เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 

E-SERVICE

"-การขออนุญาตใช้ถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน................................................"; "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ";

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075366409 , 075466494 ........ โทรสาร 075366409......................... อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";

::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >
 ประกาศใช้แ... (อ่าน 910 ครั้ง) ฮิต

ประกาศใช้แ...
   ตามที่ เทศบาลตำบลทางพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของเทศบาลตำบลทางพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกค...
โดย : จนท เมื่อ 25 มิ.ย. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 862 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ในปี 2555 ให้ไปยื่นแบบชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 ก.พ. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศแผนผ... (อ่าน 2394 ครั้ง) ฮิต

ประกาศแผนผ...
   เทศบาลตำบลทางพูน ประกาศเรื่องกำหนดแผนผังและระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงาน บริการประชาชน (การรับแจ้งย้ายออก) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ก.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แผนผังแสดง... (อ่าน 798 ครั้ง) ฮิต

แผนผังแสดง...
   สำนักทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ก.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบล... (อ่าน 2547 ครั้ง) ฮิต

เทศบาลตำบล...
   เทศบาลตำบลทางพูนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ของโรงเรียนต่า...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ม.ค. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 596 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ในปี 2554 ให้ไปยื่นแบบชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 02 ธ.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทต.ทางพูนจั... (อ่าน 3795 ครั้ง) ฮิต

ทต.ทางพูนจั...
   เทศบาลตำบลทางพูน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ในงาน ปีการประกวดหนูน้อยนพมาศ,สาวน้อยนพมาศ ประกวดกระทง และอื่นๆ อีกมาก...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 พ.ย. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบล... (อ่าน 3051 ครั้ง) ฮิต

เทศบาลตำบล...
   เทศบาลตำบลทางพูนจัดงานแห่หมับ เดือนสิบประ จำปี2553 ใน วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ วัดทางพูน
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 ก.ย. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วม... (อ่าน 629 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญร่วม...
   ด้วย สท.เล็ก ยาจาติ อายุ 58 ปี ได้เสียชีวิตลงเมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2553 ตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 197 ม.2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 30 ส.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เชิญชม การแ... (อ่าน 502 ครั้ง) ฮิต

เชิญชม การแ...
   เชิญชม การแข่งขันกีฬา-กีฑา เฉลิมพระเกียรติเกมส์ครั้งที่14 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทางพูน ระหว่างวันที่ 28-30 กค 53
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 30 ก.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอเชิญร่วม... (อ่าน 454 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญร่วม...
   ด้วยเทศบาลตำบลทางพูนได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประช...
โดย : เจ้าพนักงานประชาวัมพันธ์ เมื่อ 18 พ.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 3368 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
    เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 1. เรื่...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 ม.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 4
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม