• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ลงโฆษณา
 • ติดต่อ
 • เมนูหลัก

    หน้าแรก  หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา  ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
    อำนาจหน้าที่  อำนาจหน้าที่
    โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างส่วนราชการ  โครงสร้างส่วนราชการ
    ข้อมูลการติดต่อเทศบาล  ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
    แผนดำเนินการประจำปี  แผนดำเนินการประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบแสดงสถานะทางการเงิน  งบแสดงสถานะทางการเงิน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานรอบ 6 เดือน
    เทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน  คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการตาม พรบ.คู่มือสำหรับประชาชน
    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลทางพูน
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
    แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดหาพัสดุ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี  รายงานผลกการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปี
    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล(LPA)
    ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ
    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนป้องกันการทุจริต 4ปี  แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
    การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
    คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์  คู่มือและแผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
    การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  การมีส่วมร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
    สถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  บุคลากรในหน่วยงาน

   สำนักปลัด
   สภาเทศบาล
   ผู้บริหาร
   ปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา

  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

  ขณะนี้มี 78 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

  สำหรับผู้ดูแลระบบ


  คำเตือน!
   การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

  สำหรับผู้ดูแลเว็บ
  ชื่อเรียก
  รหัสผ่าน

  E-SERVICE

  1-การขอถังขยะ ออนไลน์ เทศบาลตำบลทางพูน...................................................... 2. "-จองคิวออนไลน์ เข้ามาติดต่อ ชำระภาษีและยื่นคำขอลงทะเบียนต่างๆ................. 3. "-แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย";

  ข้อมูลการติดต่อ เทศบาล

  52 ม.2 ต.ทางพุูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290 โทร 075809588 สำนักปลัดเทศบาล กด 1 กองคลัง กด 2 กองช่าง กด 3 กองการศึกษา กด 4 ปลัดเทศบาลตำบลทางพูน กด 5 โทรสาร โทร 075845321 อีเมล์ thangpooncity@hotmail.com fackbook : https://www.facebook.com/thangpoon "แผนที่เทศบาล"; "แนวเขตเทศบาล";
  ค้นหา
        
    

  ข้อความทั้งหมด
  4280 : Could I make an appointment to see ? <a [URL] boston promo code</a> While Zelaya was ousted in a dawn coup carried out by the military, the Honduran Supreme Court said it had ordered the army to remove him and the country's parliament quickly voted to name an interim president.
  03-02-2022 18:27
  424449 : How long have you lived here? <a href="https://akanthu kuk.com/icd-10-code-f or-coumadin-therapy-g hcm">mal di schiena e coumadin</a> &ldquo;Honestly I didn&rsquo;t know there would be so much speculation behind it,&rdquo; said Kendrick. &ldquo;I just wanted to rap. Anybody that knows me doing music, I wanna just rap.&rdquo;ย 
  03-02-2022 18:27
  976782 : Your cash is being counted <a [URL] mail order</a> It wasn't just the job gains that drove rates higher. Hourly wages also rose 2.2% over the past 12 months, the largest annual increase in nearly two years, according to Frank Nothaft, Freddie's chief economist.
  03-02-2022 18:27
  119730 : US dollars <a [URL] cash price</a> A local product out of Indianapolis, Day had a long list of suitors knocking on the door, and a tough decision ahead as to where he would play collegiate ball. Programs like LSU, Florida, Michigan, Stanford, and Wisconsin were just a few of the schools interested in his services. When asked what it is was about Notre Dame that stood out and why he chose them, Day replied with the following:
  03-02-2022 18:27
  9054 : Have you got any qualifications? <a [URL] bluefish cena</a> Somehow, however, the Pirates slapped some moisturizer on their tire-treaded skin, sat up, pulled the stakes from their undead guts, used those stakes to stab the unwitting buzzards attempting to prey upon them, and dined on life-giving buzzard meat, emerging stronger than ever before. Pedro Alvarez reached on a Joey Votto error in the second, and on the very next pitch, Russell Martin, causing fainting spells throughout PNC Park with the foul smell of his undead body, belted a two-run homer to left to make it 2-2.
  03-02-2022 18:27
  907314 : I've lost my bank card <a [URL] rxlist </a> Navalny and others suggested that Wednesday's ruling wascarefully tailored by the Kremlin to avoid making him into whatpolitical analyst Liliya Shevtsova called "a Russian Mandela"while sidelining him from electoral politics.
  03-02-2022 18:27
  850864 : Hold the line, please <a [URL] ratiopharm 600 mg comprimidos efg</a> Pamela Spees, a lawyer for the Center for Constitutional Rights, told NBC that she is ready to file another lawsuit against Lively for his work in Russia, as long as there is proof that the pastor was รขย€ยœan architect of the persecutory programรขย€ย there.
  03-02-2022 18:27
  2130 : I can't hear you very well <a [URL] 40 mg price in india</a> &ldquo;He&rsquo;s cool, but he is stressed and didn&rsquo;t have a good week. He was in the studio for a lot of hours with like no sleep at all and a lot on his mind and whatnot. He just overdid it but now he&rsquo;s doing all right and will be out this weekend like always.&rdquo;
  03-02-2022 18:26
  1414 : Punk not dead <a [URL] rpd cost</a> Bishop Franz-Peter Tebartz-van Elst of Limburg in western Germany has stirred anger and calls for his resignation among German Catholics and media over huge cost overruns on his residence at a time when Pope Francis is stressing humility and serving the poor.
  03-02-2022 18:26
  27035 : Have you got any qualifications? <a href="https://skinnyp igpizza.com/tylenol-d rops-for-infants-dosa ge-eosc">extra strength tylenol amazon</a> Icona Pop sneered their way to worldwide success this year with their fantastically anti-social smash รขย€ยœI Love It.รขย€ย No one, it seemed, could resist a song in which two bratty girls crow about crashing their car into a wall while cackling madly.
  03-02-2022 18:26
  4896 : Will I have to work shifts? <a [URL] kegunaan</a> "Over the past few years, Cupid plc has increasingly invested M&A (merger and acquisition) activities towards niche community sites and mainstream dating sites such as [URL] and [URL] respectively, and then invested heavily in these sites post acquisition.
  03-02-2022 18:26
  68664 : Do you play any instruments? <a [URL] 10 for nerve pain</a> "Tragically, the initial death toll shows we have six dead and 20 wounded in this crowded part of the city, and most of the victims were civilians, and they came to the bank for their daily business activities," a statement from Kandahar media office said.
  03-02-2022 18:26
  96281 : I'd like , please <a href="https://sergiol ves.com.br/topamax-op inie-skutki-uboczne-v jcr">topamax for pain fibromyalgia</a> Separately, four members of a government-backed Sunnimilitia were killed in a roadside bombing in northern Baghdadearlier on Monday, and six people including a police officerdied in fighting between militants and special forces in Hilla,100 km (60 miles) south of the capital.
  03-02-2022 18:24
  56391 : Would you like to leave a message? <a [URL] levothyroxine online uk</a> That will be a very difficult jump for IBM, and they probably already know it. After all, they just spent $2 billion for a company that does know how to pull it off. SoftLayer may be the draft horse that pulls IBM out of the mud in which it's stuck.
  03-02-2022 18:24
  7396 : I need to charge up my phone <a [URL] viagra boots uk</a> The HBO movie "Behind the Candelabra," based on the life of pianist Liberace, pulled in 15 nominations, and Michael Douglas as Liberace and Matt Damon as his lover will compete in the lead actor in a miniseries or movie category.
  03-02-2022 18:24
  72837 : Recorded Delivery <a [URL] amoxicillin</a> David Gauke, Exchequer Secretary to the Treasury, said: "This Government has made it clear that we will not tolerate tax evasion and has provided HMRC with the resources to crack down on those who break the rules.
  03-02-2022 18:24
  328118 : What company are you calling from? <a href="https://augusta msourcing.com/propeci a-amazon-c4n8">propec ia amazon</a> Under a new rule, the department said home health workers, personal care aides and certified nursing assistants will be brought under the coverage of the Fair Labor Standards Act starting in January 2015.
  03-02-2022 18:24
  925179 : I can't get a signal <a href="https://majomal nis.com/fluticasone-p ropionate-nasal-spray -usp-50-mcg-ghcm">flu ticasone online</a> Chiara learned a hard lesson in 2009, when her father was running for public advocate and the Daily News revealed he had doctored a photo to erase the handgun charm on the necklace she was wearing in a family picture used in a campaign flyer.
  03-02-2022 18:21
  381810 : I'd like to pay this cheque in, please <a [URL] potassium clavulanate 625 use</a> Hussain is a key lieutenant of GSK's chief executive,reflecting the importance that Witty places on emerging marketsas future driver of sales for GSK. He joined in June 2008 and isa member of the corporate executive team.
  03-02-2022 18:21
  7156 : I'm doing a phd in chemistry <a [URL] for flonase</a> Ablyazov, 50, had dropped out of sight just before he was sentenced in Britain in February 2012 for contempt of court during a financial fraud trial. After leaving his government post, Ablyazov emerged as a prominent opponent of Kazakhstan's president, Nursultan Nazarbayev, who has ruled the energy-rich Central Asian nation since before the Soviet collapse.
  03-02-2022 18:21
  9037 : I'd like to pay this cheque in, please <a [URL] univers pharmacie</a> Profits at Gioma UK, which owns 17 Gaucho restaurants across the UK, Dubai and Argentina, fell 46pc to ยฃ4.4m last year, after the company set aside ยฃ3m to cover losses incurred by the closure of Gaucho Beirut last autumn, as the ongoing troubles in Syria spilled over into Lebanon.
  03-02-2022 18:21
  12194 : I like it a lot <a [URL] drops mims</a> "There could be systemic impacts ... from cyber attacks in the securities markets, especially considering that our financial system is relying more and more on technological infrastructure," the report's author, Rohini Tendulkar of the IOSCO Research Department, said in an interview.
  03-02-2022 18:21
  48208 : I work for a publishers <a href="https://maya.in .ua/kroger-pharmacy-t roy-ohio-hours-sphj"> pharmacistsletter.com </a> The Olympic heptathlon champion competed in her first 100m hurdles race since her golden moment last summer and came through unscathed in 13.08secs, more than half a second down on her personal best.
  03-02-2022 18:21
  50715 : I'm not working at the moment <a href="https://nagamas .co.id/cytotec-steril et-tezr">gastrul vs cytotec</a> Timberlake is set to walk the red carpet with other celebrities at Caesars' Planet Hollywood next month in Las Vegas for the premiere of Twenty-First Century Fox Inc's "Runner, Runner." The movie opens on October4 in the United States.
  03-02-2022 18:21
  274421 : Can I take your number? <a [URL] nn yan etkileri</a> &#8220;A Green Flag Award provides national recognition for the hard work and dedication of all the parks managers, staff and volunteers who have helped to create these fantastic places for all to enjoy.&#8221;
  03-02-2022 18:21
  1  2  3  4  5  6  7  8  9

  หน้า 1 / 4033      ถัดไป

  นายกเทศมนตรี  คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

  คุณคิดว่าการทำงานของเทศบาลเป็นอย่างไร

  แย่่่มาก
  แย่
  ปานกลาง
  ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
  ดีแต่และต้องมีการปรับปรุงบ้าง
  ดี
  ดีมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 193
  คำแนะนำ: 20

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1.นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ......................................................... 2.การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ......................................................... 3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ......................................................... 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี ......................................................... 5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน. ......................................................... 6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ......................................................... 7. แผนอัตรากำลัง ......................................................... 8. การมอบอำนาจของยนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน. ......................................................... 9. คุ่มือระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลาการ................................................... 10. รายงานผล ITA 2563 ....................................................... 11. การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล

  ติดต่อ สอบถาม

  "

  Social Network: thangpoon

  "Social Network : thangpoon "

  รวมเว็บลิ้งทั่วประเทศ

  ฐานข้อมูลต่างๆของเทศบาลตำบลทางพูน

  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น . ..................................................... ฐานข้อมูลตลาดของเทศบาลตำบลทางพูน ประกาศนโยบายมาตราการควบคุมยาสูบ .

  หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

  เช็ค Mail ทต.ทางพูน

  ชื่อเรียก:
  (ชื่ออีเมล์@thangpooncity.org)
  รหัสผ่าน:

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

  1. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2. กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร .
  สมุนไพรดอทคอม สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย