เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

    บุคลากรในหน่วยงาน
 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

    แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์
ข้อความทั้งหมด   
 

    ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

    สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


    เช็ค Mail ทต.ทางพูน
ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:

::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >
 ทต.ทางพูนจั... (อ่าน 3753 ครั้ง) ฮิต

ทต.ทางพูนจั...
   เทศบาลตำบลทางพูน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ในงาน ปีการประกวดหนูน้อยนพมาศ,สาวน้อยนพมาศ ประกวดกระทง และอื่นๆ อีกมาก...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 พ.ย. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบล... (อ่าน 2988 ครั้ง) ฮิต

เทศบาลตำบล...
   เทศบาลตำบลทางพูนจัดงานแห่หมับ เดือนสิบประ จำปี2553 ใน วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ วัดทางพูน
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 ก.ย. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วม... (อ่าน 619 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญร่วม...
   ด้วย สท.เล็ก ยาจาติ อายุ 58 ปี ได้เสียชีวิตลงเมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2553 ตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 197 ม.2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 30 ส.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เชิญชม การแ... (อ่าน 490 ครั้ง) ฮิต

เชิญชม การแ...
   เชิญชม การแข่งขันกีฬา-กีฑา เฉลิมพระเกียรติเกมส์ครั้งที่14 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทางพูน ระหว่างวันที่ 28-30 กค 53
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 30 ก.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วม... (อ่าน 444 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญร่วม...
   ด้วยเทศบาลตำบลทางพูนได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประช...
โดย : เจ้าพนักงานประชาวัมพันธ์ เมื่อ 18 พ.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 3312 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
    เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 1. เรื่...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 ม.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญเที่... (อ่าน 550 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญเที่...
   ด้วยเทศบาลตำบลทางพูนได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 07.00 - 13.00 น.โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ การแสดงบนเวที ทักษะ วิชาการ เกมส์ นันทนากา...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ม.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญเที่... (อ่าน 586 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญเที่...
   ด้วยเทศบาลตำบลทางพูนได้จัดงานประเพณีงานวันลอยกระทง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามกีฬาข้างเทศบาลตำบลทางพูน เทศบาลตำบลทางพูนจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้า...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 12 ต.ค. 2552
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบล... (อ่าน 582 ครั้ง) ฮิต

เทศบาลตำบล...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศแผนพัฒนาตำบลสามปี 53-55 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลทางพูน
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 13 ส.ค. 2552
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทต.ทางพูนจั... (อ่าน 764 ครั้ง) ฮิต

ทต.ทางพูนจั...
    ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ชาวนครจะถือว่าเป็นงานบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรอบปีชาวนครศรีธรรมราชที่จากภูมิลำเนาเดิม ไปอยู่ไกลบ้านไกลเมือง เมือถึงเดือนสิ...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 ส.ค. 2552
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 3
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3
thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที