek (2022-01-29): I like it a lot Jermaine (2022-01-29): I need to charge up my phone Burton (2022-01-29): I like watching TV Arlen (2022-01-29): Best Site good looking Kristopher (2022-01-29): A pension scheme Seth (2022-01-29): Hold the line, please Maurice (2022-01-29): Children with disabilities Jewel (2022-01-29): A First Class stamp Pablo (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Alexis (2022-01-29): Could I have a statement, please? Jamar (2022-01-29): The United States Isaac (2022-01-29): I love the theatre Branden (2022-01-29): An estate agents Stanley (2022-01-29): I was made redundant two months ago Pasquale (2022-01-29): Could you ask him to call me? Angel (2022-01-29): I do some voluntary work Raymundo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Calvin (2022-01-29): I hate shopping exe
  Friend35 (2022-01-29): Stolen credit card Tyler (2022-01-29): Can I take your number? Leigh (2022-01-29): In a meeting Edison (2022-01-29): I live here Grady (2022-01-29): I really like swimming Peter (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Brendan (2022-01-29): A law firm Hilton (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Jacob (2022-01-29): Languages Christopher (2022-01-29): Which university are you at? Infest (2022-01-29): I need to charge up my phone Gordon (2022-01-29): I enjoy travelling Jarvis (2022-01-29): How do you spell that? Francesco (2022-01-29): In a meeting Savannah (2022-01-29): Best Site good looking Grover (2022-01-29): I have my own business Coolman (2022-01-29): How do you do? Willard (2022-01-29): Yes, I love it! Valentin (2022-01-29): The National Gallery Colby (2022-01-29): We work together Raymundo (2022-01-29): The United States Peyton (2022-01-29): History Sammie (2022-01-29): Very Good Site Oliver (2022-01-29): A book of First Class stamps Wilfred (2022-01-29): Cool site goodluck :) Scotty (2022-01-29): Could you send me an application form? Noah (2022-01-29): I came here to work Newton (2022-01-29): Could you ask her to call me? Douglass (2022-01-29): Best Site good looking Vicente (2022-01-29): This is the job description Bryce (2022-01-29): Looking for work yasmi
  Rickey (2022-01-29): Jonny was here Mariah (2022-01-29): Could I have , please? Cecil (2022-01-29): A few months Arden (2022-01-29): Is there ? Johnie (2022-01-29): Which year are you in? Maxwell (2022-01-29): Which year are you in? Norbert (2022-01-29): Why did you come to ? Ronnie (2022-01-29): Some First Class stamps Elbert (2022-01-29): I came here to work Juan (2022-01-29): Jonny was here Hershel (2022-01-29): I support Manchester United Randall (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Ian (2022-01-29): We used to work together Santos (2022-01-29): A Second Class stamp Behappy (2022-01-29): I want to report a Bernard (2022-01-29): International directory enquiries Cortez (2022-01-29): One moment, please Hobert (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Trevor (2022-01-29): Wonderfull great site Katelyn (2022-01-29): We used to work together Carmine (2022-01-29): Do you know the number for ? Raymundo (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Orlando (2022-01-29): When do you want me to start? Harley (2022-01-29): I study here Sherman (2022-01-29): How would you like the money? Samual (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Johnie (2022-01-29): When can you start? Carlos (2022-01-29): Could I have , please? Alejandro (2022-01-29): I saw your advert in the paper Magic (2022-01-29): Until August Joseph (2022-01-29): The manager pa
  Nestor (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Nigel (2022-01-29): I work for myself Nogood87 (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Mia (2022-01-29): Enter your PIN Melissa (2022-01-29): I enjoy travelling Frederick (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Merle (2022-01-29): How would you like the money? Sydney (2022-01-29): Not in at the moment Carrol (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Jenna (2022-01-29): Special Delivery Edward (2022-01-29): A staff restaurant Parker (2022-01-29): Withdraw cash Augustine (2022-01-29): How do you know each other? Scottie (2022-01-29): Recorded Delivery Winfred (2022-01-29): A book of First Class stamps Sophia (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Willard (2022-01-29): Insert your card Carmelo (2022-01-29): Three years Reggie (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Rhett (2022-01-29): Go travelling Antone (2022-01-29): A company car Rodrick (2022-01-29): Whereabouts are you from? Sofia (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Cooper (2022-01-29): I study here Darnell (2022-01-29): This is your employment contract Harris (2022-01-29): How long have you lived here? Lester (2022-01-29): Could I have , please? Rashad (2022-01-29): Three years Taylor (2022-01-29): I have my own business Travis (2022-01-29): Hello good day Mitchel (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Lucky (2022-01-29): Insert your card Tracey (2022-01-29): Where are you calling from? Clyde (2022-01-29): I work for myself Gabrielle (2022-01-29): Who would I report to? Cesar (2022-01-29): Accountant supermarket manager Jeremiah (2022-01-29): I came here to study Seth (2022-01-29): Could I have a statement, please? Dominick (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Granville (2022-01-29): I saw your advert in the paper Sophia (2022-01-29): Hold the line, please Raphael (2022-01-29): Could you send me an application form? Stanford (2022-01-29): Whereabouts are you from? Garry (2022-01-29): Children with disabilities Chuck (2022-01-29): Best Site Good Work Gilberto (2022-01-29): Stolen credit card Augustine (2022-01-29): I sing in a choir Gilbert (2022-01-29): Another year Rigoberto (2022-01-29): I saw your advert in the paper Santiago (2022-01-29): Do you like it here? Gerry (2022-01-29): Free medical insurance Bennett (2022-01-29): I hate shopping Darell (2022-01-29): How do you spell that? Brenton (2022-01-29): I came here to work Blair (2022-01-29): Do you know each other? Marcel (2022-01-29): Best Site good looking Jewell (2022-01-29): We need someone with qualifications Buford (2022-01-29): A packet of envelopes Lifestile (2022-01-29): Could you send me an application form? Dorian (2022-01-29): Directory enquiries Olivia (2022-01-29): I hate shopping Jackie (2022-01-29): What do you do for a living? Morton (2022-01-29): Did you go to university? Emerson (2022-01-29): International directory enquiries Lyman (2022-01-29): An envelope Benton (2022-01-29): Who do you work for? Jeremy (2022-01-29): good material thanks Millard (2022-01-29): Please wait Bryan (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Stephen (2022-01-29): What do you do? Bryce (2022-01-29): Hello good day Britt (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Isabelle (2022-01-29): Remove card Emily (2022-01-29): In a meeting Quinton (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Franklin (2022-01-29): In a meeting
  Dudley (2022-01-29): Very funny pictures Connie (2022-01-29): This site is crazy :) Henry (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Kenneth (2022-01-29): I support Manchester United Cameron (2022-01-29): Do you play any instruments? Grant (2022-01-29): What line of work are you in? Marty (2022-01-29): I stay at home and look after the children Lillian (2022-01-29): How do you know each other? Gracie (2022-01-29): I work with computers Quaker (2022-01-29): Insufficient funds Aiden (2022-01-29): I work here Khloe (2022-01-29): Hold the line, please Chauncey (2022-01-29): What do you study? Edward (2022-01-29): Three years Chauncey (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Stephan (2022-01-29): Have you got any ? Danielle (2022-01-29): this post is fantastic Brooks (2022-01-29): Where do you come from? Zachery (2022-01-29): What company are you calling from? Ethan (2022-01-29): A book of First Class stamps Leonard (2022-01-29): good material thanks Erwin (2022-01-29): How many are there in a book? Daryl (2022-01-29): Hello good day Floyd (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Emanuel (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Stanton (2022-01-29): This site is crazy :) Samuel (2022-01-29): Where did you go to university? Adolfo (2022-01-29): How would you like the money? Leland (2022-01-29): Yes, I love it! Winston (2022-01-29): A Second Class stamp Darwin (2022-01-29): How much does the job pay? Jerold (2022-01-29): Do you play any instruments? Jake (2022-01-29): Wonderfull great site Ferdinand (2022-01-29): I work with computers Lavern (2022-01-29): very best job Tony (2022-01-29): I saw your advert in the paper Trenton (2022-01-29): Looking for work Rogelio (2022-01-29): I enjoy travelling Charley (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Isaac (2022-01-29): Where do you come from? Darell (2022-01-29): I went to Enoch (2022-01-29): An accountancy practice Modesto (2022-01-29): Through friends Pablo (2022-01-29): I love the theatre Robin (2022-01-29): The manager Monty (2022-01-29): How do I get an outside line? Bryan (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Bertram (2022-01-29): How much does the job pay? Gianna (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Ashton (2022-01-29): We were at school together Heath (2022-01-29): Can I use your phone? Luigi (2022-01-29): I study here Marvin (2022-01-29): Is there ? Hollis (2022-01-29): Very Good Site Landon (2022-01-29): An envelope Newton (2022-01-29): I want to report a Tanner (2022-01-29): Have you got any ? Neville (2022-01-29): We went to university together Bernardo (2022-01-29): A staff restaurant Truman (2022-01-29): We went to university together Dexter (2022-01-29): An estate agents Damon (2022-01-29): Just over two years Steve (2022-01-29): The United States Antonia (2022-01-29): I want to report a Mitch (2022-01-29): Other amount Maria (2022-01-29): magic story very thanks Steven (2022-01-29): Which university are you at? Mickey (2022-01-29): Do you play any instruments? Alton (2022-01-29): Best Site Good Work Vance (2022-01-29): Please call back later Mitch (2022-01-29): Very interesting tale Trinidad (2022-01-29): Very interesting tale Leonard (2022-01-29): We used to work together Tommie (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Madelyn (2022-01-29): I never went to university Branden (2022-01-29): this post is fantastic Tracy (2022-01-29): How many are there in a book? Mia (2022-01-29): Where are you calling from? Rachel (2022-01-29): Cool site goodluck :) Riley (2022-01-29): I like it a lot Faith (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Chadwick (2022-01-29): Which team do you support? Ramiro (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Timmy (2022-01-29): I really like swimming Kristopher (2022-01-29): What do you do? Brody (2022-01-29): Could I have a statement, please? Kaylee (2022-01-29): Is there ? cres
  Irvin (2022-01-29): Which university are you at? Kendrick (2022-01-29): I like watching football Tyree (2022-01-29): Languages Brendan (2022-01-29): A financial advisor Santo (2022-01-29): Best Site Good Work Hailey (2022-01-29): A book of First Class stamps Edgar (2022-01-29): Through friends Carroll (2022-01-29): Gloomy tales Julio (2022-01-29): Do you know the number for ? Gregory (2022-01-29): An envelope Walton (2022-01-29): I really like swimming Ricardo (2022-01-29): We used to work together Benito (2022-01-29): Canada>Canada Ernesto (2022-01-29): I stay at home and look after the children Russel (2022-01-29): A staff restaurant Christoper (2022-01-29): We need someone with qualifications Mohamed (2022-01-29): I want to make a withdrawal Audrey (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Hayden (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Carmelo (2022-01-29): Why did you come to ? Shirley (2022-01-29): Thanks funny site Junior (2022-01-29): Can I call you back? Harry (2022-01-29): What do you study? Kaden (2022-01-29): I want to make a withdrawal Cornell (2022-01-29): How much notice do you have to give? Chang (2022-01-29): Punk not dead Preston (2022-01-29): Where are you calling from? Ramiro (2022-01-29): How do you do? Kyle (2022-01-29): Not in at the moment Benedict (2022-01-29): What company are you calling from? Cole (2022-01-29): Where are you from? Hassan (2022-01-29): A financial advisor Charlotte (2022-01-29): Where are you calling from? Ella (2022-01-29): Please wait Keith (2022-01-29): Do you know each other? DE (2022-01-29): Enter your PIN Blaine (2022-01-29): Cool site goodluck :) Elijah (2022-01-29): Do you know each other? Stuart (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Diego (2022-01-29): An estate agents Rocky (2022-01-29): I support Manchester United Melanie (2022-01-29): Could you send me an application form? Arthur (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Kerry (2022-01-29): How much does the job pay? Justin (2022-01-29): Free medical insurance Chauncey (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Luigi (2022-01-29): I saw your advert in the paper Dillon (2022-01-29): Thanks funny site Modesto (2022-01-29): Could I have a statement, please? Antwan (2022-01-29): Incorrect PIN Eldridge (2022-01-29): What sort of work do you do? Fredric (2022-01-29): real beauty page Quintin (2022-01-29): How much does the job pay? Ahmad (2022-01-29): Go travelling Harry (2022-01-29): I do some voluntary work Byron (2022-01-29): US dollars Benito (2022-01-29): Children with disabilities Ronny (2022-01-29): Stolen credit card Spencer (2022-01-29): We went to university together Megan (2022-01-29): Nice to meet you Grace (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Diego (2022-01-29): Punk not dead Khloe (2022-01-29): This is the job description Preston (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Dewayne (2022-01-29): Where are you from? Lily (2022-01-29): Very interesting tale Peter (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jonah (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Willard (2022-01-29): A few months Jimmi (2022-01-29): How do I get an outside line? Lamar (2022-01-29): Until August Isaias (2022-01-29): I came here to study Robert (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Barry (2022-01-29): Do you need a work permit? Fermin (2022-01-29): Withdraw cash c
  Cesar (2022-01-29): I really like swimming Odell (2022-01-29): Did you go to university? Pablo (2022-01-29): Have you got any experience? Shaun (2022-01-29): Very interesting tale Ricky (2022-01-29): Could you ask her to call me? Sanford (2022-01-29): Pleased to meet you Numbers (2022-01-29): I do some voluntary work Lifestile (2022-01-29): On another call Thebest (2022-01-29): A financial advisor Cameron (2022-01-29): I study here Alvaro (2022-01-29): I enjoy travelling Diego (2022-01-29): I enjoy travelling Tyler (2022-01-29): This site is crazy :) Billy (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Lily (2022-01-29): Your cash is being counted Johnnie (2022-01-29): The manager Incomeppc (2022-01-29): A financial advisor Clement (2022-01-29): Canada>Canada Infest (2022-01-29): Which year are you in? Archie (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Truman (2022-01-29): Not available at the moment Gerald (2022-01-29): I enjoy travelling Warner (2022-01-29): Please wait Sonny (2022-01-29): Go travelling Fifa55 (2022-01-29): Go travelling Rosendo (2022-01-29): Who would I report to? Valentin (2022-01-29): Through friends Carmine (2022-01-29): Who do you work for? Walker (2022-01-29): I saw your advert in the paper Heath (2022-01-29): What university do you go to? Jimmy (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Levi (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Alfredo (2022-01-29): Stolen credit card Tyler (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Jamar (2022-01-29): Free medical insurance Jared (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Edwardo (2022-01-29): Where do you study? Richie (2022-01-29): How do you know each other? Louis (2022-01-29): perfect design thanks Samual (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Garret (2022-01-29): Wonderfull great site Ambrose (2022-01-29): Do you like it here? Kenneth (2022-01-29): I need to charge up my phone Nathanial (2022-01-29): Another year Madison (2022-01-29): A First Class stamp William (2022-01-29): I live here Parker (2022-01-29): A financial advisor Clint (2022-01-29): An estate agents Oliver (2022-01-29): Can I take your number? Brent (2022-01-29): Thanks funny site Johnathon (2022-01-29): Where are you from? Martin (2022-01-29): What qualifications have you got? Jeremiah (2022-01-29): Just over two years Blaine (2022-01-29): What do you study? Colton (2022-01-29): Yes, I love it! Crazyivan (2022-01-29): Best Site Good Work Barbera (2022-01-29): Stolen credit card Freddy (2022-01-29): Other amount Howard (2022-01-29): A book of First Class stamps Jules (2022-01-29): Why did you come to ? Garry (2022-01-29): Recorded Delivery Christopher (2022-01-29): A packet of envelopes Stanford (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Wesley (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jennifer (2022-01-29): Another year Hubert (2022-01-29): A few months Tommie (2022-01-29): What university do you go to? Jorge (2022-01-29): Why did you come to ? Damon (2022-01-29): We used to work together Magic (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Kirby (2022-01-29): Could I have , please? Raleigh (2022-01-29): Where do you come from? Sanford (2022-01-29): One moment, please Brenton (2022-01-29): Incorrect PIN Jarred (2022-01-29): Accountant supermarket manager Sidney (2022-01-29): The manager Sofia (2022-01-29): Punk not dead Jarod (2022-01-29): I really like swimming Katelyn (2022-01-29): How do I get an outside line? Herman (2022-01-29): I like watching football Emanuel (2022-01-29): Hold the line, please Quincy (2022-01-29): Very funny pictures Lance (2022-01-29): magic story very thanks Reynaldo (2022-01-29): When can you start? Jackie (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Elmer (2022-01-29): Could I have an application form? Ernie (2022-01-29): Do you play any instruments? Cecil (2022-01-29): Could you ask her to call me? Wilmer (2022-01-29): Could you please repeat that? Shirley (2022-01-29): On another call Derick (2022-01-29): How do you spell that? Hiram (2022-01-29): Could you send me an application form? Wilfredo (2022-01-29): Recorded Delivery Stephan (2022-01-29): How do you do? Kelvin (2022-01-29): A Second Class stamp Myron (2022-01-29): this post is fantastic David (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Virgil (2022-01-29): Hello good day Shirley (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Keenan (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Kevin (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Chuck (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Clark (2022-01-29): Looking for work Frank (2022-01-29): In a meeting Quincy (2022-01-29): Canada>Canada Danny (2022-01-29): I read a lot Claire (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Razer22 (2022-01-29): Where do you come from? Lifestile (2022-01-29): I was made redundant two months ago Arianna (2022-01-29): Three years Pablo (2022-01-29): Where are you from? Santos (2022-01-29): I support Manchester United Merrill (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Jamal (2022-01-29): Could you send me an application form? Sherman (2022-01-29): I work here Travis (2022-01-29): How do you know each other? Amado (2022-01-29): We need someone with qualifications Rodney (2022-01-29): Is there ? dut
  Alexis (2022-01-29): Can I take your number? Nicolas (2022-01-29): A book of First Class stamps Teddy (2022-01-29): real beauty page Winfred (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Michael (2022-01-29): Please wait Jose (2022-01-29): I love this site Danilo (2022-01-29): How do you do? Ramon (2022-01-29): I need to charge up my phone Garland (2022-01-29): Just over two years Alonso (2022-01-29): Do you play any instruments? Grace (2022-01-29): Your cash is being counted Carson (2022-01-29): Could you ask her to call me? Earnest (2022-01-30): Do you know each other? Delmar (2022-01-30): A staff restaurant Lucky (2022-01-30): Do you have any exams coming up? Jerome (2022-01-30): good material thanks Moshe (2022-01-30): I quite like cooking Donald (2022-01-30): Is it convenient to talk at the moment? Leonel (2022-01-30): I wanted to live abroad Marlon (2022-01-30): I stay at home and look after the children Lonny (2022-01-30): What are the hours of work? Randell (2022-01-30): I came here to work Valentin (2022-01-30): Pleased to meet you Dewitt (2022-01-30): What do you do? Jerrod (2022-01-30): Could I make an appointment to see ? Garrett (2022-01-30): Which university are you at? Jeremiah (2022-01-30): Do you need a work permit? Brayden (2022-01-30): I wanted to live abroad Stuart (2022-01-30): How long are you planning to stay here? Raleigh (2022-01-30): Could you tell me the dialing code for ? Colton (2022-01-30): Where do you study? Herbert (2022-01-30): In tens, please (ten pound notes) Laurence (2022-01-30): Lost credit card antler
  Marquis (2022-01-30): Insufficient funds Lyndon (2022-01-30): Wonderfull great site Clayton (2022-01-30): Have you got a telephone directory? Nickolas (2022-01-30): I live here Diego (2022-01-30): A First Class stamp Tristan (2022-01-30): How long have you lived here? Donnell (2022-01-30): How would you like the money? Cleveland (2022-01-30): Jonny was here Micah (2022-01-30): I came here to work Kendall (2022-01-30): Photography Denny (2022-01-30): this is be cool 8) Steve (2022-01-30): Pleased to meet you Sammie (2022-01-30): Stolen credit card Modesto (2022-01-30): Insert your card Scott (2022-01-30): real beauty page Kendall (2022-01-30): I want to make a withdrawal Wilber (2022-01-30): A Second Class stamp Antonia (2022-01-30): Directory enquiries Alfonso (2022-01-30): How do you know each other? Cedrick (2022-01-30): I never went to university Lucio (2022-01-30): Can I call you back? Freddy (2022-01-30): Have you read any good books lately? Winston (2022-01-30): Have you got any ? Zackary (2022-01-30): I love the theatre Emmitt (2022-01-30): Is there ? Bob (2022-01-30): Do you need a work permit? Ramon (2022-01-30): I love this site Avery (2022-01-30): Languages c
  Carter (2022-01-30): What sort of work do you do? Camila (2022-01-30): Could I take your name and number, please? Julian (2022-01-30): Pleased to meet you Jeremiah (2022-01-30): I like watching TV Hilario (2022-01-30): Do you know the address? Roberto (2022-01-30): Can I call you back? Berry (2022-01-30): Is this a temporary or permanent position? Alton (2022-01-30): Is there ? g
  Kaitlyn (2022-01-30): This is your employment contract Brooklyn (2022-01-30): I work with computers Robin (2022-01-30): I want to make a withdrawal Wilbur (2022-01-30): A few months Terry (2022-01-30): A First Class stamp Pablo (2022-01-30): How many are there in a book? Brice (2022-01-30): How do you spell that? Terrance (2022-01-30): How do you know each other? Sammie (2022-01-30): Could I have a statement, please? Jaime (2022-01-30): Get a job Madelyn (2022-01-30): An accountancy practice Sebastian (2022-01-30): What are the hours of work? Savannah (2022-01-30): Could you tell me the number for ? Alexa (2022-01-30): Is this a temporary or permanent position? Kenton (2022-01-30): Could I have , please? Carroll (2022-01-30): I work for a publishers Antwan (2022-01-30): Just over two years Wesley (2022-01-30): Children with disabilities Sandy (2022-01-30): I have my own business Hubert (2022-01-30): Lost credit card Alphonse (2022-01-30): I enjoy travelling Alonso (2022-01-30): What line of work are you in? Sherman (2022-01-30): In tens, please (ten pound notes) Christopher (2022-01-30): A law firm Snoopy (2022-01-30): In a meeting Malcom (2022-01-30): I enjoy travelling Prince (2022-01-30): A few months parl
  Javier (2022-01-30): What do you like doing in your spare time? Willian (2022-01-30): An accountancy practice Lynwood (2022-01-30): Could you ask her to call me? Dwayne