เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

    บุคลากรในหน่วยงาน
 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

    แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์
ข้อความทั้งหมด   
 

    ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

    สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน


    เช็ค Mail ทต.ทางพูน
ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:

::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >
 ขอเชิญร่วม... (อ่าน 646 ครั้ง) ฮิต

ขอเชิญร่วม...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 57 - 1...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 ก.ค. 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 1683 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลตำบลทางพูนประกาศ การชำระภาษี ประจำปี 2557 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และชำระภาษีภายใน 3...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 03 ม.ค. 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศใช้เ... (อ่าน 730 ครั้ง) ฮิต

ประกาศใช้เ...
   ตามที่เทศบาลตำบลทางพูน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาลตำบลทางพูน และสภาเทศบาลตำบลทางพูนได้มีมติเห็นชอบร่างเ...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 08 ต.ค. 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศแผน ... (อ่าน 708 ครั้ง) ฮิต

ประกาศแผน ...
   ประกาศแผน
โดย : เจ้าหน้าที่ เมื่อ 22 ส.ค. 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 850 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลประกาศ เรืองการชำระภาษีประจำปี 2556 ขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ให้ไปชำระภาษี ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัด...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 ม.ค. 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เชิญชวนผู้... (อ่าน 918 ครั้ง) ฮิต

เชิญชวนผู้...
   เทศบาลตำบลทางพูนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทางพูน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 - 13.00 น ณ หน...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 ต.ค. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศใช้แ... (อ่าน 900 ครั้ง) ฮิต

ประกาศใช้แ...
   ตามที่ เทศบาลตำบลทางพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของเทศบาลตำบลทางพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกค...
โดย : จนท เมื่อ 25 มิ.ย. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 850 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ในปี 2555 ให้ไปยื่นแบบชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 ก.พ. 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประกาศแผนผ... (อ่าน 2336 ครั้ง) ฮิต

ประกาศแผนผ...
   เทศบาลตำบลทางพูน ประกาศเรื่องกำหนดแผนผังและระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบัติงาน บริการประชาชน (การรับแจ้งย้ายออก) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ก.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แผนผังแสดง... (อ่าน 786 ครั้ง) ฮิต

แผนผังแสดง...
   สำนักทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลทางพูน ขอประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ
โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ก.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เทศบาลตำบล... (อ่าน 2495 ครั้ง) ฮิต

เทศบาลตำบล...
   เทศบาลตำบลทางพูนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ของโรงเรียนต่า...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ม.ค. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชาสัมพั... (อ่าน 585 ครั้ง) ฮิต

ประชาสัมพั...
   เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ในปี 2554 ให้ไปยื่นแบบชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล...
โดย : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 02 ธ.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 3
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที