เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 

E-SERVICE

"-การขออนุญาตใช้ถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน................................................"; "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ";

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075366409 , 075466494 ........ โทรสาร 075366409......................... อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.พิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายปากคลองต่อสถานีอนามัยสร...

โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
วันที่ 09 กันยายน 2552 เวลา : 10:37:45
(อ่าน 1864 ครั้ง)
ดาวน์โหลด เอกสาร : http://www.thangpooncity.org/modules.php?name=Upload&file=download&archivo=p%203%20s.pdf
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายปากคลองต่อสถานีอนามัยสร...

ประกาศเทศบาลตำบลทางพูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายปากคลองต่อสถานีอนามัยสระเพลง - ขนำครูวิภาค ………………………………………..…………. ด้วยเทศบาลตำบลทางพูน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสาย ปากคลองต่อสถานีอนามัยสระเพลง – ขนำครูวิภาค หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีราคากลางจำนวน 1,063,300 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไปแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ตำบลทางพูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 17 กันยายน 2552 ให้ผู้ประสงค์จะดูสถานที่พร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูสถานที่พร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเวลา 11.00 น (การดูสถานที่ไม่เป็นการบังคับ หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ย่อมถือได้ว่าทราบจุดก่อสร้างและสภาพพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยผู้รับจ้างจะนำมาอ้างในการลด หรือเพิ่มงบประมาณในการยื่นซองสอบราคาครั้งนี้ไม่ได้) กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับ – เปิดซอง ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลทางพูน ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน โทร. 0-7547-7775 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 (นายชลธีร์ ทองพริก) นายกเทศมนตรีตำบลทางพูน


5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได...
21 ต.ค. 2563
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...
05 ต.ค. 2563
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได...
15 ก.ค. 2563
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได...
18 มิ.ย. 2563
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได...
18 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คส...
19 ก.ค. 2561
 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายปาก...
09 ก.ย. 2552
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล...
07 ส.ค. 2558
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
07 ส.ค. 2558
 ประกาศ
07 ส.ค. 2558
ทั้งหมด

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม