เมนูหลัก

  หน้าแรก  หน้าแรก
  ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
  แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
  เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  มาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร  ประกาศหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในองค์กร
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
  สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562

บุคลากรในหน่วยงาน

 สำนักปลัด
 สภาเทศบาล
 ผู้บริหาร
 ปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

แสดงความคิดเห็น,ร้องเรียน,ร้องทุกข์

ข้อความทั้งหมด   
 

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เลือกภาษา

เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

เช็ค Mail ทต.ทางพูน

ชื่อเรียก:
(ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
รหัสผ่าน:

ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075366409 , 075466494 ........ โทรสาร 075366409......................... อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์พิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้...

โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา : 10:32:11
(อ่าน 3348 ครั้ง)
ดาวน์โหลด เอกสาร : http://www.thangpooncity.org/modules.php?name=Upload&file=download&archivo=pase%20thangpoon%2053.pdf
ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้...

เทศบาลตำบลทางพูน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 1. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี นั้น จึงประกาศให้ผู้รับ การประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงเรียนสอนวิชาชีพ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้าและบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือน ฯลฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ถ้าหาผู้ใดละเลยหรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด มีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 2. เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 …………………….. ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 12 ได้กำหนดให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ป้ายตามมาตรา 6) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในวันที่ 30มีนาคม ของทุกปีนั้น จึงขอประกาศให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นป้ายตามมาตรา 6 เช่น ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีการอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทางพูน ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2553 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 3. เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า บัดนี้ถึงเวลา ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ให้ท่านนำหลักฐานที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย ไปชำระเป็นรายปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา 45 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 4. การกำหนดแผนการจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2553 ภาษีป้าย.ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ หมู่ที่ สถานที่จัดเก็บภาษี เวลา 11 ม.ค. 2552 1 ศาลาปากสระ (หมู่ที่ 1) 09.00 - 12.00 18 ม.ค. 2552 2 เทศบาลตำบลทางพูน 09.00 - 16.00 12 ม.ค. 2552 3 สำนักสงฆ์ปากช่อง 09.00 - 12.00 13 ม.ค. 2552 4 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 09.00 - 12.00 14 ม.ค. 2552 5 โรงเรียนราษฏร์บำรุง 09.00 - 12.00 15 ม.ค. 2552 6 ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านนายชำนาญ 09.00 - 12.00


5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร เป็นพน...
18 เม.ย. 2563
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพน...
18 เม.ย. 2563
 ประกาศ
18 เม.ย. 2563
 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
24 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ภาษี 2563
14 พ.ย. 2562
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ทต.ทางพูนจัดงานวันลอยกระทง ปี53
04 พ.ย. 2553
 ประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีป้ายภาษีโรงเรือน...
15 ม.ค. 2553
 เทศบาลตำบลทางพูนจัดงานแห่หมับ เดือนสิบ ปี...
24 ก.ย. 2553
 เทศบาลตำบลทางพูนประกาศจัดงานวันเด็กปี54
06 ม.ค. 2554
 ประกาศแผนผังและระยะเวลาแล้วเสร็จการปฏิบั...
16 ก.ย. 2554
ทั้งหมด

thangpooncity.org © 2009 by me.
thangpooncity.org

ออกแบบโดย...สมุนไพรดอทคอม