• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 70 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  www.thangpooncity.go.th : ห้องแสดงภาพ  ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก     ส่งรูป
  301 รูป

  ห้องแสดงภาพ >> งานกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกม >> 1 29.JPG

  รูปก่อนนี้ - 1_29.JPG - รูปถัดไป

  [800 x 533 JPG]

  ส่งมาโดย
  เพิ่มเมื่อ18-06-2019
  ครั้งที่ชม12647
  ลงคะแนน0
  คะแนน0


  ส่ง eCard ส่ง eCard
  Download this Media ดาวน์โหลดรูปนี้
  พิมพ์รูปนี้พิมพ์รูปนี้

  ส่งข้อคิดเห็น

  1 (2021-10-18): 1
  dxpnruvlcw (2022-01-26): HTzhLY glbnozsqezzk, [url=http
  Hiram (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Laverne (2022-01-29): I like it a lot Rocky (2022-01-29): We need someone with experience James (2022-01-29): I saw your advert in the paper Rupert (2022-01-29): Languages Savannah (2022-01-29): Best Site good looking Mia (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Alexandra (2022-01-29): good material thanks Johnathan (2022-01-29): Could you please repeat that? Caroline (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Napoleon (2022-01-29): What company are you calling from? Clarence (2022-01-29): real beauty page Goodsam (2022-01-29): This is the job description Quinton (2022-01-29): A jiffy bag Hershel (2022-01-29): Where are you from? Edwardo (2022-01-29): I came here to study Edison (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Wilmer (2022-01-29): In a meeting Morgan (2022-01-29): I saw your advert in the paper Andrea (2022-01-29): I stay at home and look after the children Terrance (2022-01-29): Three years Gerald (2022-01-29): About a year Wilson (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Nicolas (2022-01-29): We need someone with experience Bennett (2022-01-29): I want to make a withdrawal Ian (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Winston (2022-01-29): real beauty page Duncan (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Leslie (2022-01-29): Where did you go to university? Nigel (2022-01-29): Three years Pasquale (2022-01-29): Could you send me an application form? Normand (2022-01-29): Very Good Site Neville (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Roosevelt (2022-01-29): A company car Jerald (2022-01-29): Another year Fernando (2022-01-29): I like it a lot Ernest (2022-01-29): On another call Caroline (2022-01-29): What company are you calling from? Roosevelt (2022-01-29): A jiffy bag Anton (2022-01-29): This is the job description Jamel (2022-01-29): I stay at home and look after the children Moses (2022-01-29): I never went to university Mauro (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Jennifer (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Bella (2022-01-29): A pension scheme Randell (2022-01-29): Just over two years Benedict (2022-01-29): Could you send me an application form? Shirley (2022-01-29): Photography Ronny (2022-01-29): Could you send me an application form? Columbus (2022-01-29): What company are you calling from? Jimmi (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Elliot (2022-01-29): magic story very thanks Roman (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Michel (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Garfield (2022-01-29): Cool site goodluck :) Lonnie (2022-01-29): What company are you calling from? Mario (2022-01-29): Where did you go to university? Merrill (2022-01-29): I sing in a choir Kenton (2022-01-29): A packet of envelopes Franklin (2022-01-29): We used to work together Elton (2022-01-29): I never went to university Victoria (2022-01-29): A company car Franklin (2022-01-29): Which year are you in? Jonas (2022-01-29): Did you go to university? Molly (2022-01-29): Cool site goodluck :) Craig (2022-01-29): Where do you live? Kieth (2022-01-29): Please call back later Dewayne (2022-01-29): How do you spell that? Norris (2022-01-29): Do you need a work permit? Ricky (2022-01-29): Remove card Enoch (2022-01-29): Have you got any qualifications? Thaddeus (2022-01-29): Three years Alfonso (2022-01-29): I work with computers Winston (2022-01-29): Looking for work Willie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Spencer (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Olivia (2022-01-29): Canada>Canada Terry (2022-01-29): I want to report a Blair (2022-01-29): Are you a student? Adolfo (2022-01-29): I hate shopping Hosea (2022-01-29): Looking for work Brooklyn (2022-01-29): Other amount Marissa (2022-01-29): An envelope Christopher (2022-01-29): Very funny pictures Eva (2022-01-29): Can I take your number? Delmar (2022-01-29): I work for myself Vincenzo (2022-01-29): We need someone with experience Branden (2022-01-29): On another call Diana (2022-01-29): Photography Wilbur (2022-01-29): An estate agents Wilford (2022-01-29): I like it a lot Alphonse (2022-01-29): How would you like the money? Irwin (2022-01-29): A few months
  Valentin (2022-01-29): Directory enquiries Kylie (2022-01-29): Are you a student? Kevin (2022-01-29): this post is fantastic Marcos (2022-01-29): Insufficient funds Daryl (2022-01-29): Very funny pictures Brady (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Hayden (2022-01-29): Have you read any good books lately? Dario (2022-01-29): Special Delivery Alfonso (2022-01-29): Not in at the moment Efrain (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Miquel (2022-01-29): I hate shopping Broderick (2022-01-29): In a meeting Marcelo (2022-01-29): We need someone with qualifications Tristan (2022-01-29): A few months Clifford (2022-01-29): How many are there in a book? Ervin (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Glenn (2022-01-29): What company are you calling from? Sophia (2022-01-29): I saw your advert in the paper Roger (2022-01-29): In a meeting Arianna (2022-01-29): Do you know each other? Woodrow (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jackie (2022-01-29): Could I have a statement, please? Kristofer (2022-01-29): We work together Eliseo (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Reuben (2022-01-29): Looking for a job Oscar (2022-01-29): The United States Chuck (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Benito (2022-01-29): Lost credit card Richard (2022-01-29): How do you know each other? Lawrence (2022-01-29): Could you ask him to call me? Billy (2022-01-29): Very funny pictures Brock (2022-01-29): A packet of envelopes Scott (2022-01-29): I want to report a Getjoy (2022-01-29): An estate agents Eduardo (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Terrance (2022-01-29): Will I have to work shifts? Jeffry (2022-01-29): Other amount Chadwick (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Ella (2022-01-29): Where did you go to university? Arden (2022-01-29): We need someone with qualifications Carlo (2022-01-29): The manager Deangelo (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Domingo (2022-01-29): A jiffy bag Wesley (2022-01-29): How much notice do you have to give? Marcellus (2022-01-29): A financial advisor
  Kelley (2022-01-29): We used to work together Charles (2022-01-29): US dollars Adolfo (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Freddy (2022-01-29): Could I have an application form? Wendell (2022-01-29): Have you got any ? Alberto (2022-01-29): Could I have , please? Zachery (2022-01-29): I study here Jerrold (2022-01-29): Which university are you at? Roman (2022-01-29): What qualifications have you got? Lightsoul (2022-01-29): Can I use your phone? Napoleon (2022-01-29): Do you know the number for ? Jarrett (2022-01-29): Do you like it here? Bennett (2022-01-29): I really like swimming Bernard (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Aurelio (2022-01-29): Where are you calling from? Randell (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Raymond (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Laverne (2022-01-29): How would you like the money? Andres (2022-01-29): I study here Trinidad (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Eddie (2022-01-29): Your cash is being counted Brenton (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Daron (2022-01-29): Wonderfull great site Jermaine (2022-01-29): A Second Class stamp Alphonso (2022-01-29): Stolen credit card Leland (2022-01-29): The manager Angelina (2022-01-29): About a year Parker (2022-01-29): I do some voluntary work Deangelo (2022-01-29): I have my own business Michael (2022-01-29): Can you hear me OK? Patrick (2022-01-29): Some First Class stamps James (2022-01-29): Do you need a work permit? Bernard (2022-01-29): This site is crazy :) Alonzo (2022-01-29): Directory enquiries Franklin (2022-01-29): Looking for work Clemente (2022-01-29): How much notice do you have to give? Destiny (2022-01-29): I like it a lot Garth (2022-01-29): Where do you come from? Jackson (2022-01-29): I quite like cooking Tanner (2022-01-29): I really like swimming Katelyn (2022-01-29): Would you like a receipt? Bobber (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Mariano (2022-01-29): An estate agents Luis (2022-01-29): I came here to study Frederic (2022-01-29): Your cash is being counted Edmund (2022-01-29): I quite like cooking Desmond (2022-01-29): perfect design thanks Jennifer (2022-01-29): Best Site good looking Nathanael (2022-01-29): A First Class stamp Luigi (2022-01-29): Could you please repeat that? Stacy (2022-01-29): How long have you lived here? Stacey (2022-01-29): Could you send me an application form? Rufus (2022-01-29): Would you like to leave a message? Ellis (2022-01-29): this post is fantastic Randal (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Clyde (2022-01-29): How do you know each other? Darron (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Trinidad (2022-01-29): Best Site Good Work Ronnie (2022-01-29): Best Site Good Work Ernie (2022-01-29): A packet of envelopes Audrey (2022-01-29): Have you got any experience? Getjoy (2022-01-29): Through friends Homer (2022-01-29): What do you study? Randolph (2022-01-29): Get a job Jose (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Bryant (2022-01-29): I work here Olivia (2022-01-29): A financial advisor Jerald (2022-01-29): Where do you study? Rigoberto (2022-01-29): Could I have an application form? Lionel (2022-01-29): What do you do? Dewitt (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Burton (2022-01-29): Would you like a receipt? Katherine (2022-01-29): I sing in a choir Parker (2022-01-29): Do you play any instruments? Ian (2022-01-29): Could I have an application form? Lifestile (2022-01-29): A book of First Class stamps Mohammad (2022-01-29): Which year are you in? Woodrow (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Floyd (2022-01-29): Go travelling Cody (2022-01-29): Recorded Delivery Micah (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Dogkill (2022-01-29): This is your employment contract Oswaldo (2022-01-29): I work for a publishers Colin (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Eric (2022-01-29): How many would you like? Nicolas (2022-01-29): When do you want me to start? Chris (2022-01-29): I work for myself Donte (2022-01-29): Hold the line, please Errol (2022-01-29): Could I have , please? Forrest (2022-01-29): What sort of work do you do? Armando (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Edward (2022-01-29): An estate agents Johnny (2022-01-29): Three years Cyril (2022-01-29): Remove card Infest (2022-01-29): Have you read any good books lately? Lincoln (2022-01-29): What line of work are you in? Corey (2022-01-29): Whereabouts are you from? Cyril (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Manuel (2022-01-29): Hello good day Bruno (2022-01-29): How much does the job pay? Keneth (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Sophia (2022-01-29): Best Site good looking Mason (2022-01-29): Your cash is being counted Mason (2022-01-29): Can you hear me OK? Darrin (2022-01-29): Could you ask him to call me? Merle (2022-01-29): Not in at the moment Jonathan (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Kenneth (2022-01-29): International directory enquiries Sonny (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Marion (2022-01-29): I stay at home and look after the children Laverne (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Robert (2022-01-29): Withdraw cash Michael (2022-01-29): Could you please repeat that? Marty (2022-01-29): Your cash is being counted Carmine (2022-01-29): What qualifications have you got? Molly (2022-01-29): Children with disabilities Angelina (2022-01-29): Three years Refugio (2022-01-29): Some First Class stamps Renato (2022-01-29): Hold the line, please Seth (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Norberto (2022-01-29): I live here me
  Clemente (2022-01-29): Could I have an application form? Berry (2022-01-29): Insert your card Randolph (2022-01-29): I hate shopping Reynaldo (2022-01-29): Insufficient funds Broderick (2022-01-29): Some First Class stamps Nogood87 (2022-01-29): We need someone with qualifications Vicente (2022-01-29): Incorrect PIN Garfield (2022-01-29): I quite like cooking Isabelle (2022-01-29): When do you want me to start? Lincoln (2022-01-29): A book of First Class stamps Zackary (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Rodolfo (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Collin (2022-01-29): What sort of music do you like? Marvin (2022-01-29): Nice to meet you Gayle (2022-01-29): I study here Boyce (2022-01-29): I saw your advert in the paper Josue (2022-01-29): This site is crazy :) Kaitlyn (2022-01-29): An envelope Raphael (2022-01-29): In a meeting Elton (2022-01-29): Nice to meet you Cedrick (2022-01-29): I work for myself Amelia (2022-01-29): Your cash is being counted Lavern (2022-01-29): Where did you go to university? Ambrose (2022-01-29): real beauty page Octavio (2022-01-29): Have you read any good books lately? Wilton (2022-01-29): Directory enquiries Cedrick (2022-01-29): Could you please repeat that? Demarcus (2022-01-29): A book of First Class stamps Gerry (2022-01-29): What line of work are you in? Warren (2022-01-29): Other amount Tommie (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Weldon (2022-01-29): Please call back later Linwood (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Rachel (2022-01-29): We need someone with qualifications Chase (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Sierra (2022-01-29): How many are there in a book? Kaitlyn (2022-01-29): Could you ask her to call me? Scotty (2022-01-29): When can you start? Bob (2022-01-29): What are the hours of work? Unlove (2022-01-29): Gloomy tales cymba
  Quincy (2022-01-29): Where are you calling from? Curt (2022-01-29): Another service? Edward (2022-01-29): Do you know the number for ? Dexter (2022-01-29): I sing in a choir Jeremy (2022-01-29): Very Good Site Octavio (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Arden (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Bobbie (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Gilbert (2022-01-29): A Second Class stamp Barbera (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Kendrick (2022-01-29): Do you like it here? Amber (2022-01-29): Could you ask her to call me? Garland (2022-01-29): Hello good day Emory (2022-01-29): I sing in a choir Alvaro (2022-01-29): What line of work are you in? Luther (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Maurice (2022-01-29): Do you know the address? Edmundo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Shane (2022-01-29): Incorrect PIN Dannie (2022-01-29): I like it a lot Tanner (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Mary (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Leonard (2022-01-29): Have you got any experience? Edmundo (2022-01-29): I love this site Jermaine (2022-01-29): I want to report a Alfonzo (2022-01-29): Go travelling Devon (2022-01-29): I was made redundant two months ago Dirtbill (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Louie (2022-01-29): I want to report a Gaylord (2022-01-29): Will I have to work shifts? Sean (2022-01-29): Who do you work for? Josiah (2022-01-29): real beauty page Winford (2022-01-29): How long have you lived here? Mohamed (2022-01-29): I need to charge up my phone Abigail (2022-01-29): The United States Russel (2022-01-29): A Second Class stamp Leopoldo (2022-01-29): Directory enquiries Angelo (2022-01-29): Some First Class stamps Ashley (2022-01-29): Thanks funny site Lorenzo (2022-01-29): Do you like it here? Arnoldo (2022-01-29): What do you do? Everette (2022-01-29): this is be cool 8) Marcus (2022-01-29): Children with disabilities Maynard (2022-01-29): History Sammy (2022-01-29): Which year are you in? Leslie (2022-01-29): I saw your advert in the paper Irving (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Arturo (2022-01-29): Could I have a statement, please? Chuck (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Eva (2022-01-29): A law firm Waldo (2022-01-29): Go travelling Brendan (2022-01-29): Very Good Site Royal (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Rosario (2022-01-29): Another service? Kelly (2022-01-29): Directory enquiries Ronald (2022-01-29): Can I take your number? Edwardo (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Kirby (2022-01-29): Looking for work Sherwood (2022-01-29): What part of do you come from? Ambrose (2022-01-29): Three years Hayden (2022-01-29): Is there ? Steve (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Jarod (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Thomas (2022-01-29): Did you go to university? Leslie (2022-01-29): A few months Frankie (2022-01-29): Can I use your phone? Malik (2022-01-29): I came here to work Cedric (2022-01-29): We used to work together Deandre (2022-01-29): Some First Class stamps Jimmi (2022-01-29): What line of work are you in? Lyndon (2022-01-29): We were at school together Chauncey (2022-01-29): This site is crazy :) Shane (2022-01-29): Looking for a job Douglas (2022-01-29): Special Delivery Carlo (2022-01-29): How long have you lived here? Bennie (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Landon (2022-01-29): Thanks funny site Jonathon (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Nicolas (2022-01-29): Other amount Richie (2022-01-29): How many would you like? Cornell (2022-01-29): A law firm la
  Darryl (2022-01-29): What university do you go to? Tobias (2022-01-29): The National Gallery Silas (2022-01-29): Do you need a work permit? Kenton (2022-01-29): How do I get an outside line? Elton (2022-01-29): Could I have , please? Columbus (2022-01-29): this is be cool 8) Jared (2022-01-29): Where are you calling from? Melissa (2022-01-29): I stay at home and look after the children Plank (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Lincoln (2022-01-29): Could you send me an application form? Carlos (2022-01-29): The United States Lamont (2022-01-29): good material thanks Stephen (2022-01-29): Another year Lamont (2022-01-29): Who do you work for? Arianna (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Ashton (2022-01-29): The manager Kylie (2022-01-29): Best Site Good Work Hilton (2022-01-29): Until August Levi (2022-01-29): Thanks for calling Edmund (2022-01-29): Languages Emma (2022-01-29): Looking for work Darren (2022-01-29): I really like swimming Porfirio (2022-01-29): Do you know the number for ? Walton (2022-01-29): Incorrect PIN Jacinto (2022-01-29): Who would I report to? Roman (2022-01-29): Enter your PIN Daron (2022-01-29): I really like swimming Madison (2022-01-29): Do you know the address? Ricardo (2022-01-29): About a year Kelley (2022-01-29): I came here to work Matthew (2022-01-29): this is be cool 8) Valeria (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Nathanial (2022-01-29): The National Gallery Domenic (2022-01-29): Could you please repeat that? Hershel (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Caleb (2022-01-29): We need someone with qualifications Willian (2022-01-29): very best job Armando (2022-01-29): What qualifications have you got? Major (2022-01-29): A Second Class stamp Rodney (2022-01-29): Whereabouts are you from? Clyde (2022-01-29): What qualifications have you got? Lightsoul (2022-01-29): Photography Goodsam (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Emmanuel (2022-01-29): Who would I report to? Howard (2022-01-29): I want to make a withdrawal Mauro (2022-01-29): I like watching TV Jimmy (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Terry (2022-01-29): Jonny was here Herman (2022-01-29): Special Delivery Forest (2022-01-29): I live here Gabriel (2022-01-29): A pension scheme Darrin (2022-01-29): Where do you study? Herschel (2022-01-29): Have you got any ? Eldon (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Booker (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Thebest (2022-01-29): Have you got any qualifications? Jewel (2022-01-29): I came here to work Renato (2022-01-29): How many more years do you have to go? Julian (2022-01-29): Gloomy tales Harry (2022-01-29): A jiffy bag Cyrus (2022-01-29): I read a lot Edmundo (2022-01-29): Could you send me an application form? Rodrick (2022-01-29): Did you go to university? Miguel (2022-01-29): Until August Jamie (2022-01-29): Why did you come to ? Lionel (2022-01-29): This site is crazy :) Dusty (2022-01-29): Whereabouts are you from? Leslie (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Hyman (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Clark (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Mario (2022-01-29): We used to work together Robin (2022-01-29): Punk not dead Sanford (2022-01-29): Could I have , please? Lazaro (2022-01-29): We work together Johnnie (2022-01-29): Which university are you at? Barrett (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Nevaeh (2022-01-29): This is the job description Denis (2022-01-29): magic story very thanks Quincy (2022-01-29): A First Class stamp Jeramy (2022-01-29): This site is crazy :) Jocelyn (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Greenwood (2022-01-29): Would you like to leave a message? Quaker (2022-01-29): I work for myself Lance (2022-01-29): I need to charge up my phone Sanford (2022-01-29): Lost credit card Abdul (2022-01-29): How much notice do you have to give? Carlo (2022-01-29): I live here Clarence (2022-01-29): Very Good Site Peyton (2022-01-29): I live in London Wilbert (2022-01-29): I quite like cooking Randolph (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Casey (2022-01-29): I love this site Clifton (2022-01-29): I work for a publishers Myron (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Emmanuel (2022-01-29): Very funny pictures Felix (2022-01-29): Go travelling Dalton (2022-01-29): Which year are you in? Donald (2022-01-29): We need someone with experience Rosario (2022-01-29): Special Delivery Shayne (2022-01-29): Is there ? cyston
  Jason (2022-01-29): A pension scheme Matthew (2022-01-29): Looking for a job Fermin (2022-01-29): Why did you come to ? Isaac (2022-01-29): What line of work are you in? Marcel (2022-01-29): What do you do? Kyle (2022-01-29): Could you ask him to call me? Wilson (2022-01-29): real beauty page Kasey (2022-01-29): Some First Class stamps Nicky (2022-01-29): I want to report a Brooklyn (2022-01-29): Get a job Khloe (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Vernon (2022-01-29): I saw your advert in the paper Abram (2022-01-29): This is your employment contract Donovan (2022-01-29): Enter your PIN Jessie (2022-01-29): Which team do you support? Mary (2022-01-29): Could you ask her to call me? Edison (2022-01-29): Which team do you support? Lyman (2022-01-29): Which university are you at? Gianna (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Mike (2022-01-29): Which team do you support? Branden (2022-01-29): Can you hear me OK? Vaughn (2022-01-29): An envelope Vincenzo (2022-01-29): This is your employment contract Refugio (2022-01-29): I stay at home and look after the children Israel (2022-01-29): I like watching football Felipe (2022-01-29): Is there ? Matthew (2022-01-29): Yes, I play the guitar Ulysses (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Craig (2022-01-29): Canada>Canada Travis (2022-01-29): Thanks for calling Leigh (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Arron (2022-01-29): How do you do? Lazaro (2022-01-29): Do you know the address? Bryan (2022-01-29): I like it a lot Aurelio (2022-01-29): A pension scheme Fredric (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Stanley (2022-01-29): I wanted to live abroad Julius (2022-01-29): I work for myself Ferdinand (2022-01-29): Best Site Good Work Kareem (2022-01-29): I work for a publishers David (2022-01-29): I really like swimming Clemente (2022-01-29): How do you spell that? Carson (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Charley (2022-01-29): We work together Kendall (2022-01-29): Nice to meet you Darrel (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Amelia (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Benny (2022-01-29): Canada>Canada Jules (2022-01-29): What university do you go to? Odell (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Thomas (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Nolan (2022-01-29): A pension scheme Brooklyn (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Rudolph (2022-01-29): Where do you study? Prince (2022-01-29): I do some voluntary work Gilbert (2022-01-29): Recorded Delivery Michelle (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Irving (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Howard (2022-01-29): Whereabouts are you from? Robby (2022-01-29): We work together Goodsam (2022-01-29): Could you please repeat that? Jack (2022-01-29): Where do you come from? Carter (2022-01-29): We work together Jonathan (2022-01-29): Have you got any experience? Clemente (2022-01-29): Where do you come from? Claud (2022-01-29): A financial advisor Gordon (2022-01-29): I sing in a choir Harris (2022-01-29): How do I get an outside line? Russel (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Marcos (2022-01-29): Do you need a work permit? Lenny (2022-01-29): International directory enquiries Gustavo (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Russell (2022-01-29): Where are you from? Donovan (2022-01-29): Have you got any experience? Flyman (2022-01-29): A company car Patrick (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Joesph (2022-01-29): How long have you lived here? Arron (2022-01-29): Very interesting tale Kurtis (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Merle (2022-01-29): real beauty page Pasquale (2022-01-29): Will I have to work shifts? Cameron (2022-01-29): Until August Quentin (2022-01-29): this post is fantastic Juan (2022-01-29): About a year Israel (2022-01-29): Until August Dghonson (2022-01-29): Directory enquiries Esteban (2022-01-29): Your cash is being counted Freddy (2022-01-29): This site is crazy :) Kelley (2022-01-29): Enter your PIN Cornelius (2022-01-29): Can I use your phone? Santos (2022-01-29): Could I have a statement, please? Stacy (2022-01-29): Have you read any good books lately? Quaker (2022-01-29): I support Manchester United Jacob (2022-01-29): Pleased to meet you Thurman (2022-01-29): I quite like cooking Ruben (2022-01-29): I work for a publishers Tanner (2022-01-29): Lost credit card Jamar (2022-01-29): Canada>Canada Kimberly (2022-01-29): Another year Rogelio (2022-01-29): A Second Class stamp Mauricio (2022-01-29): I love this site Elvin (2022-01-29): very best job Bennie (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Darren (2022-01-29): On another call Elias (2022-01-29): Three years Andres (2022-01-29): I like it a lot Eldridge (2022-01-29): I came here to work Jada (2022-01-29): Do you need a work permit? Luther (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Diana (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Cyrus (2022-01-29): Where did you go to university? Virgil (2022-01-29): We went to university together Kendall (2022-01-29): I work with computers Randolph (2022-01-29): I wanted to live abroad Salvatore (2022-01-29): A staff restaurant Wilburn (2022-01-29): Thanks funny site Buford (2022-01-29): Could you send me an application form? Lewis (2022-01-29): Yes, I play the guitar Gabriella (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Guadalupe (2022-01-29): I saw your advert in the paper Eblanned (2022-01-29): I like watching football Hollis (2022-01-29): very best job Ronny (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Chance (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Alfonso (2022-01-29): I work with computers Blake (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Alfonso (2022-01-29): I read a lot Bailey (2022-01-29): Through friends Carroll (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Jocelyn (2022-01-29): Children with disabilities Shelby (2022-01-29): What do you do? Ambrose (2022-01-29): US dollars Zoe (2022-01-29): Do you know the number for ? Jules (2022-01-29): Can I take your number? Cody (2022-01-29): Punk not dead Jeramy (2022-01-29): Just over two years Infest (2022-01-29): Where do you come from? Gavin (2022-01-29): I support Manchester United Micah (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Bryant (2022-01-29): Another year Pierre (2022-01-29): What do you do? Kenton (2022-01-29): Get a job im
  Brendan (2022-01-29): How do you spell that? Emerson (2022-01-29): Three years Dylan (2022-01-29): Canada>Canada Austin (2022-01-29): Withdraw cash Miles (2022-01-29): Punk not dead Dewayne (2022-01-29): I read a lot Alden (2022-01-29): Insufficient funds Oscar (2022-01-29): Would you like a receipt? Wally (2022-01-29): Where do you come from? Lindsay (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Casey (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Lindsey (2022-01-29): Which university are you at? Heyjew (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Judson (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Boris (2022-01-29): Withdraw cash pharma 1
  Denis (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Sofia (2022-01-29): One moment, please Ollie (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Adam (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Columbus (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Roosevelt (2022-01-29): Photography David (2022-01-29): Do you know the number for ? Rosendo (2022-01-29): Where do you come from? Giovanni (2022-01-29): We were at school together Bernie (2022-01-29): Where do you come from? Alfonso (2022-01-29): A packet of envelopes Wilber (2022-01-29): An envelope Kendrick (2022-01-29): I love this site Dorsey (2022-01-29): Please wait Leland (2022-01-29): Where are you from? Doyle (2022-01-29): How do you do? Burton (2022-01-29): We used to work together Jeffrey (2022-01-29): How many are there in a book? Marvin (2022-01-29): The manager
  Fletcher (2022-01-29): very best job Bryce (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Eric (2022-01-29): Looking for a job Romeo (2022-01-29): How many are there in a book? Marcos (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Alfred (2022-01-29): A company car Francisco (2022-01-29): I like watching TV Buddy (2022-01-29): I like watching football Jackson (2022-01-29): Will I have to work shifts? Fermin (2022-01-29): Could I have a statement, please? Hubert (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Jarrett (2022-01-29): Please call back later Ethan (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Damon (2022-01-29): An accountancy practice Virgil (2022-01-29): Through friends Lucas (2022-01-29): Where do you live? Milan (2022-01-29): Cool site goodluck :) Salvador (2022-01-29): I work here Elliott (2022-01-29): How many more years do you have to go? Sherwood (2022-01-29): What company are you calling from? Gaylord (2022-01-29): Not available at the moment Isidro (2022-01-29): How many are there in a book? Jeffrey (2022-01-29): Yes, I love it! Aidan (2022-01-29): Did you go to university? Sonny (2022-01-29): The manager Tyree (2022-01-29): We need someone with experience Wilbert (2022-01-29): Is there ? Cleveland (2022-01-29): I want to make a withdrawal Carlton (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Malcom (2022-01-29): Insert your card Rikky (2022-01-29): Would you like a receipt? Shannon (2022-01-29): When can you start? Malcom (2022-01-29): A packet of envelopes Lucio (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Kirby (2022-01-29): Thanks funny site Mohamed (2022-01-29): US dollars Ahmed (2022-01-29): What do you do? Jasper (2022-01-29): Did you go to university? Francis (2022-01-29): Looking for work Madelyn (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Alberto (2022-01-29): Whereabouts are you from? Morgan (2022-01-29): An estate agents Teddy (2022-01-29): Best Site Good Work Jenna (2022-01-29): Languages Armando (2022-01-29): Looking for work Cesar (2022-01-29): Through friends Horace (2022-01-29): Did you go to university? Myles (2022-01-29): Why did you come to ? Maynard (2022-01-29): Why did you come to ? Alvaro (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Roscoe (2022-01-29): very best job
  Gerardo (2022-01-29): Punk not dead Waylon (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Gabrielle (2022-01-29): An envelope Michal (2022-01-29): Not available at the moment Edison (2022-01-29): Thanks funny site Columbus (2022-01-29): Very interesting tale Kareem (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Hassan (2022-01-29): I sing in a choir Darryl (2022-01-29): I like watching TV Lenard (2022-01-29): The National Gallery Luciano (2022-01-29): Could you send me an application form? Tobias (2022-01-29): Would you like to leave a message? Dennis (2022-01-29): Cool site goodluck :) Henry (2022-01-29): A few months Ezequiel (2022-01-29): A law firm Nolan (2022-01-29): When can you start? Issac (2022-01-29): Very funny pictures Alfredo (2022-01-29): Accountant supermarket manager Chadwick (2022-01-29): Do you know the address? Zachery (2022-01-29): US dollars Bennie (2022-01-29): Withdraw cash Brady (2022-01-29): I came here to study Andres (2022-01-29): Looking for a job Elden (2022-01-29): I came here to study Jimmie (2022-01-29): I work for a publishers Luther (2022-01-29): Free medical insurance Gabrielle (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Irea (2022-01-29): I have my own business Carlo (2022-01-29): A few months Emile (2022-01-29): Best Site Good Work Robert (2022-01-29): Could you ask her to call me? Jarrett (2022-01-29): Can you hear me OK? Wilford (2022-01-29): Which university are you at? Lemuel (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Elvin (2022-01-29): Hello good day Harold (2022-01-29): US dollars Magic (2022-01-29): We went to university together Arturo (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Arianna (2022-01-29): Jonny was here Truman (2022-01-29): I came here to work Jackson (2022-01-29): Could I have an application form? Ruben (2022-01-29): How long have you lived here? Morton (2022-01-29): Thanks funny site Sylvester (2022-01-29): Canada>Canada Prince (2022-01-29): Punk not dead Kirby (2022-01-29): I work with computers Dghonson (2022-01-29): Your cash is being counted Nicolas (2022-01-29): A packet of envelopes Coolman (2022-01-29): Can you hear me OK? Harley (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Mohammed (2022-01-29): I like watching football Junior (2022-01-29): Not available at the moment Forest (2022-01-29): Who do you work for? Tyler (2022-01-29): Three years Franklyn (2022-01-29): Please call back later Sammy (2022-01-29): I was made redundant two months ago Keenan (2022-01-29): What do you do? Alonso (2022-01-29): I live in London Brendan (2022-01-29): Another year Renato (2022-01-29): Pleased to meet you Virgil (2022-01-29): We need someone with qualifications Gaston (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Quaker (2022-01-29): The National Gallery Ivory (2022-01-29): How long have you lived here? Jerald (2022-01-29): We work together
  Billie (2022-01-29): Some First Class stamps Abdul (2022-01-29): US dollars pharmid<
  Brian (2022-01-29): Could I have a statement, please? Sophie (2022-01-29): I do some voluntary work Ryan (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Blake (2022-01-29): I study here Doyle (2022-01-29): The manager Fritz (2022-01-29): Do you know each other? Darrick (2022-01-29): I like watching TV Ivory (2022-01-29): About a year para qu
  Aidan (2022-01-29): When can you start? Kasey (2022-01-29): good material thanks Floyd (2022-01-29): Could you please repeat that? Avery (2022-01-29): Looking for work Angelina (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Julia (2022-01-29): Do you like it here? Taylor (2022-01-29): When can you start? Wally (2022-01-29): I went to Brandon (2022-01-29): In a meeting Dennis (2022-01-29): Some First Class stamps Anibal (2022-01-29): A company car Damien (2022-01-29): When can you start? Janni (2022-01-29): We work together Major (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Hobert (2022-01-29): Could you ask him to call me? Eliseo (2022-01-29): Where did you go to university? Diana (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jada (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Humberto (2022-01-29): What sort of work do you do? Elliot (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Royce (2022-01-29): perfect design thanks Guillermo (2022-01-29): On another call Isaias (2022-01-29): Pleased to meet you Toney (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Deshawn (2022-01-29): Who would I report to? Khloe (2022-01-29): Have you got any qualifications? Hollis (2022-01-29): Very interesting tale Luigi (2022-01-29): Very interesting tale Maximo (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Freddy (2022-01-29): I want to make a withdrawal Ashton (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Crazyfrog (2022-01-29): Do you like it here? Errol (2022-01-29): very best job Elliott (2022-01-29): Gloomy tales Berry (2022-01-29): Where are you from? Kristopher (2022-01-29): What company are you calling from? Liam (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Magic (2022-01-29): Could you send me an application form? Flyman (2022-01-29): Recorded Delivery Lifestile (2022-01-29): How many are there in a book? Serenity (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Eblanned (2022-01-29): This site is crazy :) Sheldon (2022-01-29): Insert your card Sarah (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Janni (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Giuseppe (2022-01-29): Not available at the moment Hailey (2022-01-29): A few months n
  Devin (2022-01-29): Looking for a job Kelly (2022-01-29): Could you ask him to call me? Ignacio (2022-01-29): Children with disabilities Harlan (2022-01-29): I never went to university Elmer (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Clinton (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Jasper (2022-01-29): On another call Valentine (2022-01-29): Which year are you in? Diana (2022-01-29): I like watching football Jewel (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Diego (2022-01-29): I like watching football DE (2022-01-29): Just over two years Shelton (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Danilo (2022-01-29): Another year Alyssa (2022-01-29): Recorded Delivery Kaden (2022-01-29): In a meeting Pitfighter (2022-01-29): I sing in a choir Efren (2022-01-29): Very Good Site unia
  Miguel (2022-01-29): Hold the line, please Hunter (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Napoleon (2022-01-29): Have you read any good books lately? Carrol (2022-01-29): Pleased to meet you Edgar (2022-01-29): Very Good Site Ricky (2022-01-29): Nice to meet you John (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Peter (2022-01-29): Which university are you at? Gracie (2022-01-29): Not in at the moment Eliseo (2022-01-29): I work for a publishers Gonzalo (2022-01-29): I never went to university Behappy (2022-01-29): Who would I report to? Mario (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Lucky (2022-01-29): Insert your card Lamar (2022-01-29): Pleased to meet you Theodore (2022-01-29): A packet of envelopes Damien (2022-01-29): We need someone with experience Colin (2022-01-29): I came here to study Serenity (2022-01-29): In a meeting Travis (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jeramy (2022-01-29): Nice to meet you Leandro (2022-01-29): A First Class stamp Werner (2022-01-29): I support Manchester United Sebastian (2022-01-29): We used to work together Johnny (2022-01-29): How long have you lived here? Gaston (2022-01-29): I like it a lot Bernard (2022-01-29): I enjoy travelling Marvin (2022-01-29): How do I get an outside line? Willy (2022-01-29): Photography Jack (2022-01-29): Who do you work for? zan
  Kelvin (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Incomeppc (2022-01-29): What line of work are you in? Dewitt (2022-01-29): We went to university together Elias (2022-01-29): What part of do you come from? Chris (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Woodrow (2022-01-29): Where do you live? Peyton (2022-01-29): Could you ask him to call me? Vida (2022-01-29): Where are you calling from? Monroe (2022-01-29): Who would I report to? Britt (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Marty (2022-01-29): Very funny pictures Trevor (2022-01-29): Canada>Canada Korey (2022-01-29): Insert your card Newton (2022-01-29): Do you play any instruments? Johnny (2022-01-29): A company car Patrick (2022-01-29): Do you like it here? Anderson (2022-01-29): A First Class stamp Harold (2022-01-29): Best Site Good Work David (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Wilson (2022-01-29): Can I take your number? Jerold (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Josue (2022-01-29): Will I have to work shifts? Clement (2022-01-29): I work for a publishers Mackenzie (2022-01-29): Through friends Kaylee (2022-01-29): Which year are you in? Ernesto (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Irwin (2022-01-29): This site is crazy :) Kurtis (2022-01-29): What sort of work do you do? Noble (2022-01-29): Directory enquiries Darrel (2022-01-29): What university do you go to? Jeramy (2022-01-29): A packet of envelopes Filiberto (2022-01-29): I never went to university Duncan (2022-01-29): Could you ask him to call me? Johnnie (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Jerome (2022-01-29): Insert your card Romeo (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Barrett (2022-01-29): Your cash is being counted Damien (2022-01-29): How do you spell that? Gregorio (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Stacy (2022-01-29): Could I have an application form? Luis (2022-01-29): What do you study? Dusty (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Paige (2022-01-29): A few months Roland (2022-01-29): Not available at the moment Jacques (2022-01-29): The United States Freelife (2022-01-29): I live here Franklyn (2022-01-29): When can you start? Vince (2022-01-29): What are the hours of work? Douglas (2022-01-29): Another year Charles (2022-01-29): very best job Justin (2022-01-29): What sort of work do you do? Jimmi (2022-01-29): real beauty page Justin (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Carey (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Matthew (2022-01-29): This site is crazy :) Erin (2022-01-29): good material thanks Terrance (2022-01-29): Stolen credit card Khloe (2022-01-29): How many would you like? Benedict (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Ellis (2022-01-29): Where are you from? Audrey (2022-01-29): I stay at home and look after the children Brent (2022-01-29): In a meeting Erick (2022-01-29): Get a job Sarah (2022-01-29): How do you do? Renaldo (2022-01-29): On another call Hollis (2022-01-29): What do you do? Wilbur (2022-01-29): Incorrect PIN Harold (2022-01-29): Very Good Site Aidan (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Shayne (2022-01-29): I read a lot Daren (2022-01-29): I really like swimming Dennis (2022-01-29): The United States Jake (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Gordon (2022-01-29): I saw your advert in the paper Chong (2022-01-29): Best Site Good Work Cristopher (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Fernando (2022-01-29): Can I take your number? Kareem (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Daniel (2022-01-29): We were at school together Mitch (2022-01-29): We need someone with qualifications Wally (2022-01-29): What are the hours of work? Deadman (2022-01-29): Very interesting tale Eusebio (2022-01-29): Could you ask him to call me? Kristopher (2022-01-29): magic story very thanks Doyle (2022-01-29): A pension scheme Darius (2022-01-29): Have you got any ? Clifton (2022-01-29): What do you do? Nestor (2022-01-29): Where do you come from? Teddy (2022-01-29): How do I get an outside line? Casey (2022-01-29): Where did you go to university? Raymond (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Grace (2022-01-29): I work with computers Dewitt (2022-01-29): We were at school together Clinton (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Dorian (2022-01-29): Could you ask him to call me? Mariano (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Jonathon (2022-01-29): This is the job description Odell (2022-01-29): What do you do for a living? Coolman (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Norberto (2022-01-29): Punk not dead Fernando (2022-01-29): A financial advisor Clinton (2022-01-29): I like watching TV Ollie (2022-01-29): The manager Clark (2022-01-29): We need someone with qualifications Haley (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Deadman (2022-01-29): Canada>Canada Isreal (2022-01-29): The United States Garth (2022-01-29): Gloomy tales Brooklyn (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Cortez (2022-01-29): this is be cool 8) Dillon (2022-01-29): About a year Casey (2022-01-29): Where are you calling from? Branden (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Margarito (2022-01-29): Some First Class stamps Alphonse (2022-01-29): How many are there in a book? Kidrock (2022-01-29): Could you please repeat that? Hiram (2022-01-29): One moment, please Mohammed (2022-01-29): This is your employment contract Erich (2022-01-29): We work together Domingo (2022-01-29): A pension scheme Dwain (2022-01-29): I hate shopping Whitney (2022-01-29): Where are you calling from? Chris (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Richard (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Crazyivan (2022-01-29): A staff restaurant Modesto (2022-01-29): An estate agents Kareem (2022-01-29): Where do you study? Howard (2022-01-29): Another year Larry (2022-01-29): Yes, I love it! Fritz (2022-01-29): What sort of music do you like? Gonzalo (2022-01-29): I live in London Quentin (2022-01-29): good material thanks Gregorio (2022-01-29): What do you study? Reyes (2022-01-29): Which university are you at? Darwin (2022-01-29): Would you like to leave a message? Jeffery (2022-01-29): Stolen credit card Logan (2022-01-29): I work with computers Jermaine (2022-01-29): Where do you come from? Mathew (2022-01-29): How much does the job pay? Fernando (2022-01-29): I wanted to live abroad Elliott (2022-01-29): perfect design thanks Mohammed (2022-01-29): I work for a publishers Jarred (2022-01-29): Please call back later Robin (2022-01-29): Three years Arden (2022-01-29): What university do you go to? Dominic (2022-01-29): I wanted to live abroad Gordon (2022-01-29): I work for myself Roosevelt (2022-01-29): Not in at the moment Haley (2022-01-29): Do you play any instruments? Merlin (2022-01-29): How much notice do you have to give? Harvey (2022-01-29): I love this site Markus (2022-01-29): I really like swimming Stewart (2022-01-29): What do you do for a living? Elbert (2022-01-29): Thanks funny site Ruben (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Modesto (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Dallas (2022-01-29): Do you know each other? Issac (2022-01-29): When can you start? Hunter (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Cortez (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Richie (2022-01-29): Could you please repeat that? Chong (2022-01-29): This site is crazy :) Virgilio (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Randal (2022-01-29): In a meeting Everett (2022-01-29): Other amount Kermit (2022-01-29): Could you please repeat that? Lynwood (2022-01-29): Thanks funny site Billy (2022-01-29): Who would I report to? Freddie (2022-01-29): Where did you go to university? Jonah (2022-01-29): Best Site good looking Kermit (2022-01-29): Pleased to meet you Wilton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Earnest (2022-01-29): A company car Christopher (2022-01-29): Languages Jacinto (2022-01-29): When do you want me to start? Damian (2022-01-29): We used to work together Dalton (2022-01-29): Do you like it here? Emery (2022-01-29): Enter your PIN Chester (2022-01-29): perfect design thanks Johnathan (2022-01-29): A book of First Class stamps Dwight (2022-01-29): How do you do? Ferdinand (2022-01-29): Pleased to meet you Randy (2022-01-29): Could you ask her to call me? Faith (2022-01-29): Have you got any experience? Brent (2022-01-29): The National Gallery Patricia (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Merrill (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Nogood87 (2022-01-29): I like it a lot Randolph (2022-01-29): How much is a First Class stamp? George (2022-01-29): Punk not dead Peyton (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Clifton (2022-01-29): Canada>Canada Devon (2022-01-29): Insert your card Conrad (2022-01-29): Could you please repeat that? Claire (2022-01-29): magic story very thanks Hayden (2022-01-29): I work with computers Jozef (2022-01-29): We went to university together Rufus (2022-01-29): Best Site Good Work Janni (2022-01-29): We need someone with experience Cody (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Normand (2022-01-29): We work together Delbert (2022-01-29): What company are you calling from? Isiah (2022-01-29): We went to university together Madison (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Jeffrey (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Theodore (2022-01-29): Until August Alfonzo (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Bernard (2022-01-29): I like watching football Barton (2022-01-29): Do you know the number for ? Johnie (2022-01-29): Lost credit card Margarito (2022-01-29): very best job Murray (2022-01-29): The National Gallery Ellis (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Willard (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Wilson (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Alexa (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Philip (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Amelia (2022-01-29): Enter your PIN Raleigh (2022-01-29): Free medical insurance Cole (2022-01-29): Could I have a statement, please? Lowell (2022-01-29): Did you go to university? Ricardo (2022-01-29): Can I call you back? Irwin (2022-01-29): Pleased to meet you Wendell (2022-01-29): I live here Darrin (2022-01-29): What sort of work do you do? Anton (2022-01-29): Which year are you in? Audrey (2022-01-29): I stay at home and look after the children Stanley (2022-01-29): A packet of envelopes Wilson (2022-01-29): Are you a student? Khloe (2022-01-29): I want to make a withdrawal Burton (2022-01-29): Hold the line, please Claud (2022-01-29): very best job Patricia (2022-01-29): What line of work are you in? Reginald (2022-01-29): I came here to work Heyjew (2022-01-29): Could you please repeat that? Rosendo (2022-01-29): this is be cool 8) Timothy (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Justin (2022-01-29): Can I take your number? Humberto (2022-01-29): Yes, I love it! Graham (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Snoopy (2022-01-29): I work with computers Levi (2022-01-29): Could I have , please? Johnathan (2022-01-29): I quite like cooking Layla (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Herschel (2022-01-29): An estate agents
  Merrill (2022-01-29): I have my own business Walter (2022-01-29): A Second Class stamp
  Jonah (2022-01-29): this is be cool 8) Alexis (2022-01-29): Do you like it here? Lloyd (2022-01-29): I quite like cooking Royal (2022-01-29): Wonderfull great site Rocky (2022-01-29): Please call back later Rickey (2022-01-29): Insert your card Kenneth (2022-01-29): What line of work are you in? Rudolph (2022-01-29): A law firm Keneth (2022-01-29): Could I have , please? Diego (2022-01-29): Children with disabilities Avery (2022-01-29): I enjoy travelling Bradley (2022-01-29): Thanks for calling Jonathon (2022-01-29): Canada>Canada Edmund (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Trevor (2022-01-29): An envelope Frederic (2022-01-29): Do you know each other? Madison (2022-01-29): A pension scheme Charlotte (2022-01-29): Which year are you in? Gilberto (2022-01-29): How much notice do you have to give? Rodrick (2022-01-29): Until August Randal (2022-01-29): Will I have to work shifts? Bertram (2022-01-29): Could I have a statement, please? Irving (2022-01-29): this is be cool 8) Gabriel (2022-01-29): A packet of envelopes Josue (2022-01-29): this is be cool 8) Keith (2022-01-29): Cool site goodluck :) Marcel (2022-01-29): real beauty page Arianna (2022-01-29): The United States Cyril (2022-01-29): I have my own business Clark (2022-01-29): I really like swimming Edmund (2022-01-29): Could I have a statement, please? Anton (2022-01-29): A few months Nelson (2022-01-29): I support Manchester United Marquis (2022-01-29): Did you go to university? Colby (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Ruben (2022-01-29): Yes, I play the guitar Samantha (2022-01-29): Is there ? Bertram (2022-01-29): An envelope Anibal (2022-01-29): The manager Roberto (2022-01-29): A book of First Class stamps Lenard (2022-01-29): What sort of music do you like? Francis (2022-01-29): The United States Patricia (2022-01-29): How many would you like? Russel (2022-01-29): Where are you calling from? Tommie (2022-01-29): Can I call you back? Anthony (2022-01-29): Who would I report to? Coco888 (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Michale (2022-01-29): Can I take your number? Bob (2022-01-29): Insert your card Jerrold (2022-01-29): I like it a lot Alberto (2022-01-29): Another service? Ethan (2022-01-29): How much notice do you have to give? Stanton (2022-01-29): The manager benicar 20 1
  Allison (2022-01-29): Yes, I love it! Isreal (2022-01-29): Where are you calling from? Junior (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Chuck (2022-01-29): International directory enquiries Refugio (2022-01-29): magic story very thanks Snoopy (2022-01-29): Canada>Canada Jeffry (2022-01-29): Where are you calling from? Willie (2022-01-29): I work for a publishers Gabrielle (2022-01-29): In a meeting Gordon (2022-01-29): What do you do? Heyjew (2022-01-29): What line of work are you in? Elbert (2022-01-29): I do some voluntary work Keneth (2022-01-29): How long have you lived here? Gabriella (2022-01-29): Three years Terrence (2022-01-29): I went to is
  Lifestile (2022-01-29): Very interesting tale Connie (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Joesph (2022-01-29): A financial advisor Amia (2022-01-29): I sing in a choir Leopoldo (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Rebecca (2022-01-29): Photography Amia (2022-01-29): Have you got any ? DE (2022-01-29): I really like swimming Percy (2022-01-29): I came here to study Stewart (2022-01-29): Until August Melanie (2022-01-29): Enter your PIN kamagra oral
  Arthur (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Dillon (2022-01-29): Where do you come from? Rodolfo (2022-01-29): What do you do? Armando (2022-01-29): We need someone with experience Courtney (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Cristobal (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Jeromy (2022-01-29): A few months Brenton (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Julius (2022-01-29): An accountancy practice Damien (2022-01-29): We were at school together Francisco (2022-01-29): The United States h
  Milford (2022-01-29): A few months Chuck (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jeromy (2022-01-29): I like watching football Joseph (2022-01-29): About a year Valentin (2022-01-29): Other amount Ismael (2022-01-29): Did you go to university? Jules (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Emily (2022-01-29): The manager Winford (2022-01-29): Do you play any instruments? Terry (2022-01-29): Best Site good looking Stanford (2022-01-29): Do you like it here? Ernie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Ellis (2022-01-29): How do you know each other? Marquis (2022-01-29): A First Class stamp Stephen (2022-01-29): I want to make a withdrawal Felipe (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Lonnie (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Jamison (2022-01-29): Go travelling Mickey (2022-01-29): I support Manchester United Nilson (2022-01-29): An estate agents Tristan (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Josue (2022-01-29): I work with computers Winford (2022-01-29): Go travelling Fredrick (2022-01-29): this is be cool 8) Genesis (2022-01-29): Can I take your number? Kendrick (2022-01-29): Three years Elden (2022-01-29): What company are you calling from? Quinn (2022-01-29): Can I call you back? Thomas (2022-01-29): Remove card Willie (2022-01-29): Which university are you at? Geoffrey (2022-01-29): Who do you work for? Wayne (2022-01-29): Where do you study? Goodsam (2022-01-29): A financial advisor Amelia (2022-01-29): Where did you go to university? Arnold (2022-01-29): How would you like the money? Kyle (2022-01-29): I work with computers Fausto (2022-01-29): I hate shopping Willis (2022-01-29): Through friends Harvey (2022-01-29): A First Class stamp Erin (2022-01-29): Do you like it here? Zoe (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Mitchel (2022-01-29): I like it a lot Vincent (2022-01-29): A First Class stamp Royce (2022-01-29): What do you study? Melissa (2022-01-29): We need someone with experience Cooler111 (2022-01-29): Do you know the number for ? Fabian (2022-01-29): What qualifications have you got? Sofia (2022-01-29): I sing in a choir Stacy (2022-01-29): I live here lunam
  Forrest (2022-01-29): Could I have a statement, please? Calvin (2022-01-29): Could I have an application form? Ellsworth (2022-01-29): I like watching TV Orville (2022-01-29): I have my own business Wilton (2022-01-29): Children with disabilities Lawrence (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Serenity (2022-01-29): Do you know the number for ? Jenna (2022-01-29): What sort of work do you do? Mohammed (2022-01-29): A First Class stamp Gabriella (2022-01-29): An accountancy practice Donovan (2022-01-29): Three years Cliff (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Clayton (2022-01-29): Not available at the moment Mitchel (2022-01-29): How do you spell that? Nilson (2022-01-29): Where did you go to university? Dewayne (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Hipolito (2022-01-29): How many would you like? Abraham (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Giovanni (2022-01-29): Could I have an application form? Jordan (2022-01-29): I saw your advert in the paper Demetrius (2022-01-29): Could you send me an application form? Reyes (2022-01-29): I work for a publishers Odell (2022-01-29): Could I have a statement, please? Vaughn (2022-01-29): How do you do? Cornelius (2022-01-29): Looking for a job va
  Ronny (2022-01-29): Hold the line, please Vanessa (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Scottie (2022-01-29): Best Site Good Work Adalberto (2022-01-29): What part of do you come from? Darryl (2022-01-29): Where do you live? Fritz (2022-01-29): Yes, I love it! Trent (2022-01-29): What qualifications have you got? Williams (2022-01-29): What company are you calling from? Valentine (2022-01-29): Recorded Delivery Quincy (2022-01-29): I quite like cooking Deadman (2022-01-29): Where are you calling from? Diana (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Erick (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Luis (2022-01-29): I read a lot Billy (2022-01-29): How many would you like? Gabriel (2022-01-29): Accountant supermarket manager Stefan (2022-01-29): Do you play any instruments? Javier (2022-01-29): Where do you come from? Evelyn (2022-01-29): A company car Crazyivan (2022-01-29): A Second Class stamp Johnie (2022-01-29): Where are you calling from? Efren (2022-01-29): How many are there in a book? Devin (2022-01-29): Not available at the moment Cornell (2022-01-29): What do you do? Charley (2022-01-29): Enter your PIN
  Snoopy (2022-01-29): Jonny was here Kylie (2022-01-29): In a meeting Caden (2022-01-29): How do I get an outside line? Darnell (2022-01-29): Could you send me an application form? Leslie (2022-01-29): What company are you calling from? Elliott (2022-01-29): Is there ? Derrick (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Granville (2022-01-29): Get a job Jonathan (2022-01-29): A jiffy bag imodi
  Joesph (2022-01-29): Photography Rueben (2022-01-29): Do you need a work permit? Jamey (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Kendrick (2022-01-29): Do you need a work permit? Claude (2022-01-29): I love the theatre Ashton (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Gilbert (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Kerry (2022-01-29): How do you spell that? Jamar (2022-01-29): Cool site goodluck :) Osvaldo (2022-01-29): Another year Gilberto (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Quinton (2022-01-29): Would you like to leave a message? Merlin (2022-01-29): I work for a publishers Daryl (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Shaun (2022-01-29): Recorded Delivery Stacey (2022-01-29): How do you know each other? Erick (2022-01-29): I like it a lot Emery (2022-01-29): Which year are you in? Rudolf (2022-01-29): Very interesting tale Virgil (2022-01-29): Free medical insurance Julio (2022-01-29): Punk not dead Miguel (2022-01-29): When do you want me to start? Isiah (2022-01-29): I work with computers Dario (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Winfred (2022-01-29): Where do you come from? Jesse (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Gilbert (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jose (2022-01-29): Looking for a job Trinity (2022-01-29): Best Site Good Work Raleigh (2022-01-29): Insert your card Wesley (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Benedict (2022-01-29): This is your employment contract Willie (2022-01-29): About a year Sean (2022-01-29): Looking for a job Jack (2022-01-29): real beauty page Sierra (2022-01-29): Could I have a statement, please? Kirby (2022-01-29): Very funny pictures Pablo (2022-01-29): Not in at the moment Leandro (2022-01-29): I live here Rachel (2022-01-29): How much notice do you have to give? Gregg (2022-01-29): Can you hear me OK? Hayden (2022-01-29): Accountant supermarket manager Gabrielle (2022-01-29): I do some voluntary work Enoch (2022-01-29): I live in London Sammie (2022-01-29): Will I get paid for overtime? William (2022-01-29): An estate agents Zoe (2022-01-29): When do you want me to start? Paris (2022-01-29): Best Site good looking Carmen (2022-01-29): Accountant supermarket manager Hassan (2022-01-29): Which university are you at? Virgil (2022-01-29): Please wait Thanh (2022-01-29): I need to charge up my phone Angelo (2022-01-29): An accountancy practice Jesus (2022-01-29): This is your employment contract Jose (2022-01-29): I want to make a withdrawal Antone (2022-01-29): Where do you come from? Merlin (2022-01-29): Pleased to meet you Cedric (2022-01-29): I work for a publishers Ernie (2022-01-29): I quite like cooking Santiago (2022-01-29): How do I get an outside line? Heriberto (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Augustine (2022-01-29): How do you do? Marco (2022-01-29): I went to Travis (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Kennith (2022-01-29): We were at school together Shaun (2022-01-29): Withdraw cash Andres (2022-01-29): Gloomy tales Cooler111 (2022-01-29): We were at school together Chloe (2022-01-29): Thanks funny site Wilber (2022-01-29): I like watching football Howard (2022-01-29): Languages tacrolimus
  Chung (2022-01-29): Have you got any ? Hubert (2022-01-29): I live in London
  Wilber (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Lanny (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Luis (2022-01-29): Enter your PIN Wilmer (2022-01-29): Do you know the number for ? Odell (2022-01-29): Looking for a job Dylan (2022-01-29): What do you do for a living? Clifford (2022-01-29): Withdraw cash Adam (2022-01-29): Looking for a job Alonzo (2022-01-29): Which year are you in? Clinton (2022-01-29): Some First Class stamps Jordan (2022-01-29): I was made redundant two months ago Kenton (2022-01-29): We were at school together Jake (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Ella (2022-01-29): I live in London Heriberto (2022-01-29): I want to report a Buford (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Carrol (2022-01-29): A book of First Class stamps Lifestile (2022-01-29): We need someone with qualifications Harland (2022-01-29): Incorrect PIN Bernard (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Lewis (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Isiah (2022-01-29): Can I use your phone? Salvador (2022-01-29): I was made redundant two months ago Gustavo (2022-01-29): Where did you go to university? Hobert (2022-01-29): I love this site Pierre (2022-01-29): Could I have , please? Branden (2022-01-29): Who would I report to? Augustus (2022-01-29): real beauty page antibiot
  Mishel (2022-01-29): A pension scheme Grady (2022-01-29): What line of work are you in? Chuck (2022-01-29): Yes, I love it! Virgil (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Ezekiel (2022-01-29): A packet of envelopes Luciano (2022-01-29): I have my own business DE (2022-01-29): Another year Irwin (2022-01-29): Do you know the number for ? Elias (2022-01-29): Very funny pictures Alexa (2022-01-29): Which year are you in? Young (2022-01-29): Do you know the number for ? Harlan (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Judson (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Sandy (2022-01-29): very best job Ambrose (2022-01-29): Is there ? Stanley (2022-01-29): Nice to meet you Megan (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Lucky (2022-01-29): Not available at the moment Blaine (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Sergio (2022-01-29): I live in London Shirley (2022-01-29): This is your employment contract Antwan (2022-01-29): I enjoy travelling Lindsay (2022-01-29): Canada>Canada Gavin (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Randal (2022-01-29): I study here Franklin (2022-01-29): About a year Harland (2022-01-29): Punk not dead Harlan (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Zoe (2022-01-29): Do you like it here? Isiah (2022-01-29): perfect design thanks Jefferey (2022-01-29): Through friends Merlin (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Harley (2022-01-29): Where are you calling from? Jimmie (2022-01-29): perfect design thanks Thebest (2022-01-29): Thanks for calling Evelyn (2022-01-29): I support Manchester United Kermit (2022-01-29): What do you study? Lindsey (2022-01-29): Can I take your number? Everett (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Charles (2022-01-29): Could I have a statement, please? Jeffry (2022-01-29): Not available at the moment Wayne (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Garry (2022-01-29): Thanks for calling Louis (2022-01-29): US dollars cardarine
  Devon (2022-01-29): Wonderfull great site Derek (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Jonah (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Rebecca (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Simon (2022-01-29): Are you a student? Irea (2022-01-29): Could I have , please? Trenton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Antonia (2022-01-29): The United States Geoffrey (2022-01-29): Where do you study? Matthew (2022-01-29): good material thanks Gabriel (2022-01-29): We went to university together Michal (2022-01-29): Where do you study? Enoch (2022-01-29): I like it a lot Billy (2022-01-29): I work for myself Malik (2022-01-29): Very interesting tale Malcom (2022-01-29): What part of do you come from? Garfield (2022-01-29): How would you like the money? Delbert (2022-01-29): About a year Shelton (2022-01-29): I work for myself Michale (2022-01-29): Another year Nathaniel (2022-01-29): Cool site goodluck :) Crazyivan (2022-01-29): I read a lot Aubrey (2022-01-29): A book of First Class stamps Lonny (2022-01-29): Your cash is being counted Guadalupe (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Tracey (2022-01-29): Withdraw cash
  Dwain (2022-01-29): Do you know the address? Jason (2022-01-29): An envelope Rodrigo (2022-01-29): I work for myself Jermaine (2022-01-29): Whereabouts are you from? Kennith (2022-01-29): Lost credit card Bernie (2022-01-29): I work for myself mylan
  Alonzo (2022-01-29): Where are you from? Ambrose (2022-01-29): I want to make a withdrawal Arlen (2022-01-29): Is there ? Gerard (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Heyjew (2022-01-29): This site is crazy :) Damien (2022-01-29): Which university are you at? Clark (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Zoey (2022-01-29): Best Site good looking Federico (2022-01-29): A book of First Class stamps Chase (2022-01-29): Could I have a statement, please? Owen (2022-01-29): How much does the job pay? Antony (2022-01-29): One moment, please Gustavo (2022-01-29): Could I have , please? Marlon (2022-01-29): How much does the job pay? Emily (2022-01-29): Directory enquiries Andrea (2022-01-29): What part of do you come from? Markus (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Orlando (2022-01-29): What do you do for a living? Paris (2022-01-29): Cool site goodluck :) Haywood (2022-01-29): Could I have a statement, please? Dylan (2022-01-29): Insert your card Jarrett (2022-01-29): A financial advisor Grace (2022-01-29): Very Good Site Anthony (2022-01-29): Punk not dead Shaun (2022-01-29): When can you start? Buford (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Bobber (2022-01-29): Languages Kelly (2022-01-29): I like watching TV Delmar (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Foster (2022-01-29): Hello good day Kieth (2022-01-29): I work here Lowell (2022-01-29): Can I call you back? Andres (2022-01-29): this is be cool 8) Owen (2022-01-29): A packet of envelopes Cooper (2022-01-29): I live in London Aaliyah (2022-01-29): A jiffy bag Ava (2022-01-29): I went to Thanh (2022-01-29): A First Class stamp Nelson (2022-01-29): I really like swimming Ivory (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Edwardo (2022-01-29): What university do you go to? Frankie (2022-01-29): The manager Ralph (2022-01-29): Through friends Sheldon (2022-01-29): Just over two years Abigail (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Jarred (2022-01-29): How many would you like? Theodore (2022-01-29): Did you go to university? Everett (2022-01-29): Some First Class stamps Ferdinand (2022-01-29): Have you read any good books lately? Adalberto (2022-01-29): This site is crazy :) Orlando (2022-01-29): What university do you go to? Coleman (2022-01-29): Looking for a job Kraig (2022-01-29): What line of work are you in? Kayla (2022-01-29): very best job Damien (2022-01-29): Which year are you in? Patric (2022-01-29): Why did you come to ? Bernie (2022-01-29): We need someone with qualifications Winfred (2022-01-29): How would you like the money? Moises (2022-01-29): We need someone with qualifications Francesco (2022-01-29): This is the job description Dante (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Bryant (2022-01-29): Have you got any ? Herman (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Claud (2022-01-29): Accountant supermarket manager Santiago (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Cameron (2022-01-29): A financial advisor Weston (2022-01-29): Accountant supermarket manager Zachery (2022-01-29): International directory enquiries Benedict (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Connor (2022-01-29): I enjoy travelling Julius (2022-01-29): Pleased to meet you Theron (2022-01-29): The National Gallery Carlo (2022-01-29): I study here Santos (2022-01-29): This is your employment contract Grady (2022-01-29): Are you a student? Buford (2022-01-29): Which university are you at? Howard (2022-01-29): Insufficient funds Kelvin (2022-01-29): Gloomy tales Prince (2022-01-29): I quite like cooking Evan (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Sammy (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Roman (2022-01-29): I enjoy travelling Autumn (2022-01-29): Yes, I love it! Rusty (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Justin (2022-01-29): How many more years do you have to go? Lazaro (2022-01-29): Where did you go to university? Caleb (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Alton (2022-01-29): Do you like it here? Theron (2022-01-29): Gloomy tales Orlando (2022-01-29): Could I have , please? Bryant (2022-01-29): Just over two years Waylon (2022-01-29): A company car James (2022-01-29): Can I call you back? Mary (2022-01-29): Where do you study? Oswaldo (2022-01-29): Where are you from? Foster (2022-01-29): Punk not dead Aubrey (2022-01-29): In a meeting buy excito
  Trinidad (2022-01-29): I live in London Byron (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Truman (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Brooklyn (2022-01-29): I work for myself Hobert (2022-01-29): What are the hours of work? Damon (2022-01-29): I need to charge up my phone Werner (2022-01-29): I work for myself Galen (2022-01-29): Whereabouts are you from? Newton (2022-01-29): I saw your advert in the paper Dario (2022-01-29): One moment, please Adolph (2022-01-29): What part of do you come from? Antony (2022-01-29): I saw your advert in the paper Haywood (2022-01-29): I like watching TV Orville (2022-01-29): A First Class stamp Dewayne (2022-01-29): good material thanks Julio (2022-01-29): Stolen credit card Arnoldo (2022-01-29): I enjoy travelling Johnny (2022-01-29): What part of do you come from? Kevin (2022-01-29): How many more years do you have to go? Carlos (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Victor (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Bryce (2022-01-29): Withdraw cash Damion (2022-01-29): Incorrect PIN Jessica (2022-01-29): I live in London Julio (2022-01-29): I enjoy travelling vivax
  Malcolm (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Isabelle (2022-01-29): A pension scheme Duncan (2022-01-29): Through friends Claudio (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Tommy (2022-01-29): Who do you work for? Quaker (2022-01-29): Lost credit card Allan (2022-01-29): Can I take your number? Blaine (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Deadman (2022-01-29): Please call back later Davis (2022-01-29): Whereabouts are you from? Gustavo (2022-01-29): Could you ask him to call me? Clinton (2022-01-29): A packet of envelopes Maximo (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Ollie (2022-01-29): Until August Bertram (2022-01-29): International directory enquiries Christopher (2022-01-29): A company car Lenard (2022-01-29): this is be cool 8) Michel (2022-01-29): I live here Kaden (2022-01-29): I love this site Odell (2022-01-29): perfect design thanks Darrel (2022-01-29): A First Class stamp Lamar (2022-01-29): Could you ask her to call me? Heath (2022-01-29): What university do you go to? Ellsworth (2022-01-29): About a year Juan (2022-01-29): Looking for a job Jamey (2022-01-29): The National Gallery Bertram (2022-01-29): Yes, I love it! Kaylee (2022-01-29): Not in at the moment Crazyfrog (2022-01-29): Is there ? Caleb (2022-01-29): Please call back later Boris (2022-01-29): Directory enquiries Melvin (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Arianna (2022-01-29): this is be cool 8) Desmond (2022-01-29): Some First Class stamps James (2022-01-29): What part of do you come from? Leah (2022-01-29): Who would I report to? Rocky (2022-01-29): Some First Class stamps Rodger (2022-01-29): What do you do for a living? Booker (2022-01-29): Could I have a statement, please? Carter (2022-01-29): Gloomy tales Liam (2022-01-29): Why did you come to ? Eldridge (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Jeromy (2022-01-29): Yes, I love it! Josef (2022-01-29): Incorrect PIN Emma (2022-01-29): When can you start? Cedric (2022-01-29): What do you study? Gilbert (2022-01-29): What company are you calling from? Luigi (2022-01-29): This is your employment contract Landon (2022-01-29): I never went to university Marco (2022-01-29): This site is crazy :) Jonathon (2022-01-29): Please wait Alyssa (2022-01-29): This site is crazy :) Deadman (2022-01-29): Best Site Good Work Truman (2022-01-29): We need someone with qualifications Crazyfrog (2022-01-29): How do I get an outside line? Rebecca (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Shane (2022-01-29): A staff restaurant Aaron (2022-01-29): A few months Basil (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Roosevelt (2022-01-29): Could I have an application form? Vaughn (2022-01-29): I hate shopping Edwin (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Kelvin (2022-01-29): Can I call you back? Jasper (2022-01-29): Other amount Carroll (2022-01-29): Which team do you support? Numbers (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Claud (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Gerald (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Ezequiel (2022-01-29): What sort of music do you like? Edison (2022-01-29): Could you ask him to call me? Arron (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Cedric (2022-01-29): We went to university together Diana (2022-01-29): Yes, I play the guitar Stefan (2022-01-29): Looking for work Franklin (2022-01-29): I never went to university Gerard (2022-01-29): I like it a lot Lily (2022-01-29): Insert your card Teodoro (2022-01-29): Languages Nickolas (2022-01-29): Looking for a job Steven (2022-01-29): Looking for a job Roland (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jamison (2022-01-29): Could I have an application form? Jozef (2022-01-29): Where do you live? Nicholas (2022-01-29): Very Good Site Barton (2022-01-29): Pleased to meet you Ashton (2022-01-29): Just over two years Tyrone (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Tyrone (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Michael (2022-01-29): very best job Emmanuel (2022-01-29): Do you know the number for ? Marion (2022-01-29): Incorrect PIN Clarence (2022-01-29): Insert your card Spencer (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Marquis (2022-01-29): I hate shopping Peyton (2022-01-29): I came here to work Palmer (2022-01-29): We need someone with qualifications Anibal (2022-01-29): What do you do? Abram (2022-01-29): I live here Sean (2022-01-29): What do you study? Reyes (2022-01-29): Through friends Elroy (2022-01-29): Gloomy tales Rolland (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Cortez (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Scottie (2022-01-29): A book of First Class stamps Waylon (2022-01-29): Is there ? Danielle (2022-01-29): Get a job Claudio (2022-01-29): Have you got any ? Sophia (2022-01-29): A financial advisor Rocco (2022-01-29): I never went to university Forest (2022-01-29): What sort of work do you do? Dallas (2022-01-29): I work for a publishers Erasmo (2022-01-29): Jonny was here August (2022-01-29): Whereabouts are you from? Dusty (2022-01-29): Photography
  Brett (2022-01-29): Which year are you in? Merle (2022-01-29): Whereabouts are you from? Teodoro (2022-01-29): What sort of music do you like? Graig (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Shelton (2022-01-29): I sing in a choir Teodoro (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Audrey (2022-01-29): I came here to work Clayton (2022-01-29): When can you start?
  Luciano (2022-01-29): Hold the line, please Mohammad (2022-01-29): I work here Murray (2022-01-29): I study here Daren (2022-01-29): good material thanks Jayson (2022-01-29): An estate agents Devon (2022-01-29): This site is crazy :) Eldon (2022-01-29): In a meeting Archie (2022-01-29): Have you got any ? Horace (2022-01-29): Thanks funny site Irving (2022-01-29): Another year Lenard (2022-01-29): Thanks funny site Mohamed (2022-01-29): How would you like the money? Foster (2022-01-29): Where did you go to university? Willard (2022-01-29): Did you go to university? Garfield (2022-01-29): I work here Grace (2022-01-29): Free medical insurance Leah (2022-01-29): Is there ? Desmond (2022-01-29): The National Gallery Jeffrey (2022-01-29): I came here to work Guillermo (2022-01-29): Could I have an application form? Marlin (2022-01-29): We were at school together Bradford (2022-01-29): I came here to work Moises (2022-01-29): Where do you come from? Douglas (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Palmer (2022-01-29): Would you like to leave a message? Brett (2022-01-29): Could I have an application form? Chance (2022-01-29): What sort of music do you like? Dewey (2022-01-29): good material thanks Arden (2022-01-29): Insufficient funds Elwood (2022-01-29): A law firm Michael (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Carter (2022-01-29): Please call back later Mackenzie (2022-01-29): Cool site goodluck :) Jayson (2022-01-29): I do some voluntary work Lenard (2022-01-29): A jiffy bag Gabriel (2022-01-29): Where do you study? Chang (2022-01-29): Thanks funny site Bryon (2022-01-29): Could you send me an application form? Nogood87 (2022-01-29): Why did you come to ? Denis (2022-01-29): Very Good Site Elijah (2022-01-29): Which year are you in? Deadman (2022-01-29): Whereabouts are you from? Gabrielle (2022-01-29): I support Manchester United Jesus (2022-01-29): What do you study? Natalie (2022-01-29): I was made redundant two months ago Andrea (2022-01-29): I wanted to live abroad Hector (2022-01-29): I work here Cristopher (2022-01-29): Which university are you at? Maynard (2022-01-29): Can you hear me OK? Charles (2022-01-29): Will I have to work shifts? Sophia (2022-01-29): I saw your advert in the paper Antone (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Ernest (2022-01-29): I wanted to live abroad Chloe (2022-01-29): Another service? Erick (2022-01-29): I came here to study
  Rueben (2022-01-29): Thanks for calling Madison (2022-01-29): Canada>Canada Faith (2022-01-29): On another call Reinaldo (2022-01-29): Free medical insurance Collin (2022-01-29): When can you start? Reginald (2022-01-29): How many more years do you have to go? Levi (2022-01-29): Which university are you at? Jozef (2022-01-29): Very interesting tale Dorian (2022-01-29): Could I have a statement, please? Emerson (2022-01-29): I stay at home and look after the children Miquel (2022-01-29): What university do you go to? Filiberto (2022-01-29): Stolen credit card Warren (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Jewell (2022-01-29): Could I have a statement, please? Julio (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Daren (2022-01-29): Best Site Good Work Clemente (2022-01-29): An accountancy practice Reuben (2022-01-29): Do you know each other? Chester (2022-01-29): Very interesting tale Tyrell (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Goodsam (2022-01-29): I was made redundant two months ago Josef (2022-01-29): Can I call you back? Palmer (2022-01-29): real beauty page Alphonso (2022-01-29): Special Delivery Terrell (2022-01-29): One moment, please Noble (2022-01-29): I sing in a choir Wilton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Claire (2022-01-29): We went to university together Jerome (2022-01-29): Can I take your number? Porfirio (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Hector (2022-01-29): What qualifications have you got? Cristobal (2022-01-29): How do you do? Wilburn (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Andre (2022-01-29): Another year Sophie (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Lynwood (2022-01-29): Have you got any qualifications? Kidrock (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Victor (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Stanford (2022-01-29): A pension scheme a
  Boyce (2022-01-29): A few months Landon (2022-01-29): I sing in a choir Louie (2022-01-29): Whereabouts are you from? Milford (2022-01-29): A book of First Class stamps Tyrone (2022-01-29): Do you know each other? Benton (2022-01-29): Very interesting tale Delbert (2022-01-29): Are you a student? Darrin (2022-01-29): I came here to study Kenneth (2022-01-29): Not in at the moment Sophie (2022-01-29): Where do you come from? Gerald (2022-01-29): Another service? Winston (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Jackson (2022-01-29): Whereabouts are you from? Johnie (2022-01-29): this post is fantastic Sammie (2022-01-29): Another year Brooklyn (2022-01-29): Where are you calling from? Sonny (2022-01-29): Would you like a receipt? Hosea (2022-01-29): Who would I report to? Cameron (2022-01-29): Wonderfull great site Dwight (2022-01-29): Some First Class stamps Cole (2022-01-29): this is be cool 8) Rickey (2022-01-29): How do you spell that? Teodoro (2022-01-29): What university do you go to? Warren (2022-01-29): How much notice do you have to give? Michel (2022-01-29): A Second Class stamp Erwin (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Zachary (2022-01-29): Which year are you in? Abigail (2022-01-29): I have my own business Miles (2022-01-29): Where do you study? Zachery (2022-01-29): Looking for work Joshua (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Clemente (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Nicolas (2022-01-29): A company car Stanton (2022-01-29): Recorded Delivery Jonathan (2022-01-29): Why did you come to ? Anton (2022-01-29): Go travelling Ethan (2022-01-29): A pension scheme Lawerence (2022-01-29): This is the job description Thanh (2022-01-29): I saw your advert in the paper Emmitt (2022-01-29): How would you like the money? Wilbert (2022-01-29): How do you do? Roosevelt (2022-01-29): How many would you like? Ashton (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Steep777 (2022-01-29): Looking for a job Hershel (2022-01-29): Canada>Canada Pablo (2022-01-29): A book of First Class stamps Tony (2022-01-29): Who do you work for? Emerson (2022-01-29): US dollars Jose (2022-01-29): Can you hear me OK? Solomon (2022-01-29): I quite like cooking Cristopher (2022-01-29): A jiffy bag Nicky (2022-01-29): Could you ask him to call me? Lavern (2022-01-29): I like watching TV Davis (2022-01-29): What are the hours of work? Harry (2022-01-29): Very funny pictures Nilson (2022-01-29): We need someone with experience Lonnie (2022-01-29): I hate shopping Emery (2022-01-29): Jonny was here Kristopher (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Bennie (2022-01-29): Languages Damian (2022-01-29): A staff restaurant Luther (2022-01-29): Would you like a receipt? Monroe (2022-01-29): Looking for a job Josiah (2022-01-29): Very interesting tale Elizabeth (2022-01-29): Another year Darell (2022-01-29): Canada>Canada Leandro (2022-01-29): I read a lot Connie (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Alphonso (2022-01-29): The United States Spencer (2022-01-29): Do you play any instruments? Ethan (2022-01-29): Thanks funny site Emilio (2022-01-29): How do you do? Bryon (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Guadalupe (2022-01-29): Whereabouts are you from? Octavio (2022-01-29): I work for a publishers Carroll (2022-01-29): good material thanks Neville (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Wayne (2022-01-29): Free medical insurance Mickey (2022-01-29): Some First Class stamps Emory (2022-01-29): History Young (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Augustus (2022-01-29): Jonny was here Tyree (2022-01-29): Free medical insurance Eliseo (2022-01-29): Do you know the address? Vance (2022-01-29): Can I take your number? Sean (2022-01-29): perfect design thanks Mikel (2022-01-29): How do you do? Hunter (2022-01-29): What sort of work do you do? Josue (2022-01-29): I want to report a Clair (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Roberto (2022-01-29): Whereabouts are you from? Alyssa (2022-01-29): A packet of envelopes Leah (2022-01-29): real beauty page August (2022-01-29): A Second Class stamp lexa
  Markus (2022-01-29): Nice to meet you Prince (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Winford (2022-01-29): A packet of envelopes Carey (2022-01-29): What university do you go to? Fernando (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Delmar (2022-01-29): Do you know each other? Waylon (2022-01-29): A packet of envelopes Jeramy (2022-01-29): How many more years do you have to go? Sylvester (2022-01-29): What do you study? Malik (2022-01-29): What line of work are you in? Arden (2022-01-29): I want to make a withdrawal Evelyn (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Stanton (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Camila (2022-01-29): We went to university together Mohamed (2022-01-29): Jonny was here Joseph (2022-01-29): We need someone with qualifications Amado (2022-01-29): What sort of work do you do? Justin (2022-01-29): Canada>Canada Cordell (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Guadalupe (2022-01-29): How many are there in a book? Trevor (2022-01-29): Accountant supermarket manager Rudolph (2022-01-29): What do you study? Pedro (2022-01-29): I like watching TV Rodolfo (2022-01-29): A First Class stamp Basil (2022-01-29): Why did you come to ? Shirley (2022-01-29): Punk not dead Eddie (2022-01-29): How do you do? Antione (2022-01-29): Can I use your phone? Israel (2022-01-29): I like watching football Barton (2022-01-29): The manager Zackary (2022-01-29): Which university are you at? Dominique (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Edgar (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Walton (2022-01-29): Free medical insurance Alfonzo (2022-01-29): I like watching football Nogood87 (2022-01-29): Which university are you at? Coco888 (2022-01-29): Whereabouts are you from? Wilbur (2022-01-29): In a meeting Milton (2022-01-29): Do you play any instruments? Ellis (2022-01-29): Withdraw cash Sidney (2022-01-29): What do you study? Liam (2022-01-29): The manager Irvin (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Jenna (2022-01-29): Nice to meet you Wilfredo (2022-01-29): I hate shopping Britt (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Melanie (2022-01-29): Get a job Robbie (2022-01-29): A financial advisor Cristopher (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Abdul (2022-01-29): I work with computers Andreas (2022-01-29): Whereabouts are you from? Austin (2022-01-29): I sing in a choir Robin (2022-01-29): I do some voluntary work Booker (2022-01-29): Cool site goodluck :) Donny (2022-01-29): Special Delivery Julian (2022-01-29): Very funny pictures Giovanni (2022-01-29): How much notice do you have to give? Wesley (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Marion (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Lioncool (2022-01-29): The manager Cedrick (2022-01-29): How many more years do you have to go? Timothy (2022-01-29): This site is crazy :) Thomas (2022-01-29): I like watching football Barry (2022-01-29): Thanks funny site Seymour (2022-01-29): I wanted to live abroad Haley (2022-01-29): Can I take your number? Mauro (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Stephen (2022-01-29): real beauty page t
  Odell (2022-01-29): Hello good day Wilson (2022-01-29): Until August la
  Johnson (2022-01-29): What university do you go to? Lindsay (2022-01-29): What sort of work do you do? Ian (2022-01-29): Have you got any qualifications? Wally (2022-01-29): What do you do? Chuck (2022-01-29): How do you do? Eugenio (2022-01-29): What qualifications have you got? Gabriel (2022-01-29): What are the hours of work? Noah (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Aubrey (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Isreal (2022-01-29): Another year Emilio (2022-01-29): I support Manchester United Ronald (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Odell (2022-01-29): How do you spell that? Francis (2022-01-29): Could I have an application form? Rocco (2022-01-29): Yes, I play the guitar Mohamed (2022-01-29): I work for myself Francesco (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Carmelo (2022-01-29): Could I have a statement, please? Houston (2022-01-29): this post is fantastic Basil (2022-01-29): What do you study? Douglass (2022-01-29): Looking for work Luther (2022-01-29): I love the theatre Garfield (2022-01-29): Enter your PIN Rupert (2022-01-29): Insufficient funds Adrian (2022-01-29): I enjoy travelling Edmundo (2022-01-29): An envelope Mervin (2022-01-29): I need to charge up my phone Ruben (2022-01-29): Best Site good looking Issac (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Sherman (2022-01-29): Insert your card Ralph (2022-01-29): Can I take your number? Josiah (2022-01-29): Could you ask her to call me? Barry (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Lawrence (2022-01-29): I do some voluntary work Benito (2022-01-29): About a year Wayne (2022-01-29): I work here Heriberto (2022-01-29): Do you play any instruments? Jaden (2022-01-29): Your cash is being counted Raphael (2022-01-29): Why did you come to ? Erwin (2022-01-29): What part of do you come from? Luther (2022-01-29): very best job o
  Wesley (2022-01-29): Could I have a statement, please? Elizabeth (2022-01-29): very best job Brooks (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Jessica (2022-01-29): Did you go to university? Marcus (2022-01-29): Nice to meet you Charles (2022-01-29): This is the job description Fausto (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Elias (2022-01-29): What qualifications have you got? Davis (2022-01-29): This site is crazy :) Clemente (2022-01-29): Please wait Cooler111 (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Jasper (2022-01-29): Is there ? Alexa (2022-01-29): I have my own business Carmine (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Sidney (2022-01-29): We were at school together Kylie (2022-01-29): Which university are you at? Winford (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Sylvester (2022-01-29): real beauty page Roderick (2022-01-29): Not available at the moment Destiny (2022-01-29): Jonny was here Frankie (2022-01-29): This is the job description Anibal (2022-01-29): Do you play any instruments? Gabrielle (2022-01-29): Through friends Seth (2022-01-29): Is there ? Gabrielle (2022-01-29): Where are you calling from? Shirley (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Gonzalo (2022-01-29): Insufficient funds Madeline (2022-01-29): I enjoy travelling Elmer (2022-01-29): Free medical insurance Mitchell (2022-01-29): Go travelling Alex (2022-01-29): Do you play any instruments? Wyatt (2022-01-29): Did you go to university? Behappy (2022-01-29): How do you spell that? Sherman (2022-01-29): Lost credit card Dennis (2022-01-29): Lost credit card Goodsam (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Brain (2022-01-29): I live in London Katherine (2022-01-29): Enter your PIN Hershel (2022-01-29): Have you got any qualifications? Incomeppc (2022-01-29): Did you go to university? Bailey (2022-01-29): We used to work together Preston (2022-01-29): How many are there in a book? Ervin (2022-01-29): What do you do for a living? Ismael (2022-01-29): I want to report a Samantha (2022-01-29): I wanted to live abroad Shane (2022-01-29): Until August Arlen (2022-01-29): How much does the job pay? Quaker (2022-01-29): A packet of envelopes Ricky (2022-01-29): Where do you study? Destiny (2022-01-29): Incorrect PIN Morris (2022-01-29): Yes, I love it! Jeromy (2022-01-29): I enjoy travelling Addison (2022-01-29): History
  Roosevelt (2022-01-29): This is your employment contract Derrick (2022-01-29): Special Delivery Thebest (2022-01-29): Not in at the moment Lanny (2022-01-29): Hold the line, please Barney (2022-01-29): Which team do you support? Christopher (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Adalberto (2022-01-29): This site is crazy :) Charley (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Abram (2022-01-29): What are the hours of work? Gilberto (2022-01-29): Children with disabilities Bailey (2022-01-29): Yes, I love it! Dorian (2022-01-29): Very Good Site ci
  Infest (2022-01-29): Would you like a receipt? Normand (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Chauncey (2022-01-29): Photography Kaden (2022-01-29): When can you start? Tracey (2022-01-29): What sort of music do you like? Gilbert (2022-01-29): The manager Diva (2022-01-29): A Second Class stamp Romeo (2022-01-29): Would you like a receipt? Melanie (2022-01-29): real beauty page Santos (2022-01-29): Yes, I play the guitar Granville (2022-01-29): I was made redundant two months ago Garret (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Cyril (2022-01-29): An estate agents Renaldo (2022-01-29): This site is crazy :) Tyler (2022-01-29): I really like swimming Oscar (2022-01-29): Gloomy tales Richie (2022-01-29): We used to work together Friend35 (2022-01-29): An estate agents Theron (2022-01-29): I have my own business Vance (2022-01-29): Who do you work for? Morgan (2022-01-29): Can I take your number? Brady (2022-01-29): Very funny pictures Josef (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Leandro (2022-01-29): Could you ask her to call me? Trinidad (2022-01-29): This is the job description Eblanned (2022-01-29): How would you like the money? Damon (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Jessica (2022-01-29): Cool site goodluck :) Cooper (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Laverne (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Alphonso (2022-01-29): We need someone with experience Ricardo (2022-01-29): Not in at the moment Louis (2022-01-29): What are the hours of work? Wayne (2022-01-29): The manager Erin (2022-01-29): Accountant supermarket manager Miquel (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Morton (2022-01-29): I work for myself Dustin (2022-01-29): Special Delivery Samuel (2022-01-29): One moment, please Perry (2022-01-29): Go travelling Grace (2022-01-29): Not in at the moment Brooke (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Edgar (2022-01-29): I came here to work Waylon (2022-01-29): How do you spell that? Fidel (2022-01-29): This site is crazy :) Dewey (2022-01-29): Do you play any instruments? Carmen (2022-01-29): I work for myself Evelyn (2022-01-29): Another year Stevie (2022-01-29): Cool site goodluck :) Maurice (2022-01-29): How many more years do you have to go? Jonathan (2022-01-29): Thanks funny site Mariah (2022-01-29): A staff restaurant a
  Ernie (2022-01-29): Thanks for calling Jimmy (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Nestor (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Henry (2022-01-29): A Second Class stamp Malik (2022-01-29): Enter your PIN Warner (2022-01-29): I was made redundant two months ago Gianna (2022-01-29): How do you know each other? Gilberto (2022-01-29): I want to make a withdrawal Mario (2022-01-29): Just over two years Stacy (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Leslie (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Darryl (2022-01-29): Just over two years Zoe (2022-01-29): I live in London Barton (2022-01-29): What are the hours of work? Jamaal (2022-01-29): Withdraw cash Johnnie (2022-01-29): A law firm napro
  Tristan (2022-01-29): Have you got any ? Elizabeth (2022-01-29): I never went to university Andre (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Carlo (2022-01-29): Yes, I play the guitar Sydney (2022-01-29): Best Site good looking Florentino (2022-01-29): How much notice do you have to give? Freddie (2022-01-29): Could I have a statement, please? Orval (2022-01-29): I stay at home and look after the children Berry (2022-01-29): good material thanks Michael (2022-01-29): I read a lot Darrel (2022-01-29): A packet of envelopes Irwin (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Myles (2022-01-29): Could you ask her to call me? Kenneth (2022-01-29): How many more years do you have to go? Marshall (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Valentine (2022-01-29): Lost credit card Bailey (2022-01-29): A First Class stamp Emmett (2022-01-29): I live here Ariana (2022-01-29): Will I have to work shifts? Courtney (2022-01-29): Where do you live? Dogkill (2022-01-29): Please call back later Sammy (2022-01-29): How much is a First Class stamp? Loren (2022-01-29): A packet of envelopes Brain (2022-01-29): Some First Class stamps Lenard (2022-01-29): How do I get an outside line? Janni (2022-01-29): About a year Samual (2022-01-29): In a meeting Jesse (2022-01-29): How do you know each other? Gerard (2022-01-29): Best Site Good Work Lawerence (2022-01-29): Could you send me an application form? Jimmy (2022-01-29): How much notice do you have to give? Colby (2022-01-29): We need someone with experience Bobby (2022-01-29): Insufficient funds Emile (2022-01-29): Why did you come to ? Sara (2022-01-29): On another call Jarvis (2022-01-29): What line of work are you in? Friend35 (2022-01-29): What sort of work do you do? Edmond (2022-01-29): Remove card Alfonzo (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Scott (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Bradly (2022-01-29): A First Class stamp Randy (2022-01-29): How would you like the money? Ava (2022-01-29): A few months
  Rigoberto (2022-01-29): This is the job description Antone (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Domenic (2022-01-29): I went to thryv
  Thurman (2022-01-29): Have you got any qualifications? Gerardo (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Florentino (2022-01-29): Would you like to leave a message? Giovanni (2022-01-29): How long have you lived here? Colin (2022-01-29): International directory enquiries Serenity (2022-01-29): Not available at the moment Fifa55 (2022-01-29): Have you got any qualifications? Crazyfrog (2022-01-29): A few months Antonia (2022-01-29): I stay at home and look after the children Amelia (2022-01-29): Very funny pictures Ruben (2022-01-29): How much notice do you have to give? Faith (2022-01-29): Which university are you at? Fabian (2022-01-29): good material thanks Fabian (2022-01-29): Just over two years Derrick (2022-01-29): Get a job Abdul (2022-01-29): Thanks for calling Roger (2022-01-29): I really like swimming Infest (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Sean (2022-01-29): real beauty page Jaime (2022-01-29): Incorrect PIN Isabel (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Rolland (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Tracey (2022-01-29): A book of First Class stamps Reginald (2022-01-29): Please call back later Brian (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Andrew (2022-01-29): Lost credit card Kenneth (2022-01-29): Punk not dead Douglass (2022-01-29): Where are you from? Lauren (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Nevaeh (2022-01-29): Hello good day Hershel (2022-01-29): Another year Toney (2022-01-29): How do you spell that? Wally (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Luciano (2022-01-29): Another service? Clement (2022-01-29): Very funny pictures Dirtbill (2022-01-29): Not in at the moment Lance (2022-01-29): Another year
  Houston (2022-01-29): Nice to meet you German (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Brian (2022-01-29): This is your employment contract Owen (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Antonio (2022-01-29): I went to Levi (2022-01-29): Did you go to university? Javier (2022-01-29): A few months Hayden (2022-01-29): A staff restaurant Sierra (2022-01-29): Looking for work Eugenio (2022-01-29): Would you like to leave a message? Laverne (2022-01-29): Pleased to meet you Galen (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Ariel (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Trinity (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Quincy (2022-01-29): An envelope Carmen (2022-01-29): Other amount Weston (2022-01-29): I work with computers Seth (2022-01-29): Why did you come to ? Franklyn (2022-01-29): I work for myself Behappy (2022-01-29): On another call Wilfredo (2022-01-29): We went to university together Cyril (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Tyrell (2022-01-29): Best Site good looking Evan (2022-01-29): An envelope Serenity (2022-01-29): I came here to study Diva (2022-01-29): How long have you lived here? Augustine (2022-01-29): How much notice do you have to give? Kareem (2022-01-29): Looking for work Steven (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Conrad (2022-01-29): Punk not dead Vincent (2022-01-29): Yes, I play the guitar Garret (2022-01-29): A few months Irea (2022-01-29): Where do you come from? Mario (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Grady (2022-01-29): A law firm Chester (2022-01-29): Do you like it here? Buford (2022-01-29): Can I take your number? Lester (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Whitney (2022-01-29): Accountant supermarket manager Miles (2022-01-29): How do you know each other? Alton (2022-01-29): I came here to study Lillian (2022-01-29): We used to work together Kyle (2022-01-29): Did you go to university? Octavio (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Jeffry (2022-01-29): I study here Patrick (2022-01-29): What line of work are you in? Fifa55 (2022-01-29): Go travelling Roscoe (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Freddie (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Joshua (2022-01-29): What company are you calling from? Lily (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Lenard (2022-01-29): I sing in a choir Deadman (2022-01-29): This site is crazy :) Elwood (2022-01-29): Do you know the number for ? Shelton (2022-01-29): International directory enquiries Eliseo (2022-01-29): Please wait Leslie (2022-01-29): What line of work are you in? Monty (2022-01-29): Yes, I love it! bu
  Evan (2022-01-29): good material thanks Simon (2022-01-29): I love the theatre Delbert (2022-01-29): What line of work are you in? Unlove (2022-01-29): I like watching TV Antone (2022-01-29): Have you read any good books lately? Cristobal (2022-01-29): I work with computers Faustino (2022-01-29): In a meeting Diego (2022-01-29): Stolen credit card Joshua (2022-01-29): What are the hours of work? Frank (2022-01-29): How much does the job pay? Dexter (2022-01-29): What part of do you come from? Homer (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Angelo (2022-01-29): real beauty page Gracie (2022-01-29): What qualifications have you got? Doyle (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Randy (2022-01-29): I love the theatre Daryl (2022-01-29): A jiffy bag Solomon (2022-01-29): perfect design thanks Jonathon (2022-01-29): Yes, I love it! Lamar (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Emmett (2022-01-29): Jonny was here Percy (2022-01-29): Yes, I love it! Cleveland (2022-01-29): The National Gallery Carmine (2022-01-29): Could you please repeat that? Molly (2022-01-29): Looking for a job Coolman (2022-01-29): Cool site goodluck :) Jamal (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Normand (2022-01-29): I live here Marcelo (2022-01-29): A few months Adalberto (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Freelife (2022-01-29): What line of work are you in? Stevie (2022-01-29): Where do you come from? Stefan (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Barney (2022-01-29): What do you study? Israel (2022-01-29): Children with disabilities Rodrick (2022-01-29): What are the hours of work? Cortez (2022-01-29): Do you play any instruments? Sergio (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Kevin (2022-01-29): Until August Emilio (2022-01-29): History Vernon (2022-01-29): Are you a student? Harrison (2022-01-29): Languages Fausto (2022-01-29): Which university are you at? Oswaldo (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Spencer (2022-01-29): What line of work are you in? Javier (2022-01-29): Yes, I play the guitar Sherwood (2022-01-29): Insufficient funds Casey (2022-01-29): An accountancy practice Rogelio (2022-01-29): Gloomy tales Lucky (2022-01-29): Which year are you in? Raphael (2022-01-29): What company are you calling from? Christoper (2022-01-29): A packet of envelopes Jeffry (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Brianna (2022-01-29): Where do you study? Titus (2022-01-29): perfect design thanks Irving (2022-01-29): Not in at the moment Reginald (2022-01-29): What qualifications have you got? Marcelo (2022-01-29): Children with disabilities Noble (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Rueben (2022-01-29): I never went to university Chauncey (2022-01-29): A book of First Class stamps Orville (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Bennie (2022-01-29): Just over two years Buster (2022-01-29): Recorded Delivery Robert (2022-01-29): International directory enquiries DE (2022-01-29): Hello good day Lenny (2022-01-29): Where do you live? Autumn (2022-01-29): Yes, I love it! Melvin (2022-01-29): Is there ? Freeman (2022-01-29): A few months Tommy (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Orlando (2022-01-29): I quite like cooking Barbera (2022-01-29): Can I call you back? Eugenio (2022-01-29): I never went to university Maximo (2022-01-29): Cool site goodluck :) Thanh (2022-01-29): We need someone with qualifications Deadman (2022-01-29): this post is fantastic Blake (2022-01-29): Very interesting tale Juan (2022-01-29): I never went to university Diva (2022-01-29): I have my own business Cedric (2022-01-29): Very Good Site fucidin
  Dro4er (2022-01-29): I want to report a Christian (2022-01-29): The manager Lloyd (2022-01-29): I saw your advert in the paper Renaldo (2022-01-29): An estate agents Peyton (2022-01-29): We need someone with qualifications Sammy (2022-01-29): Could you ask him to call me? Arnold (2022-01-29): What company are you calling from? Brayden (2022-01-29): Recorded Delivery Tyron (2022-01-29): Hello good day Glenn (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Anthony (2022-01-29): I love the theatre Benedict (2022-01-29): I work for a publishers Humberto (2022-01-29): How many would you like? Hyman (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Fidel (2022-01-29): I sing in a choir Robby (2022-01-29): very best job Micheal (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Willard (2022-01-29): Punk not dead Ariana (2022-01-29): Can I use your phone? Dustin (2022-01-29): Hold the line, please Stanford (2022-01-29): Will I have to work shifts? Camila (2022-01-29): How long have you lived here? Allen (2022-01-29): Where are you calling from? Erick (2022-01-29): I sing in a choir Thurman (2022-01-29): Insufficient funds Geraldo (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Shaun (2022-01-29): Can you hear me OK? Charles (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Luther (2022-01-29): Could you please repeat that? Nicole (2022-01-29): Directory enquiries Leonel (2022-01-29): History Vicente (2022-01-29): Which university are you at? Antonia (2022-01-29): The manager Evelyn (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Garland (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Cooper (2022-01-29): Where are you from? Osvaldo (2022-01-29): Another service? Desmond (2022-01-29): Do you know each other? Daniel (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Julia (2022-01-29): Do you know the number for ? Michel (2022-01-29): Who do you work for? Dirtbill (2022-01-29): Could you send me an application form? Jose (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Philip (2022-01-29): How long have you lived here? Diego (2022-01-29): Could you ask him to call me? Serenity (2022-01-29): Another service? Willie (2022-01-29): Other amount Darrin (2022-01-29): Where do you come from? Porfirio (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Tanner (2022-01-29): In a meeting Lioncool (2022-01-29): I live here Tyrone (2022-01-29): perfect design thanks Gregory (2022-01-29): Other amount Lenny (2022-01-29): I hate shopping Valeria (2022-01-29): Get a job Gregory (2022-01-29): When can you start? Octavio (2022-01-29): Could I have , please? Sammie (2022-01-29): We need someone with qualifications Lanny (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Vaughn (2022-01-29): What sort of music do you like? Steven (2022-01-29): I have my own business Rolando (2022-01-29): this post is fantastic Kenton (2022-01-29): Whereabouts are you from? Vaughn (2022-01-29): Cool site goodluck :) Markus (2022-01-29): I work here Vida (2022-01-29): Why did you come to ? Javier (2022-01-29): Very funny pictures Lindsey (2022-01-29): Which team do you support? Steven (2022-01-29): perfect design thanks Darin (2022-01-29): The manager Chris (2022-01-29): International directory enquiries Bennett (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Sandy (2022-01-29): Insert your card pre
  Mathew (2022-01-29): Pleased to meet you Jeremiah (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Lonnie (2022-01-29): Very funny pictures Arnoldo (2022-01-29): Is there ? Marcelino (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Moises (2022-01-29): Could you ask him to call me? Marvin (2022-01-29): Another year Zachariah (2022-01-29): What part of do you come from? Pierre (2022-01-29): Another year Enoch (2022-01-29): Do you play any instruments? Marcellus (2022-01-29): Which team do you support? Danilo (2022-01-29): Your cash is being counted Elvin (2022-01-29): magic story very thanks Manuel (2022-01-29): Insert your card Travis (2022-01-29): I work for a publishers Randall (2022-01-29): How do you do? Morton (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Leland (2022-01-29): Where did you go to university? Heath (2022-01-29): I live here Diva (2022-01-29): How do you do? Kimberly (2022-01-29): magic story very thanks Kermit (2022-01-29): I need to charge up my phone Kenton (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Jonas (2022-01-29): I really like swimming Jacinto (2022-01-29): The National Gallery Sammy (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? DE (2022-01-29): Very interesting tale Martin (2022-01-29): Go travelling Harrison (2022-01-29): I sing in a choir Randall (2022-01-29): Yes, I love it! Aubrey (2022-01-29): History Stacey (2022-01-29): I came here to work Tyron (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Cooler111 (2022-01-29): Please wait Andrew (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Brett (2022-01-29): How do you know each other? Hershel (2022-01-29): I live here Vaughn (2022-01-29): very best job vi
  Alfonso (2022-01-29): Have you got any qualifications? Mickey (2022-01-29): This is the job description Sammy (2022-01-29): We used to work together Ronny (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Rocco (2022-01-29): I work here Johnnie (2022-01-29): I like watching football Jacinto (2022-01-29): Can I call you back? Jorge (2022-01-29): Gloomy tales Elmer (2022-01-29): Do you know the number for ? Allan (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Tyron (2022-01-29): Please call back later Ronald (2022-01-29): What university do you go to? Perry (2022-01-29): Another service? Savannah (2022-01-29): Wonderfull great site Jessica (2022-01-29): Can I take your number? Moises (2022-01-29): I work here Gabrielle (2022-01-29): A jiffy bag Josiah (2022-01-29): What sort of music do you like? Clyde (2022-01-29): Could you ask him to call me? Taylor (2022-01-29): Have you got any qualifications? Donnell (2022-01-29): I went to Trinidad (2022-01-29): Insufficient funds Joseph (2022-01-29): Best Site good looking Modesto (2022-01-29): Which university are you at? Henry (2022-01-29): Punk not dead Christian (2022-01-29): Which university are you at? Donnie (2022-01-29): This is the job description Valentine (2022-01-29): What company are you calling from? Walter (2022-01-29): How do you know each other? Lioncool (2022-01-29): Where are you calling from? Sierra (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Rupert (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Ernest (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Goodsam (2022-01-29): How do you do? Delmar (2022-01-29): Where do you come from? Tyron (2022-01-29): Which university are you at? Earle (2022-01-29): US dollars Jesus (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Arianna (2022-01-29): How do you know each other? Rufus (2022-01-29): Which year are you in? Mason (2022-01-29): I love the theatre Lionel (2022-01-29): I work here Clarence (2022-01-29): Free medical insurance Derrick (2022-01-29): Hello good day Shayne (2022-01-29): International directory enquiries Jayson (2022-01-29): We used to work together Clemente (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Clifford (2022-01-29): This is the job description Lindsay (2022-01-29): Who would I report to? Darryl (2022-01-29): Remove card Broderick (2022-01-29): this post is fantastic Stacy (2022-01-29): Could I have , please? Brent (2022-01-29): A financial advisor Brice (2022-01-29): Would you like a receipt? Mackenzie (2022-01-29): A financial advisor Byron (2022-01-29): I love the theatre Mia (2022-01-29): Hold the line, please Valentine (2022-01-29): Hold the line, please Cesar (2022-01-29): Special Delivery Rachel (2022-01-29): An estate agents Cristobal (2022-01-29): I stay at home and look after the children Frank (2022-01-29): Thanks for calling Dorian (2022-01-29): What do you do? Roland (2022-01-29): Just over two years Jamal (2022-01-29): Children with disabilities George (2022-01-29): Please wait Nicky (2022-01-29): I was made redundant two months ago Gayle (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Moises (2022-01-29): Photography Lawrence (2022-01-29): The manager Rodger (2022-01-29): What sort of music do you listen to? Patrick (2022-01-29): Could I have , please? Fletcher (2022-01-29): Another year Lemuel (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Hipolito (2022-01-29): Wonderfull great site Vance (2022-01-29): Yes, I love it! Maya (2022-01-29): Where are you calling from? Robby (2022-01-29): The manager Hilton (2022-01-29): I wanted to live abroad Linwood (2022-01-29): Get a job Benton (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Bruce (2022-01-29): I was made redundant two months ago Allen (2022-01-29): US dollars Carlo (2022-01-29): US dollars Diva (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Andrea (2022-01-29): I love the theatre Roosevelt (2022-01-29): Looking for work Eblanned (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Morgan (2022-01-29): Where are you calling from? Trevor (2022-01-29): Wonderfull great site Alonso (2022-01-29): Yes, I love it! Billie (2022-01-29): Very interesting tale Vida (2022-01-29): Children with disabilities Cameron (2022-01-29): Please wait Lazaro (2022-01-29): Where do you study? Denny (2022-01-29): A law firm Salvatore (2022-01-29): Directory enquiries Calvin (2022-01-29): Do you know the number for ? Dallas (2022-01-29): Who do you work for? Sarah (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Alphonse (2022-01-29): Would you like a receipt? Lucius (2022-01-29): Just over two years Wallace (2022-01-29): International directory enquiries Sandy (2022-01-29): Do you know the number for ? Mason (2022-01-29): I work for a publishers Infest (2022-01-29): Could you ask him to call me? Isreal (2022-01-29): this post is fantastic Ricardo (2022-01-29): An envelope Stanford (2022-01-29): Directory enquiries Terrence (2022-01-29): Will I have to work shifts? Mario (2022-01-29): I want to report a Efren (2022-01-29): perfect design thanks Tony (2022-01-29): The National Gallery Olivia (2022-01-29): Nice to meet you Jacques (2022-01-29): good material thanks Tanner (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Mariano (2022-01-29): This is the job description Vicente (2022-01-29): Have you got a current driving licence? Dewayne (2022-01-29): Sorry, you must have the wrong number Rusty (2022-01-29): perfect design thanks Floyd (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Dewey (2022-01-29): real beauty page Monte (2022-01-29): Could you please repeat that? Cyrus (2022-01-29): Remove card
  Tony (2022-01-29): Three years viag
  Dominique (2022-01-29): I live here Lillian (2022-01-29): Can you hear me OK? Sergio (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Arnoldo (2022-01-29): International directory enquiries Colin (2022-01-29): What line of work are you in? Sarah (2022-01-29): Yes, I love it! Paige (2022-01-29): very best job Dalton (2022-01-29): On another call Lucky (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Jonas (2022-01-29): I quite like cooking Vicente (2022-01-29): this post is fantastic Jackie (2022-01-29): What do you do for a living? Johnnie (2022-01-29): Could I have , please? Kurtis (2022-01-29): this is be cool 8) Lionel (2022-01-29): Another service? d
  Anibal (2022-01-29): I work here Timmy (2022-01-29): Children with disabilities Peyton (2022-01-29): Thanks for calling Theron (2022-01-29): perfect design thanks Charlie (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Wilfredo (2022-01-29): How long have you lived here? Mackenzie (2022-01-29): Yes, I play the guitar Danilo (2022-01-29): Could I have an application form? Richie (2022-01-29): Jonny was here Emily (2022-01-29): Do you know the number for ? Carlton (2022-01-29): Why did you come to ? Jayden (2022-01-29): Canada>Canada Rodney (2022-01-29): Go travelling Maximo (2022-01-29): An envelope
  Carter (2022-01-29): US dollars Pitfighter (2022-01-29): Have you got any ? Raphael (2022-01-29): What line of work are you in? Eva (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Kelvin (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Lanny (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Brice (2022-01-29): Insufficient funds Mitch (2022-01-29): I enjoy travelling Jeffery (2022-01-29): Some First Class stamps Ezekiel (2022-01-29): Withdraw cash Mathew (2022-01-29): I came here to work Werner (2022-01-29): Through friends Claire (2022-01-29): Until August Evelyn (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Delmer (2022-01-29): A First Class stamp Elvin (2022-01-29): A law firm Melissa (2022-01-29): The manager Kayla (2022-01-29): Looking for a job Julio (2022-01-29): What line of work are you in? Julius (2022-01-29): Directory enquiries Columbus (2022-01-29): An accountancy practice Kendrick (2022-01-29): Are you a student? Dario (2022-01-29): A First Class stamp Grace (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Gianna (2022-01-29): I want to make a withdrawal Robbie (2022-01-29): An estate agents Leslie (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Noah (2022-01-29): Could you ask her to call me? Mitchel (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Sheldon (2022-01-29): A First Class stamp Gustavo (2022-01-29): Could you please repeat that? Keneth (2022-01-29): I want to report a Gayle (2022-01-29): The manager Waldo (2022-01-29): this post is fantastic Savannah (2022-01-29): What university do you go to? Melvin (2022-01-29): A few months Kristopher (2022-01-29): A jiffy bag Chong (2022-01-29): Could you ask her to call me? Judson (2022-01-29): A company car Jules (2022-01-29): Is there ? Katherine (2022-01-29): I study here Dennis (2022-01-29): Have you got any experience? Sara (2022-01-29): I stay at home and look after the children Valeria (2022-01-29): Insert your card
  Graham (2022-01-29): Please call back later Kevin (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Willy (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Timothy (2022-01-29): I work with computers Eduardo (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Emma (2022-01-29): How do you do? Jayson (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Billy (2022-01-29): How much does the job pay? Gustavo (2022-01-29): Thanks funny site Jewel (2022-01-29): Could you give me some smaller notes? Josiah (2022-01-29): On another call Rayford (2022-01-29): Hold the line, please Richie (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Angel (2022-01-29): Withdraw cash Arnulfo (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Oswaldo (2022-01-29): Very interesting tale Romeo (2022-01-29): Which university are you at? Cedrick (2022-01-29): I do some voluntary work Royce (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Rosario (2022-01-29): I do some voluntary work Willard (2022-01-29): What line of work are you in? Noah (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Andres (2022-01-29): Who would I report to? Franklin (2022-01-29): We went to university together Jerry (2022-01-29): Who do you work for? Chauncey (2022-01-29): How do you spell that? Raymon (2022-01-29): Would you like to leave a message? Wiley (2022-01-29): How do you do? Zackary (2022-01-29): Who would I report to? Clark (2022-01-29): In a meeting Mackenzie (2022-01-29): We used to work together Ariana (2022-01-29): We need someone with experience Jared (2022-01-29): good material thanks Johnny (2022-01-29): Yes, I play the guitar Emery (2022-01-29): What company are you calling from? Abraham (2022-01-29): I enjoy travelling Fabian (2022-01-29): When can you start? Boyce (2022-01-29): I love this site Walton (2022-01-29): Punk not dead Modesto (2022-01-29): magic story very thanks Willian (2022-01-29): We went to university together Clemente (2022-01-29): This site is crazy :) Theron (2022-01-29): Until August Mia (2022-01-29): Recorded Delivery
  Grant (2022-01-29): Whereabouts are you from? Reggie (2022-01-29): I quite like cooking Madison (2022-01-29): Best Site good looking Rueben (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Jeremy (2022-01-29): Will I have to work shifts? Roscoe (2022-01-29): Have you got a telephone directory? Monte (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Marquis (2022-01-29): Have you read any good books lately? Fredric (2022-01-29): Not in at the moment Valeria (2022-01-29): We used to work together Normand (2022-01-29): Not in at the moment
  Willard (2022-01-29): The manager Leroy (2022-01-29): Hold the line, please Lucky (2022-01-29): Accountant supermarket manager Corey (2022-01-29): Who do you work for? Ruben (2022-01-29): What company are you calling from? Mariah (2022-01-29): What do you like doing in your spare time? Jermaine (2022-01-29): How many would you like? Grant (2022-01-29): This site is crazy :) Allen (2022-01-29): History Clint (2022-01-29): Would you like a receipt? Rachel (2022-01-29): Who would I report to? Conrad (2022-01-29): Will I be paid weekly or monthly? Jennifer (2022-01-29): Can I take your number? Emilio (2022-01-29): Do you know each other? Winfred (2022-01-29): What do you study? Jerold (2022-01-29): Remove card Fredric (2022-01-29): The United States Efren (2022-01-29): real beauty page Denver (2022-01-29): A staff restaurant Franklin (2022-01-29): What do you study? pan
  Hershel (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Derick (2022-01-29): Where do you live? Harold (2022-01-29): Looking for a job
  Marcel (2022-01-29): A company car Domingo (2022-01-29): Could I have a statement, please? Trinity (2022-01-29): International directory enquiries Kendall (2022-01-29): I work for a publishers Micheal (2022-01-29): Will I get travelling expenses? Alexander (2022-01-29): I work here Esteban (2022-01-29): Will I have to work shifts? Elizabeth (2022-01-29): Recorded Delivery Jarrod (2022-01-29): Incorrect PIN Marcos (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Cooper (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Phillip (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Micheal (2022-01-29): How long have you lived here? Lonnie (2022-01-29): Which university are you at? Gabriella (2022-01-29): Insufficient funds Aubrey (2022-01-29): I wanted to live abroad Clifton (2022-01-29): What part of do you come from? Herman (2022-01-29): I work for a publishers Doyle (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Kevin (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Carlton (2022-01-29): I went to Eugenio (2022-01-29): Not in at the moment Bobbie (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Dylan (2022-01-29): International directory enquiries Brent (2022-01-29): How long have you lived here? Gregg (2022-01-29): Go travelling Scottie (2022-01-29): A staff restaurant Shawn (2022-01-29): We need someone with experience Infest (2022-01-29): I came here to work Delmer (2022-01-29): Some First Class stamps Kerry (2022-01-29): Can I take your number? Allen (2022-01-29): What do you do for a living? Adam (2022-01-29): Directory enquiries Tristan (2022-01-29): Incorrect PIN Federico (2022-01-29): An estate agents Jasper (2022-01-29): I came here to work Cameron (2022-01-29): I came here to study Peter (2022-01-29): perfect design thanks Mia (2022-01-29): Do you have any exams coming up? Jacinto (2022-01-29): Not in at the moment Dorsey (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Osvaldo (2022-01-29): Thanks for calling Clemente (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Ronald (2022-01-29): Get a job para q
  Shayne (2022-01-29): Not in at the moment Jonah (2022-01-29): Jonny was here Jaden (2022-01-29): Photography Charlotte (2022-01-29): Not in at the moment Denver (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Brenton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Jozef (2022-01-29): I want to make a withdrawal Anderson (2022-01-29): I want to make a withdrawal Wendell (2022-01-29): Do you need a work permit? Efren (2022-01-29): What do you study? Wendell (2022-01-29): What do you do for a living? Jose (2022-01-29): Where are you from? Wallace (2022-01-29): A company car ra
  Dewitt (2022-01-29): Languages Jeremiah (2022-01-29): this post is fantastic Freddy (2022-01-29): What qualifications have you got? Leopoldo (2022-01-29): Another year Luciano (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Jordon (2022-01-29): Is there ? Toney (2022-01-29): History
  Bennett (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Sebastian (2022-01-29): Languages comp
  Milton (2022-01-29): Have you got any experience? Gregorio (2022-01-29): Just over two years Randall (2022-01-29): What part of do you come from? Tanner (2022-01-29): Have you got any qualifications? Michael (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Melissa (2022-01-29): Can I call you back? Robin (2022-01-29): What qualifications have you got? Carlton (2022-01-29): Can you hear me OK? Donny (2022-01-29): Which university are you at? Hilario (2022-01-29): Could I have an application form? Ellis (2022-01-29): Have you got any ? Billy (2022-01-29): How much is a Second Class stamp? Kirby (2022-01-29): magic story very thanks Kevin (2022-01-29): Lost credit card Alberto (2022-01-29): We used to work together Razer22 (2022-01-29): Have you got any qualifications? Fritz (2022-01-29): The manager Cordell (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Allison (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Katelyn (2022-01-29): Three years Quinton (2022-01-29): Can I call you back? Deshawn (2022-01-29): Through friends Royce (2022-01-29): A pension scheme Dominick (2022-01-29): Could you ask her to call me? Hershel (2022-01-29): On another call Jamey (2022-01-29): How many days will it take for the cheque to clear? Kenny (2022-01-29): I live in London Christoper (2022-01-29): Who do you work for? Terrell (2022-01-29): How do you know each other? Razer22 (2022-01-29): I saw your advert in the paper Ernesto (2022-01-29): A First Class stamp Shelton (2022-01-29): We need someone with qualifications Woodrow (2022-01-29): Looking for a job Aidan (2022-01-29): Where did you go to university? Jewell (2022-01-29): I was born in Australia but grew up in England Gracie (2022-01-29): I enjoy travelling Angelina (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Arianna (2022-01-29): We need someone with qualifications Benny (2022-01-29): Go travelling Deadman (2022-01-29): Recorded Delivery Angel (2022-01-29): I saw your advert in the paper Benedict (2022-01-29): I do some voluntary work Michael (2022-01-29): I went to 120
  Zackary (2022-01-29): Did you go to university? Owen (2022-01-29): We used to work together Infest (2022-01-29): When do you want me to start? Jewel (2022-01-29): I work here Zoey (2022-01-29): Looking for a job Malik (2022-01-29): How much notice do you have to give? Pasquale (2022-01-29): This is the job description Sherwood (2022-01-29): Hello good day Kenton (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Clifford (2022-01-29): In a meeting Nicky (2022-01-29): Very Good Site Joaquin (2022-01-29): Another service? Mauricio (2022-01-29): The manager Emile (2022-01-29): An envelope Landon (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Donny (2022-01-29): I was made redundant two months ago Gayle (2022-01-29): An estate agents Louie (2022-01-29): Could I order a new chequebook, please? Emily (2022-01-29): Could I have a statement, please? Avery (2022-01-29): History Lenard (2022-01-29): Best Site Good Work Clement (2022-01-29): I love the theatre Claudio (2022-01-29): Hello good day Rachel (2022-01-29): What sort of work do you do? Luis (2022-01-29): We work together Horacio (2022-01-29): A staff restaurant Lawrence (2022-01-29): A book of First Class stamps Goodboy (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Benjamin (2022-01-29): Jonny was here Armand (2022-01-29): Excellent work, Nice Design Rikky (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Samantha (2022-01-29): Can you hear me OK? Heriberto (2022-01-29): Looking for a job Brendan (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Abraham (2022-01-29): Until August Merle (2022-01-29): What do you do for a living? Galen (2022-01-29): Insufficient funds Giuseppe (2022-01-29): I like watching TV Gabrielle (2022-01-29): How many would you like? Stanford (2022-01-29): A First Class stamp Ramiro (2022-01-29): Special Delivery Caroline (2022-01-29): I love the theatre Kirby (2022-01-29): Canada>Canada Johnnie (2022-01-29): Very Good Site Whitney (2022-01-29): Directory enquiries Cole (2022-01-29): I never went to university Razer22 (2022-01-29): Is there ? Jacob (2022-01-29): Where do you live? Aiden (2022-01-29): very best job Kenton (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Bonser (2022-01-29): Thanks for calling Craig (2022-01-29): Whereabouts are you from? Allison (2022-01-29): Have you read any good books lately? Jesse (2022-01-29): I work here Geoffrey (2022-01-29): Very interesting tale Dorian (2022-01-29): Which team do you support? Williams (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Kenny (2022-01-29): Special Delivery Franklin (2022-01-29): Will I have to work on Saturdays? Autumn (2022-01-29): A book of First Class stamps German (2022-01-29): Languages Raymon (2022-01-29): I read a lot zol
  Cletus (2022-01-29): In tens, please (ten pound notes) Liam (2022-01-29): I work for myself Shelton (2022-01-29): Have you read any good books lately? Patric (2022-01-29): How long have you lived here? Adrian (2022-01-29): Can I take your number? Barrett (2022-01-29): About a year Behappy (2022-01-29): US dollars a
  Geoffrey (2022-01-29): What do you study? Jefferey (2022-01-29): Sorry, I ran out of credit Howard (2022-01-29): Enter your PIN Francisco (2022-01-29): Who would I report to? Marlon (2022-01-29): Who would I report to? Sonny (2022-01-29): I study here Elizabeth (2022-01-29): Could you tell me the number for ? Fredrick (2022-01-29): What do you study? Tyson (2022-01-29): The United States Teddy (2022-01-29): How much will it cost to send this letter to ? Werner (2022-01-29): Please wait Jackson (2022-01-29): I came here to work Jules (2022-01-29): I came here to work Blaine (2022-01-29): Who would I report to? Travis (2022-01-29): I came here to work Dexter (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Efren (2022-01-29): I went to Steep777 (2022-01-29): How long are you planning to stay here? Alonzo (2022-01-29): Have you got any ? Dalton (2022-01-29): Three years Craig (2022-01-29): good material thanks Mervin (2022-01-29): I live in London Willard (2022-01-29): I do some voluntary work Cyril (2022-01-29): Thanks funny site Percy (2022-01-29): Punk not dead Carroll (2022-01-29): An envelope Magic (2022-01-29): Do you like it here? Jimmie (2022-01-29): A jiffy bag Cecil (2022-01-29): How do you do? Reggie (2022-01-29): Have you got any ? Bruce (2022-01-29): What company are you calling from? Moises (2022-01-29): I was made redundant two months ago Lloyd (2022-01-29): Do you play any instruments? Aurelio (2022-01-29): I quite like cooking Deshawn (2022-01-29): Canada>Canada Elton (2022-01-29): Go travelling Adolfo (2022-01-29): What line of work are you in? Erasmo (2022-01-29): Will I get paid for overtime? Andrew (2022-01-29): Could I borrow your phone, please? Alexandra (2022-01-29): Where are you calling from? Allan (2022-01-29): Have you seen any good films recently? Brett (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Luciano (2022-01-29): I like watching football Nogood87 (2022-01-29): Incorrect PIN Jeffry (2022-01-29): I wanted to live abroad Julia (2022-01-29): The National Gallery Jonathon (2022-01-29): This is the job description Vaughn (2022-01-29): Do you know the address? Boris (2022-01-29): Could I take your name and number, please? Humberto (2022-01-29): this post is fantastic Sterling (2022-01-29): Have you read any good books lately? Desmond (2022-01-29): Your cash is being counted Eugene (2022-01-29): What company are you calling from? Eusebio (2022-01-29): I saw your advert in the paper Haywood (2022-01-29): Please call back later Emerson (2022-01-29): Hold the line, please Randall (2022-01-29): I stay at home and look after the children Noah (2022-01-29): I like watching football Bobber (2022-01-29): A First Class stamp Bryon (2022-01-29): Do you know each other? Alonso (2022-01-29): Hello good day Rueben (2022-01-29): US dollars Stanton (2022-01-29): Looking for work Dannie (2022-01-29): A financial advisor Tristan (2022-01-29): A staff restaurant flag
  Gaylord (2022-01-29): I live here Ambrose (2022-01-29): Could you please repeat that? Carlton (2022-01-29): Could you tell me the dialing code for ? Ariel (2022-01-29): What company are you calling from? Gerry (2022-01-29): We used to work together Brock (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Delmer (2022-01-29): How many would you like? Emory (2022-01-29): Where do you live? Blaine (2022-01-29): Which team do you support? Armando (2022-01-29): A packet of envelopes Loren (2022-01-29): An accountancy practice Claire (2022-01-29): I saw your advert in the paper Chong (2022-01-29): I want to make a withdrawal Bobber (2022-01-29): Stolen credit card Bernard (2022-01-29): What part of do you come from? Isaias (2022-01-29): Another year Gonzalo (2022-01-29): Is there ? Crazyfrog (2022-01-29): How would you like the money? Arlie (2022-01-29): Best Site good looking Steve (2022-01-29): Could I have an application form? Sebastian (2022-01-29): I came here to study Duncan (2022-01-29): I work for a publishers Brady (2022-01-29): How much notice do you have to give? Marcellus (2022-01-29): We need someone with qualifications Kelly (2022-01-29): Wonderfull great site Judson (2022-01-29): Did you go to university? Abdul (2022-01-29): What qualifications have you got? Jorge (2022-01-29): Get a job
  Jackson (2022-01-29): I went to Demarcus (2022-01-29): Your cash is being counted Nolan (2022-01-29): Could I make an appointment to see ? Marcellus (2022-01-29): How do you know each other? Chase (2022-01-29): This site is crazy :) Buster (2022-01-29): Do you like it here? Sarah (2022-01-29): Insert your card Howard (2022-01-29): I came here to work Carey (2022-01-29): What university do you go to? Rupert (2022-01-29): Very Good Site Jerrell (2022-01-29): I stay at home and look after the children Coolman (2022-01-29): Hello good day Julius (2022-01-29): Thanks funny site Willie (2022-01-29): Have you read any good books lately? Kaitlyn (2022-01-29): A Second Class stamp Roderick (2022-01-29): What company are you calling from? Brendan (2022-01-29): magic story very thanks Murray (2022-01-29): Incorrect PIN Margarito (2022-01-29): I hate shopping Fredric (2022-01-29): Just over two years Kaitlyn (2022-01-29): I support Manchester United Genaro (2022-01-29): Hold the line, please Luciano (2022-01-29): I work for myself Jeromy (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Freddie (2022-01-29): Will I have to work shifts? Ferdinand (2022-01-29): Not available at the moment Faustino (2022-01-29): A book of First Class stamps Romeo (2022-01-29): We went to university together Bailey (2022-01-29): What are the hours of work? Geraldo (2022-01-29): Photography Carmine (2022-01-29): Where are you calling from? Genaro (2022-01-29): I have my own business Nevaeh (2022-01-29): Not in at the moment Hunter (2022-01-29): Do you like it here? Jackson (2022-01-29): I quite like cooking Hosea (2022-01-29): Directory enquiries Brayden (2022-01-29): Do you know the address? Elizabeth (2022-01-29): Who do you work for? Eliseo (2022-01-29): Not available at the moment Mia (2022-01-29): Very Good Site Dillon (2022-01-29): International directory enquiries Donald (2022-01-29): I support Manchester United Jarrod (2022-01-29): I enjoy travelling Connor (2022-01-29): Best Site good looking Carrol (2022-01-29): Whereabouts in are you from? Mohammad (2022-01-29): We work together Alberto (2022-01-29): Jonny was here Jessie (2022-01-29): Where do you live? Freelove (2022-01-29): I enjoy travelling Ricky (2022-01-29): Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account
  Elden (2022-01-29): How much were you paid in your last job? Isreal (2022-01-29): The United States Tilburg (2022-01-29): I read a lot Kyle (2022-01-29): Where do you come from? Merrill (2022-01-29): Which team do you support? Ayden (2022-01-29): Will I have to work shifts? Cleveland (2022-01-29): Can I call you back? Ulysses (2022-01-29): I went to Armando (2022-01-29): I saw your advert in the paper Vernon (2022-01-29): Can I use your phone? Aiden (2022-01-29): Insert your card Stacey (2022-01-29): When can you start? Sean (2022-01-29): When can you start? Quentin (2022-01-29): very best job Devin (2022-01-29): Very funny pictures Efren (2022-01-29): US dollars Louis (2022-01-29): Could I have , please? Mishel (2022-01-29): I really like swimming Mauro (2022-01-29): I want to make a withdrawal Jenna (2022-01-29): Just over two years Maria (2022-01-29): What part of do you come from? Normand (2022-01-29): How do you spell that? Alphonse (2022-01-29): A packet of envelopes Kaylee (2022-01-29): I like watching TV Cristobal (2022-01-29): How do you know each other? Vincenzo (2022-01-29): Where are you from? Thebest (2022-01-29): When do you want me to start? Ahmad (2022-01-29): Thanks funny site Freddy (2022-01-29): Another service? Jordon (2022-01-29): Could I have , please? Linwood (2022-01-29): Do you know the address? Frances (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Lemuel (2022-01-29): I saw your advert in the paper Jimmi (2022-01-29): This is your employment contract Alonso (2022-01-29): Is there ? Tristan (2022-01-29): What sort of music do you like? Isreal (2022-01-29): Which year are you in? Humberto (2022-01-29): I live in London Alonso (2022-01-29): A few months Eugenio (2022-01-29): I wanted to live abroad Arden (2022-01-29): Can you put it on the scales, please? Rebecca (2022-01-29): Through friends Eldridge (2022-01-29): A packet of envelopes Rudolf (2022-01-29): real beauty page Tyrone (2022-01-29): Could you please repeat that? Ernesto (2022-01-29): Do you know each other? Marlin (2022-01-29): Is this a temporary or permanent position? Jaime (2022-01-29): Could I have , please? Ahmad (2022-01-29): Could you tell me my balance, please? Angelo (2022-01-29): Lost credit card Frankie (2022-01-29): this post is fantastic Dewitt (2022-01-29): very best job Lionel (2022-01-29): Other amount Michael (2022-01-29): Nice to meet you Eric (2022-01-29): How many are there in a book? Osvaldo (2022-01-29): Do you know each other? Stacy (2022-01-29): Through friends Abdul (2022-01-29): On another call Mary (2022-01-29): I hate shopping Cody (2022-01-29): We went to university together Sanford (2022-01-29): A First Class stamp Maynard (2022-01-29): Is it convenient to talk at the moment? Zoey (2022-01-29): About a year Ernie (2022-01-29): Do you know each other? Chong (2022-01-29): Children with disabilities Enrique (2022-01-29): A jiffy bag Jonah (2022-01-29): An accountancy practice Randal (2022-01-29): A few months Billy (2022-01-29): Lost credit card Richie (2022-01-29): Who would I report to? Kayla (2022-01-29): Which university are you at? Allan (2022-01-29): Can you hear me OK? Newton (2022-01-29): I work for myself Stephan (2022-01-29): Very Good Site Kaden (2022-01-29): How do you spell that? Darin (2022-01-30): Have you got any qualifications? Brett (2022-01-30): Go travelling Cody (2022-01-30): I do some voluntary work Gayle (2022-01-30): Very Good Site Lindsey (2022-01-30): A law firm Eli (2022-01-30): Could you please repeat that? Augustus (2022-01-30): Yes, I love it! Everett (2022-01-30): Just over two years Moses (2022-01-30): I want to make a withdrawal Kendall (2022-01-30): Get a job Andrew (2022-01-30): This is your employment contract Octavio (2022-01-30): A book of First Class stamps Salvador (2022-01-30): How many more years do you have to go? Simon (2022-01-30): Could I have a statement, please? Augustine (2022-01-30): I hate shopping Hosea (2022-01-30): We need someone with experience Emilio (2022-01-30): Thanks funny site Davis (2022-01-30): A pension scheme Raymon (2022-01-30): Can I use your phone? Ariel (2022-01-30): What do you do for a living? Derick (2022-01-30): Enter your PIN Kermit (2022-01-30): The National Gallery Robbie (2022-01-30): A First Class stamp Angel (2022-01-30): Not in at the moment Shane (2022-01-30): How do I get an outside line? Amia (2022-01-30): What do you do for a living? Jarvis (2022-01-30): Special Delivery Jayson (2022-01-30): Punk not dead Mervin (2022-01-30): Have you got any experience? Kevin (2022-01-30): What line of work are you in? Benton (2022-01-30): How would you like the money? Hilario (2022-01-30): Have you got any ? Nicholas (2022-01-30): Just over two years Isreal (2022-01-30): I love the theatre Monroe (2022-01-30): What line of work are you in? Colton (2022-01-30): I enjoy travelling Raymundo (2022-01-30): I need to charge up my phone Scott (2022-01-30): Special Delivery Brian (2022-01-30): Could I make an appointment to see ? Bobby (2022-01-30): I quite like cooking Armand (2022-01-30): The United States Brenton (2022-01-30): What sort of work do you do? Lincoln (2022-01-30): A jiffy bag Barrett (2022-01-30): Can I use your phone? Johnathon (2022-01-30): I quite like cooking Sydney (2022-01-30): Do you have any exams coming up? Madeline (2022-01-30): I wanted to live abroad Roger (2022-01-30): How do I get an outside line? Clifford (2022-01-30): A few months Herbert (2022-01-30): When do you want me to start? Lindsey (2022-01-30): We need someone with qualifications Emerson (2022-01-30): Looking for a job Nathaniel (2022-01-30): Incorrect PIN Denis (2022-01-30): What sort of music do you like? Sergio (2022-01-30): Could you please repeat that? Jamar (2022-01-30): We used to work together Samantha (2022-01-30): Could you send me an application form? Patrick (2022-01-30): One moment, please Wilbur (2022-01-30): Please call back later Pablo (2022-01-30): Not in at the moment Dewey (2022-01-30): I never went to university Carlo (2022-01-30): What do you do? Kaylee (2022-01-30): Could you please repeat that? Goodsam (2022-01-30): Where do you study? me
  Jayson (2022-01-30): I love the theatre Carson (2022-01-30): Why did you come to ? Aurelio (2022-01-30): What part of do you come from? Curtis (2022-01-30): This is the job description Alvin (2022-01-30): When do you want me to start? Young (2022-01-30): How much notice do you have to give? Samuel (2022-01-30): Is it convenient to talk at the moment? Hannah (2022-01-30): Sorry, I ran out of credit Chuck (2022-01-30): What sort of music do you listen to? Connie (2022-01-30): Another service? Everette (2022-01-30): Whereabouts are you from? Johnnie (2022-01-30): I support Manchester United Bryon (2022-01-30): Through friends Tommy (2022-01-30): Very Good Site Lemuel (2022-01-30): How do I get an outside line? Arnold (2022-01-30): Will I be paid weekly or monthly? Florencio (2022-01-30): Could I have an application form? Carroll (2022-01-30): Have you got any experience? Dustin (2022-01-30): Could I have an application form? Esteban (2022-01-30): Do you know each other? Isabelle (2022-01-30): Have you got any experience?